Додаток 4
до пункту 5.8 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій КАРТКА НЕБЕЗПЕКИ УСТАТКУВАННЯ (АПАРАТА)

1. Найменування устаткування.

2. Тип устаткування.

3. Номер позиції устаткування на технологічній схемі (в регламенті).

4. Призначення устаткування (типова технологічна операція, яка здійснюється в апараті).

5. Перелік можливих аварій.

6. Сценарії виникнення й розвитку аварії у вигляді логічних схем із присвоєнням коду кожній стадії.

7. Розпізнавальні ознаки аварії.

8. Засоби захисту, які передбачені проектом і які можуть бути використані для мінімізації наслідків сценарію аварії, який розглядається.

 

Додаток 5
до пункту 7.3 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій Форма титульного аркуша _______________________________________________________________________
(найменування підприємства (об'єкта))

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з НС
______________________ __________
            (прізвище, ініціали)                  (підпис)
"___" ____________ 19__ р. ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПЛАНУ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ НА РІВНІ "В"
(надзвичайних ситуацій)

Внесені зміни ____________________
(номер зміни)

УЗГОДЖЕНО: 

  

  

1. _____________

             (посада) 

__________________

(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

2. _____________

             (посада) 

__________________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

3. _____________

             (посада) 

__________________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

4. _____________

             (посада) 

__________________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

5. _____________

             (посада) 

__________________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) ____________