Чисельний склад служби безпеки дорожнього руху підприємств, установ, організацій

Середньооблікова чисельність водіїв 

Чисельність фахівців з безпеки дорожнього руху 

До 50 

за сумісництвом 

Від 51 до 250 

Від 251 до 500 

Від 501 до 1000 

Понад 1000 

Примітка. У підприємствах, установах, організаціях, що мають понад 250 водіїв, вводиться посада заступника керівника з безпеки дорожнього руху. На кожних додаткових 500 водіїв понад 1000 вводиться додатково посада фахівця з безпеки дорожнього руху.Додаток 3

до Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство) 


Основні нормативи особистої участі

 ________________________________

(посадової особи, для якої розроблені нормативи)

у проведенні мінімуму заходів по зміцненню дисципліни та забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту

п/п 

Найменування заходів 

Періодичність проведення 

Хто виконує захід 

Відмітка про виконання 

  

  

Який документ видано 

Хто готує документ 

  
________________________________

(посада керівника структурного підрозділу органу, на якого покладена робота з організації безпеки руху автотранспорту) 


_______

(підпис) 


________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) Додаток 4

до Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство) 


Примірний перелік питань, які потребують висвітлення під час проведення "Дня безпеки руху"


Наявність і функціонування служб безпеки руху.

Наявність в положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях конкретних обов'язків з питань безпеки руху автотранспорту та їх виконання.

Функціонування Системи управління безпекою руху автотранспорту.

Проведення днів безпеки руху, засідань комісії з питань безпеки руху автотранспорту та їх ефективність.

Виконання основних нормативів особистої участі керівництвом, керівниками структурних підрозділів, посадовими особами у проведенні мінімуму заходів по зміцненню дисципліни та забезпеченню безпеки руху.

Кількість працівників, притягнутих до відповідальності за порушення вимог нормативних актів з питань безпеки руху.

Облік та аналіз ДТП. Організація роботи по наданню технічної допомоги автотранспорту на лінії.

Службове розслідування ДТП (своєчасність та якість) виконання заходів, запропонованих (рекомендованих) комісією з розслідування.

Організація та проведення робіт по медичному огляду водіїв, інших категорій працівників.

Порядок відсторонення від роботи працівників, які знаходяться в стадії алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Урахування під час допуску до роботи (видачі завдання) водію, іншому працівникові, його придатності виконувати роботу (завдання) враховуючи кваліфікацію, навчання, інструктаж та стан здоров'я.

Організація проведення навчання та інструктажу з питань безпеки руху.

Наявність чинних нормативних актів з питань безпеки руху автотранспорту.

Виконання заходів (програм) з питань безпеки руху та їх ефективність (наявність актів виконання робіт, перевірка їх ефективності шляхом інструментальних перевірок тощо).

Організація та виконання робіт з технічного обслуговування, сертифікації транспортних засобів, устаткування, споруд та автомобільних доріг.

Відшкодування шкоди пасажирам, працівникам, іншим особам, у разі ушкодження їх здоров'я.

Наявність та ефективність контролю за роботою водіїв на лінії, місцях навантаження (розвантаження), технічним станом транспортних засобів, автомобільних шляхів.

Здійснення пропаганди безпеки руху.

Виконання ліцензійних умов.

Ефективність прийняття управлінських рішень.


Додаток 5

до Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство) 


Акт про результати перевірки стану організації роботи з питань безпеки руху автотранспорту

_________________________________________________________________

         (найменування підприємства, установи, організації (юридичної особи) та органу,

                                           до сфери управління якого належить підприємство) 


________________________

            (дата складання акта) 


__________________________________(місце складання акта) 


Комісія, призначена наказом від ____________________ № ______________

________________________________________________________________

                                        (найменування органу, яким призначена комісія)

у складі:  

__________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

___________________ - голова комісії

   (посада, місце роботи)

членів комісії  

________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)  

___________________

(посада, місце роботи)  


провела в період з "___" ____________ по "___" ____________ 200_ р.

перевірку стану роботи ____________________________________________

                                      (найменування підприємства, установи, організації (юридичної особи))

з питань _________________________________________________________

                                               (вказуються основні питання, які перевіряються) 


I. Під час перевірки КОМІСІЯ ВСТАНОВИЛА:

1. Характеризується стан організації роботи з питань безпеки руху згідно примірного переліку питань, наведених у додатку 4.

2. Дається оцінка виконання рекомендацій, запропонованих КОМІСІЄЮ під час попередньої перевірки.

II. Під час роботи КОМІСІЇ були усунені наступні недоліки в роботі з питань безпеки руху, виявлені у ході перевірки

_________________________________________________________________

                       (наводиться перелік недоліків, які були усунені під час роботи комісії) 


III. КОМІСІЯ РЕКОМЕНДУЄ:

Наводяться конкретні рекомендації щодо поліпшення стану безпеки руху, строки їх виконання та пропозиції стосовно притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні вимог безпеки руху.

З актом перевірки ознайомлений і один примірник отримав

_________________________________________________________________

          (посада керівника органу управління (підпис) (прізвище, ініціали), що перевіряється) 


Голова комісії 


___________

(підпис) 


_______________________________

(прізвище, ініціали) 

Члени комісії 

___________

(підпис) 

_______________________________

(прізвище, ініціали) 
Додаток 6

до Типового положення про Систему управління

безпекою руху на автомобільному транспорті

(на всіх рівнях - міністерство - підприємство) 


Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду


Повідомлення повинно вміщувати наступну інформацію:

дата, час, місце (назва та км автодороги з зазначенням відстані до найближчого населеного пункту);

вид пригоди;

марка, державний номер, належність та технічний стан до пригоди транспортного засобу;

відомості про водія (прізвище, ім'я, по батькові, вік, клас, категорія транспортних засобів, управління якими дозволено, загальний стаж роботи по спеціальності та на підприємстві або у роботодавця, стан здоров'я, наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння);

метеорологічні і дорожні умови;

попередня причина пригоди;

наслідки пригоди, кількість потерпілих (загиблих та поранених, в т. ч. водіїв, пасажирів, пішоходів) з зазначенням діагнозу та місця лікування травмованих;

посадові особи, які виїхали на місце ДТП для проведення службового розслідування;

посада, прізвище та підпис (повідомлення, яке надсилається до Мінтрансу, підписується керівником Укравтотрансу, а те, яке надсилається до Укравтотрансу, - керівником автоуправління);

дата і час подачі інформації.

 

Додаток 7

до Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство) 


Оперативна інформація про забезпечення руху транспорту та функціонування об'єктів автомобільного транспорту України в зимовий період*


станом на ____ год. "___" ____________ 200_ року

Автомобільні дороги, що закриті через погодні умови, експлуатуються з обмеженнями та в екстремальних умовах 

Стисла характеристика стану 

Заходи, що вживаються 

Примітка

____________

* Інформація надається в період з 15.12 по 15.02 щоденно о 8-00 год. оперативному черговому Мінтрансу, Укравтотрансу.


Керівник 

___________

(підпис) 

_______________________________

(прізвище, ініціали) Додаток 8

до Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство) 


Журнал реєстрації дорожньо-транспортних пригод (ДТП)


п/п 

Дата і час 

Вид ДТП, найменування підприємства (юридичної особи), марка, державний номер транспортного засобу, відомості про потерпілих (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце роботи, посада (або виборна посада), характер травми 

Місце ДТП, короткі обставини та причини події 

Заходи оперативного реагування 

Заходи згідно матеріалів розслі-

дування та відмітка про їх виконання 

настання ДТП 

отримання інформації про ДТП та матеріалів розслі-

дування


Додаток 9

до Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство) 


Кому подається _______________________________

_____________________________________________

Ким подається (підприємство, установа, організація)

_____________________________________________

Адреса ______________________________________

_____________________________________________

Телефон ____________________________________Оперативна інформація про дорожньо-транспортні пригоди на автомобільному транспорті за ____________ 200_ р.


(наростаючим підсумком) 

№п/п

Показники

Загальна кількість автомо-білів**

За відповідний період поточного року* 

За відповідний період минулого року* 

% до показників минулого року* 

Питомі показники безпеки руху за звітний період 

Тип транс-порт-ного засобу

Кіль-кість ДТП 

Заги-нуло

Травмо-вано

Кіль-кість ДТП 

Заги-нуло

Травмо-вано

Кіль-кість ДТП

Заги-нуло 

Травмо-вано 

Кіль-кість ДТП на 100 км авто-мобі-лів**

Кіль-кість загиб-лих на 100 ДТП


Кіль-

кість травмо-

ваних на 100 ДТП 

автобуси 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


легкові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


вантажні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Всього