перевищувати встановлені інструкцією з експлуатації значення тиску оливи, азоту і повітря;

усувати несправності АЦЗ і здійснювати підтягання гайок на стоянках ПС і за наявності тиску палива в системах АЦЗ;

вмикати і вимикати органи керування агрегату стороннім особам; експлуатувати АЦЗ при заряджених гідроамортизаторах; використовувати АЦЗ для перевезення персоналу і вантажів; користуватися вогнем для освітлення окремих агрегатів або внутрішньої частини кузова.

 1. Пересування АЦЗ за відсутності тиску азоту в пневмоциліндрі вхідного пристрою, за незафіксованому положенні стріли вхідного пристрою або з відкритими дверцятами, а також включеною коробкою відбору потужності не дозволяється.
 2. Під час заправлення ПС за допомогою ОЗ необхідно:

зафіксувати ОЗ від переміщення ручним гальмом і упорними колодками; дотримуватися встановленого інструкцією з експлуатації режиму заправлення.

 1. Під час експлуатації ОЗ не дозволяється: працювати з несправною (засміченою) форсункою; розпалювати форсунку за відсутності циркуляції оливи; вмикати форсунку до розпалювання;

удруге розпалювати форсунку без вентиляції котла; охолоджувати оливу в котлі нижче 50С;

розігрівати замерзлий відстійник, трубопроводи і крани вогнем; зберігати на ОЗ промаслене ганчір’я та інші легкозаймисті матеріали.

 1. Під час заправлення ПС за допомогою ЗТР слід дотримуватися таких вимог:

починати заправлення, попередньо з’єднавши роздавальний пістолет з ПС за допомогою троса для вирівнювання потенціалів;

починати заправлення ПС за допомогою будь-якої із систем ЗТР лише за умови заповнення їх робочою рідиною;

уключати роздавальний пістолет, спрямувавши його попередньо в ємність, що заправляється;

здійснювати заправлення баків будь-якої із систем ЗТР лише закритим способом під час роботи заправника.

Не дозволяється:

перекручувати і згинати заправні рукави радіусом, менше ніж допустиме за інструкцією;

установлювати запобіжний тиск понад 0,25 МПа (2,5 кгс/см ) за відкритою і

Л

0,6 МПа (6 кгс/см ) - за закритою заправкою;

залишати працюючий заправник без догляду.

 1. Під час експлуатації ЗТР слід дотримуватися таких вимог:

запускати двигун, попередньо переконавшись, що всі вимикачі на пультах перебувають в положенні “Відключено”;

включати заправник у роботу, переконавшись в наявності оливи в роздавальній коробці та коробці відбору потужності;

у разі появи течі робочої рідини чи палива у будь-якій системі ЗТР роботу слід припинити до усунення несправності.

Не дозволяється:

усувати несправності ЗТР під час роботи біля ПС;

установлювати без потреби перемикачі на пультах керування у різні положення;

укладати на штатні місця наконечники для закритої заправки, інструменти і приладдя, рукави, якщо на них залишилася робоча рідина;

переміщувати рукави волоком, а також наїжджати або класти на них важкі предмети; видаляти з рукавів у разі обледеніння лід шляхом зіскоблювання чи сколювання;

зберігати на ЗТР легкозаймисті матеріали (промаслене, просочене бензином ганчір’я тощо);

палити і працювати з відкритим вогнем ближче ніж 25 м від заправника.

 1. Експлуатація спецмашин, призначених для заряджання ПС стислими газами, здійснюється відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.07-94, а також вимог безпеки, викладених в інструкціях з експлуатації даних спецмашин.
 2. Перед експлуатацією газозарядних машин необхідно перевірити:

стан обладнання та відсутність на ньому механічних пошкоджень;

герметичність з’єднань газових комунікацій, вентилів, трубопроводів і

шлангів;

справність компресора, запобіжних клапанів, редукторів, манометрів, вентилів і наявність пломб на редукторах, манометрах і запобіжному клапані;

справність систем пожежогасіння, сигналізації, освітлення та аварійної зупинки двигунів.

 1. Перед заряджанням споживачів ПС обов’язково слід: перевірити наявність кисню (азоту) в балонах газозарядних машин; провернути вал компресора на 3-4 оберти вручну чи спеціальним воротком

без уключення приводу;

випробувати роботу двигуна без навантаження, а компресор - на холостому

ході;

продути вологовідокремлювач відкривши для цього вентиль продувки.

 1. Під час заряджання споживачів ПС киснем (азотом) необхідно: знежирювати перехідник шланга і штуцер об’єкта зарядки;

не перевищувати допустимий перепад тиску на компресорі; після заповнення споживачів до необхідного тиску перевести роботу компресора на замкнений цикл;

уключати компресор у роботу на замкненому циклі лише за відкритого вентиля замкненого циклу, а також за тиском у всмоктувальній магістралі не менше ніж установлено інструкцією заводу-виготовлювача.

 1. Під час експлуатації АКЗС і УГЗС необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

використовувати станцію на замкненому циклі слід лише під час пуску компресора, під час короткочасних перерв у зарядці, обов’язково після закінчення зарядки, а також у разі небажаної зупинки компресора. Під час роботи на замкненому циклі на пульті керування повинні бути відкриті вентилі замкненого циклу і вентиль групи, що має найменший тиск. Працювати на замкненому циклі без уключення живильного вентиля однієї з груп балонів не дозволяється;

після закінчення будь-якого варіанта виконуваних на станції робіт перед від’єднанням зарядно-роздавального шланга від кисневих систем ПС чи від стороннього джерела кисню необхідно обов’язково випустити із шланга кисень, що перебуває під тиском, відкривши вентиль продувки;

маховик, вентилятор і приводні вали компресора повинні бути закриті захисними кожухами;

у разі будь-якого переміщення станції необхідно обов’язково переконатися, що компресор відключений від трансмісії автомобіля. Важіль коробки відбору потужності при цьому повинен бути зафіксований запобіжною скобою.

Не дозволяється:

перебувати в компресорному відсіку кузова під час роботи станції чи за наявності кисню в комунікації;

перевищувати встановлену температуру системи змащування компресора; перевозити в кузові станції сторонніх осіб, а також сторонніх предметів і речей.

 1. Під час використання ПВЗ для заряджання споживачів ПС необхідно:

до початку роботи маховика всіх редукторів установлювати в положення “Менше”;

відкривати вентилі та крани плавно, без ривків;

не допускати перевищення тиску в об’єкті, що заряджається, понад встановлений;

стравлювати тиск повітря з магістралі зарядки до атмосферного перед від’єднанням зарядного шланга від споживача.

 1. Під час експлуатації ПВЗ не дозволяється:

здійснювати підкачування шин ПС за несправності чи відсутності відповідного редуктора. Тиск під час підкачування шин ПС повинен бути в межах від 1,0 до 1,5 МПа (від 10 до 15 кгс/см2);

здійснювати підкачування коліс автомобілів та інших транспортних засобів. У разі різкого підвищення температури навколишнього середовища (більше ніж на 300С) необхідно балони з’єднати із запобіжним клапаном, відкривши на щиті керування групові вентилі та вентиль зарядки.

 1. Перед експлуатацією УПГ необхідно перевірити: комплектність і справність передбачених засобів пожежогасіння; наявність пломб на контрольно-вимірювальних приладах і вогнегасниках;

герметичність паливних, масляних і гідравлічних систем, а також системи стислого азоту;

чистоту двигуна енергоустановки, штепсельних рознімань і клем електросистеми;

наявність робочої рідини в баку гідросистеми; надійність фіксації кришок люків і заземлення установки.

 1. Під час застосування УПГ для обслуговування ПС слід дотримуватися таких вимог безпеки:

забезпечити надійне заземлення гідроагрегату;

підключати до літака УПГ лише з дозволу особи, відповідальної за ПС; підключення здійснювати, лише переконавшись у відсутності повітряних пробок у гідросистемах УПГ;

тиск до усмоктувальній магістралі основних насосів повинен бути не нижче, ніж установлено інструкцією з експлуатації;

заправлення гідросистем ПС здійснювати лише доти, доки рівень рідини в гідробаці установки перебуває вищим умовної позначки;

плавно відкривати запірні крани і вентилі, контролюючи зміну тиску манометрами (для запобігання різкому підвищенню тиску в системах);

під час роботи УПГ постійно стежити за режимом роботи силової установки і систем контрольно-вимірювальними приладами;

у разі виявлення течі палива, оливи чи робочої рідини негайно зупинити двигун, виключити усі системи та усунути течу.

Не дозволяється:

приєднувати гідравлічні та повітряні шланги до систем, що перебувають під тиском;

волочити шланги і кабелі по бетону, а також допускати перекручувань і петель під час приєднання їх до ПС;

уключати насоси за відсутності робочої рідини в гідросистемі та при непідключених вивідних шлангах;

допускати підвищення температури робочої рідини понад 950С;

л

розряджати балони з азотом до тиску нижче ніж 0,05 МПа (0,5 кгс/см ); розкривати кришки заливних горловин паливної, масляної, гідравлічної систем і систем охолодження під час роботи двигуна силової установки;

приєднувати і від’єднувати кабелі, що перебувають під напругою, а також від’єднувати шланги, попередньо не стравивши в них тиск до нуля;

торкатися до струмоведучих шин, клем і неізольованим проводів; допускати попадання на струмоведучі елементи робочої рідини і вологи; допускати до гідроагрегата осіб, не пов’язаних з його експлуатацією і перевіркою гідросистем ПС;

залишати працюючу установку без нагляду.

 1. Експлуатація МП здійснюється відповідно до вимог інструкцій щодо їх застосування.

Під час запуску і роботи МП слід дотримуватися таких вимог: запускати підігрівач лише при відкритій кришки вихлопу, відкритих задніх дверцятах і за відсутності підтікання палива з баків чи трубопроводів;

здійснювати підігрівання ПС під постійним контролем особи, відповідальної за ПС;

проводити підігрівання не менше ніж двома рукавами.

Не дозволяється:

використовувати бензин як паливо на основному режимі; проводити заправлення працюючого МП;

здійснювати повторний запуск, якщо на робочому режимі погасла зелена сигнальна лампа, без з’ясування причини несправності;

працювати за відсутності заземлення, з несправним глушником і пошкодженими (прогар, розрив, деформація каркаса) або промасленими рукавами, а також з рукавами, що не пройшли інструментальної перевірки;

допускати підігрівання повітря на вході в рукави до температури понад установленої;

працювати без зупинки і продувки калорифера МП холодним повітрям від вентилятора понад установлений час;

зупиняти двигун після припинення роботи без продувки калорифера холодним повітрям до його охолодження до 400С;

залишати вимикач в положенні “Основний режим”, коли червона лампа “Підігрівач працює” погасла;

палити поблизу агрегату і залишати працюючий МП без догляду.

У разі аварії або несправності, що раптово виникла, необхідно припинити роботу, виключивши запалювання автомобіля.

 1. Вироблення палива з МП повинно проводитися частками не більше ніж 100 л поперемінно з кожного бака для запобігання перевантаженню однієї із сторін машини.
 2. Під час експлуатації МП не дозволяється:

відігрівати замерзлі фільтри і трубопроводи відкритим вогнем чи гарячим повітрям з температурою понад 1200С;

уключати коробку відбору потужності під час руху спецмашини; проникати за зовнішнє облицювання кузова, яке огороджує частини МП, що обертаються, під час його роботи;

зберігати на підігрівачі ганчір’я, просочене бензином або мастильними матеріалами.

 1. Аеродромні кондиціонери повітря з простроченими датами перевірки манометрів та вакуумметрів і за відсутності на них пломб до експлуатації не допускаються.

Експлуатація фреонових систем АКП здійснюється відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.07-94, а також вимог, визначених в інструкціях з експлуатації аеродромних кондиціонерів повітря.

 1. Під час роботи фреонової системи не дозволяється: перебування персоналу в кузові кондиціонера;

тривала робота компресора в режимі “Вологого ходу” (для запобігання його поломці);

робота з несправними запірно-регулювальними пристроями фреонової системи.

 1. Під час роботи підігрівальної системи не дозволяється:

запускати бензообігрівачі за наявності підтікань палива, якщо тиск палива нижчий чи вищий за допустимий, за забрудненими нафтопродуктами рукавами; здійснювати зливання палива при працюючому бензообігрівачі, неостиглих вихідних і випускних патрубках, невимкненій електросистемі; палити поблизу кондиціонера.

 1. Під час підготовки самохідної площадки обслуговування та аеродромного самохідного підйомника до роботи слід дотримуватися таких основних вимог безпеки:

здійснювати дозаправлення гідросистеми, використовуючи лійку з дрібною сіткою;

під час роботи на м’якому ґрунті /міцністю менше ніж 1,5 МПа (15 кгс/см )/ перед установленням СПО на аутрігери під башмаки підставити опори.

 1. Під час експлуатації СПО не дозволяється:

допускати до роботи на підйомних площадках осіб, які не мають відповідного допуску;

перебування сторонніх осіб у зоні дії стріли;

допускати стикання деталей СПО з обшивкою ПС (відстань між площадкою і ПС повинна бути не менше ніж 0,2 м);

піднімати нижню стрілу, якщо не піднята верхня;

працювати без установлення на аутрігери, з несправними кінцевими вимикачами;

працювати за швидкості вітру понад 25 м/с, а також у нічний час на неосвітленому майданчику, біля неосвітленого об’єкта;

переключати загальний кран керування гідросистемою при закритих перепускних клапанах на аутрігерах;