Час вимірювання

Помилка оцінки рівнів, дБ

Час вимірювання (с) в октавних полосах

середньогеометричних частот, Гц

2

4

8

16

Мінімальний Рекомендований

+3

+1

30

300

15

150

8

80

4

40

4.3. Вимірювання ультразвуку у повітряному середовищі проводиться згідно з пунктом 4.1.6 на відстані 0,5 м від контуру устаткування та не менш ніж 2 м від оточуючих поверхонь. Вимірювання потрібно проводити не менш ніж у 4 контрольних точках по контуру устаткування; при цьому, відстань між точками вимірювання не повинна перевищувати 1 м.

4.4. Вимірювання ультразвуку, який поширюється контактним шляхом, проводиться шляхом визначення пікового значення віброшвидкості на поверхнях, призначених для контакту з руками оператора.

4.4.1. Вимірювання повинно проводитися інтерферометром у точці максимального випромінювання. Рекомендований вимірювальний тракт повинен складатися з датчика з чутливістю, яка дозволяє реєструвати ультразвукові коливання з рівнем коливальної швидкості на поверхні не нижче 80 дБ, лазерного інтерферометра, схеми обробки сигналів, яка включає фільтри низької та високої частоти, мілівольтметра В3-40, підсилювача частоти диференціального ланцюга та імпульсного мілівольтметра ВЧ-12.

4.4.2. Вимірювання рівнів ультразвуку слід проводити не менше трьох разів у кожній октавній смузі у кожній точці.

При вимірюванні непостійних рівнів звукового тиску відліки проводять при максимальних значеннях.


5. Нормативи виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку


5.1. Допустимі рівні звукового тиску у октавних смугах частот, еквівалентні рівні звуку на робочих місцях наведені у таблиці 2.


Таблиця 2

 

№ п/п

Вид трудової діяльності, робоче місце

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах з cередньогеометричними частотами, Гц

Рівні шуму еквівалентні рівні шуму,та ДБА, дБАекв.

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Підприємства, установи, організації

1

Творча діяльність, 86 керівна робота з підвищеними вимогами, наукова діяльність, конструювання та проектування, програмування, викладання та навчання, лікарська діяльність; робочі місця у приміщеннях - дирекції, проектно-конструкторських бюро, розраховувачів, програмістів обчислювальних машин у лабораторіях для теоретичних робіт та обробки даних, прийому хворих у медпунктах

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50


2

Висококваліфікована робота, що вимагає осередження, адміністративно-керівна діяльність, вимірювальні та аналітичні роботи у лабораторії: робочі місця в приміщеннях цехового керівного апарату, контор, лабораторій

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60


3

Робота, що виконується з вказівками та акустичними сигналами, які часто

находять, робота, що потребує постійного слухового контролю, операторська робота за точним графіком з інструкцією, диспетчерська робота: робочі місця у приміщеннях диспетчерської служби, кабінетах та приміщеннях спостереження та дистанційного керування з мовним зв'язком по телефону, друкарських бюро, на дільницях точного складання, на телефонних та телеграфних станціях, у приміщеннях майстрів, у залах обробки інформації на обчислювальних машинах без дисплея та у приміщеннях операторів-акустиків

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65


4

Робота, що вимагає зосередження, робота з підвищеними вимогами до процесів спостереження та дистанційного керування виробничими циклами:

робочі місця за пультами у кабінах нагляду та дистанційного керування без мовного зв'язку по телефону; у приміщеннях лабораторій з шумним устаткуванням, шумними агрегатами обчислювальних машин

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75


5

Виконання всіх видів робіт (крім перелічених у пп. 1 - 4 та аналогічних їм) на постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях та території підприємств

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80


Рухомий склад залізничного транспорту


6

Робочі місця у кабінах машиністів тепловозів, електровозів, поїздів метрополітену, дизель-поїздів та автомотрис

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80


7

Робочі місця у кабінах машиністів швидкісних та приміських електропоїздів

99

91

83

77

73

70

68

66

64

75


8

Приміщення для персоналу вагонів поїздів дальнього слідування, службових

відділеннях рефрижераторних секцій, вагонів електростанцій, приміщень для відпочинку у багажних та поштових відділеннях

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60


9

Службові приміщення багажних та поштових вагонів, вагонів-ресторанів

96

87

79

72

68

65

63

61

59

70


Міські, річні, рибопромислові та інші судна


10

Робоча зона у приміщеннях енергетичного відділення

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80


11

Робочі місця які знаходяться за межами енергетичних відділень на відкритих палубах

96

87

79

72

68

65

63

61

59

70


12

. Робочі зони у центральних постах керування суден (звукоізольовані), приміщень, які виділені з енергетичних відділень у яких встановлені контрольні прилади, засоби індикації, органи керування головною енергетичною установкою і допоміжними механізмами

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65


13

Робочі зони у службових приміщеннях суден І - ІІ категорії

89

75

66

59

54

50

47

45

44

55суден ІІІ - ІV категорії на крилах ходового

містка

93


93

79


79

70


70

63


63

58


58

55


55

52


52

50


50

49


49

60


60


14

Робочі зони промислово-технологічних приміщень та промислові палуби суден рибної промисловості

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80


15

Робочі місця у лабораторіях у рибних цехах на судах рибної промисловості

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65


Трактори, сільськогосподарські, меліоративні, шляхово-будівельні, землерийні,

транспортні та інші аналогічні види машин, автотранспорт


16

Робочі місця водіїв та обслуговуючого персоналу тракторів, сільськогосподарчих, меліоративних, шляхово-будівельних, землерийних, транспортних та інших аналогічних машин, водіїв вантажних машин

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80


17

Робочі місця водіїв автобусів

99

91

83

77

73

70

68

66

64

75


18

Робочі місця водіїв легкових автомобілів

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65


Пасажирські і транспортні літаки та вертольоти


19

Робочі місця екіпажу та бортпровідників

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80


5.2. Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні шуму та еквівалентні рівні шуму на робочих місцях для тонального та імпульсного шуму слід приймати на 5 дБ менше за значення, що вказані у таблиці 2.

5.3. Для шуму, утворюваного у приміщенні установками кондиціонування повітря, вентиляції та повітряного опалення, допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні шуму та еквівалентні рівні звукового тиску на робочих місцях встановлюються на 5 дБ менше ніж фактичні рівні шуму у приміщенні, якщо останні не перевищують значень таблиці 2. Поправка для тонального та імпульсного шуму, при цьому, не враховується.

5.4. Максимальний рівень шуму, що коливається в часі та переривається, не повинен перевищувати 110 дБА. Максимальний рівень для імпульсного шуму не повинен перевищувати 125 дБА.

5.5. При розробці відомчих нормативів допустимі рівні шуму для окремих видів трудової діяльності повинні встановлюватися з урахуванням важкості та напруженості праці згідно з таблицею 3.

Таблиця 3

 

Класи, умови та характер праці

Допустима важкість

Шкідлива та небезпечна важкість праці

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

Рівень шуму, дБА

Допустима

напруженість 80 до 80 75 до 75

Шкідливість та

небезпечність

напруженості

1 ступінь 70 до 70 65 до 65

2 ступінь 60 до 60 - -

3 ступінь 50 до 50 - -


5.6. Допустимий рівень ультразвукового тиску в третинооктавних смугах з середньогеометричними частотами 12,5; 16; 25; 31,5 – 100 та вище кГц на робочих місцях від ультразвукових установок наведено у таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Середньогеометричні

частоти третинооктавних смуг, кГц

12,5

16

20

25

31,5 -100,0

Допустимі рівні тиску, дБ

80

90

100

105

110


Допустимий рівень ультразвукових тисків в октавних смугах з середньогеометричними частотами 16; 31,5; 63 та вище кГц наведено у таблиці 5.

  Таблиця 5

 

Середньогеометричні частота

октавних смуг, кГц

16

31,5

63 та вище

Допустимі рівні тиску, дБ

88

106

110


5.7. Максимальна величина ультразвуку у зонах, призначених для контакту рук оператора з робочими органами приладів та устаткування, протягом 8-годинного робочого дня не повинна перевищувати значень, вказаних у таблиці 6.


 

Таблиця 6

 

Параметр, що нормується

Допустима величина

Віброшвидкість

Логарифмічний рівень віброшвидкості Інтенсивність

1,6 х 10-2 м/с

110 Дб

0,1 Вт/см


5.8. Характеристиками інфразвуку на робочих місцях, що нормуються, є рівні звукового тиску в октавних смугах частот з середньогеометричними частотами: 2; 4; 8; 16 Гц в дБ. Допустимі рівні наведені у таблиці 7.