Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


Усі засвідчені копії Свідоцтва підлягають поверненню до податкових органів у разі анулювання реєстрації, заміни Свідоцтва чи втрати Свідоцтва одночасно з поверненням Свідоцтва або поданням відповідної заяви платником податку на додану вартість.

Засвідчені копії Свідоцтва, що зіпсовані, зношені або перестали використовуватись платником податку на додану вартість, можуть бути повернені до податкового органу платником податку на додану вартість у будь-який час разом із супровідним листом.

У разі втрати засвідчених копій Свідоцтва платник податку на додану вартість письмово повідомляє податковий орган про втрату таких копій та надає пояснювальну записку за підписом платника податку (для фізичних осіб) або керівника платника податку (для юридичних осіб).

Інформація щодо кількості засвідчених та виданих податковим органом копій Свідоцтва, повернених та втрачених засвідчених копій Свідоцтва вноситься до районного рівня Реєстру.


14.5. Дані про прийняті до розгляду заяви з поміткою про результати їх розгляду (зареєстровано, відмовлено в реєстрації, апропоновано подати нову заяву) та дані Свідоцтв уносяться до журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 2-РЖ (додаток 11).

Реєстраційні заяви з будь-якими позначками, заяви про видачу засвідчених копій Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, документи, що додані до таких заяв, корінець Свідоцтва, повідомлення і пояснювальні записки щодо Свідоцтва чи його засвідчених копій та інші документи щодо реєстрації платника податку на додану вартість зберігаються в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків.


(Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

№ 72 від 14.02.2002,

в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

№ 17 від 16.01.2006)


15. Якщо установчими документами особи, Свідоцтвом про державну реєстрацію особи, договором про спільну діяльність чи угодою про розподіл продукції визначається строк, на який створено особу, укладено договір чи угоду, Свідоцтво видається тільки на такий строк.

У таких випадках у лівій верхній частині Свідоцтва та на корінці Свідоцтва робляться однакові спеціальні записи "Свідоцтво дійсне до" і зазначається дата закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність чи угоду про розподіл продукції.

Якщо до/після закінчення означеного строку у порядку, визначеному законодавством, такий строк продовжується, Свідоцтво із зазначеним терміном його дії підлягає заміні в такому самому порядку, як і при перереєстрації.


( Пункт 15 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

№ 17 від 16.01.2006 )


16. У Реєстр включаються такі види даних:

ідентифікаційні - індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а також назва - для юридичної особи; ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб та прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб;

довідкові - дані про місцезнаходження (місце проживання), телефон юридичної особи - платника податку на додану вартість, прізвища та ідентифікаційні номери (з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку) керівника, головного бухгалтера;


( Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно

з Наказом Державної податкової адміністрації

№ 17 від 16.01.2006 )


реєстраційні - дані про реєстрацію та зняття з реєстрації як платників податку на додану вартість в органах державної податкової служби;

класифікаційні - дані про види його діяльності;

дата закінчення дії договору про спільну діяльність;

дата закінчення угоди про розподіл продукції.

17. Розпорядником Реєстру на територіальному рівні є державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях і мм. Києві та Севастополі.

18. З числа обов'язків з ведення Реєстру Державна податкова адміністрація України виконує:

розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру, забезпечення організації обліку платників, що підлягають оподаткуванню;

присвоєння платникам податку індивідуального податкового номера;

розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру платників податку;

виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з регіональних органів державної податкової служби, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо);

автоматизоване ведення бази Реєстру;

розробку інструктивних, нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру.

19. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють:

виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з місцевих органів державної податкової служби, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо);

облік осіб, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість та перебувають на їх території;

передавання змін і доповнень до Реєстру в центральний орган державної податкової служби України.

20. Державні податкові інспекції в районах, містах і районах міста, а також міжрайонні та об'єднані здійснюють:

приймання реєстраційних заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності нормативним документам;

обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів для передання до регіональних органів податкової служби;

приймання файлів з регіональних баз Реєстру з присвоєними індивідуальними податковими номерами;

видачу Свідоцтв та засвідчення копій;

формування бази даних платників податку на додану вартість.


Перереєстрація


21. Перереєстрація платника податку на додану вартість проводиться та Свідоцтво підлягає заміні в разі виникнення змін у даних платника податку на додану вартість, які стосуються ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, реєстраційного (облікового) номера із ТРДПАУ та/або найменування (прізвища, імені, по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника податку, та якщо відповідно до Порядку обліку такі зміни не передбачають зняття з обліку платника податку на додану вартість в одному податковому органі і взяття на облік в іншому.

Для заміни Свідоцтва платник податку на додану вартість зобов'язаний у десятиденний строк після виникнення змін подати до податкового органу, у якому він перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація". До такої заяви мають бути додані Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва.

Податковий орган видає платнику податку нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому дата реєстрації платником податку на додану вартість не змінюється, а датою видачі нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є дата внесення відповідних змін до Реєстру.


(Пункт 21 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

№ 17 від 16.01.2006 )


21.1. Перереєстрація платника податку не є обов'язковою у зв'язку із зміною найменування чи статусу органу державної податкової служби, який видав Свідоцтво, а також у випадках ліквідації чи реорганізації такого органу (злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення), при яких здійснюється зняття з обліку платника податку в одному органі державної податкової служби та взяття на облік в іншому.

Якщо дані платника податку не змінилися, видане таким органом державної податкової служби Свідоцтво залишається чинним та не підлягає обов'язковій заміні до виникнення змін у даних платника податку. На бажання та за заявою платника податку Свідоцтво може бути замінене в такому самому порядку, як і при перереєстрації.


( Пункт 21 доповнено підпунктом 21.1 згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


21.2. Перереєстрація платника податку та заміна Свідоцтва не є обов'язковими у зв'язку із зміною форми Свідоцтва.

Якщо ідентифікаційний код ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер із ТРДПАУ, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника податку не змінилися, видане податковим органом свідоцтво про реєстрацію платником податку на додану вартість за старою формою залишається чинним та не підлягає обов'язковій заміні до виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у Свідоцтві. При цьому датою реєстрації платником податку вважається дата видачі, зазначена у Свідоцтві за старою формою. На бажання та згідно із заявою платника податку Свідоцтво за старою формою може бути замінене на Свідоцтво за новою формою у такому самому порядку, як і при перереєстрації.


(Пункт 21 доповнено підпунктом 21.2 згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006)


22. У разі псування чи зношення Свідоцтва для отримання нового Свідоцтва платник податку на додану вартість подає до податкового органу, у якому він перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "перереєстрація у зв'язку із псуванням Свідоцтва", Свідоцтво, усі засвідчені копії Свідоцтва, оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за Свідоцтво.

При втраті Свідоцтва для отримання нового Свідоцтва платник податку на додану вартість подає до податкового органу, у якому він перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "перереєстрація у зв'язку з утратою Свідоцтва", усі засвідчені копії Свідоцтва, оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за Свідоцтво, пояснювальну записку за підписом платника податку (для фізичних осіб) або керівника платника податку (для юридичних осіб) щодо втрати Свідоцтва.

При отриманні документів, визначених абзацом першим або другим цього пункту, податковий орган уносить відповідний запис до Реєстру, видає нове Свідоцтво (за новим номером) у такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому не змінюється дата реєстрації платником податку. Датою видачі нового Свідоцтва (за новим номером) є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

Якщо про втрату Свідоцтва платник податку повідомляє податковий орган одночасно з поданням заяви про анулювання реєстрації згідно з пунктом 25 цього Положення, то в разі задоволення заяви про анулювання реєстрації не видається нове Свідоцтво, у разі відмови в анулюванні реєстрації видається нове Свідоцтво замість утраченого.


( Пункт 22 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

№ 17 від 16.01.2006 )


Зміна платником податку на додану вартість місцезнаходження або переведення на обслуговування до державної податкової інспекції в місті (структурного підрозділу в складі державного орган державної податкової служби), на яку (який) покладено функці ї обслуговування та контролю за великими платниками податків


( Назва розділу в редакції Наказу Державної податкової

адміністрації № 170 від 14.04.2000 )


23. Зняття з обліку платника податку на додану вартість в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому здійснюється в такому порядку:

23.1. У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) платника податку на додану вартість, яка відповідно до Порядка обліку передбачає зняття з обліку платника податку на додану вартість в одному податковому органі і взяття на облік в іншому, відомості про таку зміну надходять до податкового органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) у порядку, визначеному розділом 8 Порядку обліку.


( Абзац перший підпункту 23.1 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації

№ 707 від 15.12.2004,

в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

№ 17 від 16.01.2006 )


Платник податку на додану вартість у 20-денний термін від дня отримання від органу державної податкової служби, в якому платник перебував на обліку (далі - орган державної податкової служби), повідомлення про зарахування до категорії великих (форма № 15-ОПП) та переведення у зв'язку з цим на обслуговування до державної податкової інспекції в місті (структурного підрозділу у складі державного органу державної податкової служби), на яку (який) покладено функції обслуговування та контролю за великими платниками податків (далі - інспекція (підрозділ), (зобов'язаний подати (надіслати) до інспекції (підрозділу) попереднє свідоцтво платника податку на додану вартість та всі його копії


(Пункт 23.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 170 від 14.04.2000 )


У разі виключення платника податку на додану вартість з категорії великих такий платник податків у 20-денний термін від дня отримання від інспекції (підрозділу) повідомлення про виключення платника податків з категорії великих (форма № 15-ОПП) та переведення його у зв'язку з цим на обслуговування до органу державної податкової служби за попереднім місцем обліку зобов'язаний подати (надіслати) до органу державної податкової служби попереднє свідоцтво платника податку на додану вартість та всі його копії.


( Пункт 23.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 170 від 14.04.2000 )


23.2. У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) платника податку на додану вартість, яка відповідно до Порядку обліку передбачає зняття з обліку платника податку на додану вартість в одному податковому органі і взяття на облік в іншому, відомості про таку зміну надходять до податкового органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) у порядку, визначеному розділом 8 Порядку обліку.


( Абзац підпункту 23.2 пункту 23 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


Для заміни Свідоцтва у двадцятиденний строк після взяття на облік у податковому органі за новим місцезнаходження (місцем проживання) платник податку на додану вартість зобов'язаний подати до цього податкового органу додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Зміна місцезнаходження". До такої заяви мають бути додані Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. Податковий орган видає платнику податку нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому дата реєстрації платником податку на додану вартість не змінюється, а датою видачі нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є дата внесення відповідних змін до Реєстру.