Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників


Повинен знати: типи, стилі та конструкції особливо складних художніх меблів; способи зовнішнього і внутрішнього оббивання - обклеювання особливо складних м'яких меблів; техніку розкрою і шиття драпіровок різних стилів та особливо складних занавісів чохлів на підкладці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оббивальника 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Двері та меблі - оббивання в "сайку".

2. Дивани різних стилів художні - оббивання шкірою, бархатом, атласом та шовком з обкантовкою тасьмою та бахромою.

3. Карети та меблі музейні - реставрація.

4. Карети та трони - оббивання.

103. ОПАЛЮВАЧ

Завдання та обов'язки. Топить печі твердим та газоподібним паливом і обслуговує їх у житлових приміщеннях, культурно-побутових, навчальних, службових та інших установах. Пиляє та рубає дрова, подрібнює вугілля. Готує та підносить паливо до печей. Завантажує, шурує та виконує дрібний ремонт топок. Підтримує необхідну температуру в опалюваних приміщеннях. Стежить за справним станом печей та димоходів. Очищає топки печей від золи та шлаку. Видаляє золу та шлак із приміщення у відведене місце. Веде облік витрат палива. Складає і подає заявки на паливо.

Повинен знати: правила топлення опалювальних печей твердим та газоподібним паливом; види палива та правила його спалювання, розташування димоходів; способи шурування та чищення топок; норми витрат палива; правила користування вогнегасниками та іншим протипожежним інвентарем; правила складання заявок на паливо.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

104. ОПЕРАТОР АКУСТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює вимірювання і спектральний аналіз повітряного шуму та вібрації під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Вимірює загальний рівень повітряного шуму. Готує шумомір (віброметр) до роботи, установлює мікрофон (віброприймальник), знімає показання приладу та записує в журнал.

Повинен знати: правила роботи із шумоміром і вібровимірювальною апаратурою, принцип їх дії; фізичну природу шуму та вібрації; найпростіші знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

1. Блок живлення переносної апаратури - перевірка працездатності, заміна елементів.

2. Віброприймальник - установлення на досліджуваній коливній поверхні.

3. Мікрофон - правильний вибір точки встановлення відносно джерела шуму і поверхні, яка відображає звукову енергію.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює вимірювання і спектральний аналіз повітряного шуму та вібрації. Реєструє акустичні процеси на самописці або магнітофоні під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Складає вимірювальні тракти за заданими схемами, калібрує апаратуру та виконує її технічне обслуговування.

Повинен знати: знання про будову та порядок калібрування приладів, які використовуються в роботі; методику вимірювань шуму (вібрації), елементарні знання щодо техніки боротьби із шумом; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора акустичних випробувань 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Кабель мікрофонний - продзвонювання.

2. Запобіжники плавкі, резистори, конденсатори - заміна.

3. Спектрограми повітряного шуму та вібрації - реєстрація на самописці.

4. Тракт вимірювальний (магнітофон, спектрометр, самописець) - проведення спектрального аналізу.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює вимірювання повітряного шуму, звукової та низькочастотної вібрації, спектральний аналіз акустичних процесів за допомогою вузькосмужних, третьоктавних і статистичних аналізаторів, реєструє на самописці, магнітофоні та шлейфному осцилографі. Бере участь у вимірюваннях підводного шуму. Обробляє результати вимірювань. Налагоджує вимірювальні схеми, знімає амплітудно-частотні характеристики апаратури, усуває найпростіші несправності в її роботі.

Повинен знати: принцип дії та блок схеми вимірювальних приладів; принципи магнітного запису звуку, осцилографування та тензометрування; причини і джерела похибки вимірювання; правила організації та порядок проведення акустичних випробувань; основи технічної акустики й техніки боротьби із шумом і вібрацією; фізичну природу повітряного та підводного шумів, вібрації; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора акустичних випробувань 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Вібростенд випробувальний - установлення датчиків, калібрування вимірювального тракту, проведення серії контрольних вимірювань.

2. Спектрограма рівнів вібрації фундаменту механізму, виміряної і за прискоренням у третьоктавних смугах частот - перерахунок у рівні за швидкістю в октавних смугах.

3. Шум, записаний на магнітну стрічку, - відтворення та аналіз за допомогою спектрометра або статистичного аналізатора.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює вимірювання параметрів повітряного шуму і вібрації згідно із чинною документацією на суднах, у цехах та виробничих приміщеннях, на випробувальних стендах. Проводить вимірювання та аналіз рівнів та спектрів шуму (вібрації) механізмів машин, устаткування та інструменту, підводного шуму суднових джерел. Опрацьовує результати вимірювань, оформляє протоколи та іншу акустичну документацію. Контролює технічні характеристики вимірювальної та аналізуючої апаратури, обслуговує її, лагодить, виконує окремі види нескладного ремонту.

Повинен знати: взаємодію вузлів та елементів схем акустичної апаратури; правила контролю і норми для повітряного шуму та вібрації; порядок технічного обслуговування приладів для акустичних вимірювань, елементи промислової акустики й електротехніки, гідроакустики та електроакустики.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора акустичних випробувань 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Відсутність корисного сигналу на виході вимірювального тракту - перевірка вузлів та елементів схеми, пошук і усунення несправності.

2. Генератор звуковий - перевірка точним частотоміром і настроювання.

3. Машина пневматична шліфувальна ручна - вимірювання та аналіз вібрації, порівняння з нормою, підготовка висновків.

4. Система кондиціонування повітря суднова - вимірювання в каютах рівнів і спектрів шуму, обумовленого системою.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить акустичні випробування всіх видів джерел шуму та вібрації, включаючи імпульсні, як у стаціонарних умовах, так і на рухомих об'єктах. Вимірює підводний шум, звукоізоляцію, віброізоляцію, звукопоглинання. Опрацьовує і оформлює результати вимірювань, виконує найпростіші розрахунки за відомими методиками, розробляє робочі програми випробувань. Складає блок-схеми вимірювальних трактів, їх монтаж та налагодження. Виконує технічне обслуговування вимірювальної, аналізуючої та реєструючої апаратури, працює з приладами високого класу точності. Перевіряє і ремонтує прилади.

Повинен знати: методи й засоби боротьби із шумом, порядок контролю та нормування шуму й вібрації, а також документацію, яка їх регламентує; будову та схеми апаратури для акустичних вимірювань, записування і відтворення звуку; основи акустики, гідроакустики, електротехніки та промислової електроніки; порядок перевірки, калібрування, настроювання і ремонту приладів, які використовуються в роботі.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора акустичних випробувань 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Підвіс турбогенератора віброізолюючий - вимірювання рівнів і спектрів вібрації на лапах та фундаменті, розрахунок перепадів, визначення ефективності амортизаторів.

2. Підсилювач вимірювальний - знаходження несправності, ремонт, налагодження, зняття частотної характеристики.

3. Система газовихлопу суднового дизеля - вимірювання та аналіз на крилах ходового містка рівнів шуму, зумовленого системою.

4. Фільтри октавні - зняття частотних характеристик, їх підгонка під стандартні параметри настроювання і регулювання елементів схеми.

105. ОПЕРАТОР АПАРАТІВ МІКРОФІЛЬМУВАННЯ ТА КОПІЮВАННЯ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде зйомки на мікрозйомних і копіювальних апаратах різних систем текстових, штрихових, півтонових та багатокольорових документів. Визначає кратність зменшення зйомки, експозиції на різний знімальний матеріал. Визначає режим зйомки на мікрозйомних і копіювальних апаратах різних систем.

Повинен знати: будову та режим роботи мікрозйомних і копіювальних апаратів; інструкції та стандарти, що визначають послідовність і зміст виконуваних операцій; технологію оброблення мікрофільму.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде зйомки документів, книжок, журналів, газет, карт тощо зі згасаючим текстом на мікрозйомних і копіювальних апаратах різних систем із застосуванням світлофільтрів. Веде зйомки проб на роботу камери. Виконує експериментальні роботи з мікрофільмування та копіювання.

Повинен знати: будову та режим роботи мікрозйомних і копіювальних апаратів; основи фотографії та сенспектральні характеристики плівок і світлофільтрів; правила вибору світлофільтрів; інструкції та стандарти, що визначають послідовність і зміст виконуваних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора апаратів мікрофільмування та копіювання 3 розряду - не менше 1 року.

106. ОПЕРАТОР ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює арифметичну обробку первинних документів на обчислювальних машинах різного типу з друкуванням вихідних даних і результатів підрахунку на паперовій стрічці та без неї. Виконує підсумовування, таксування показників однорядкових та багаторядкових документів. Обчислює проценти, процентні відношення, здійснює операції з константою, піднесення до степеня, добування кореня, зберігання та накопичування чисел у регістрах пам'яті. Веде сортування, розкладання, вибирання, підбирання, об'єднання масивів перфокарт на обчислювальних машинах за довідковими та довідково-групувальними ознаками. Здійснює розшифровку інформації, закодованої у вигляді пробивань на перфокартах, передає зам'яті перфокарти на перебивання, візуально контролює "на світло" та "на прокол" перебиті перфокарти і підкладає їх до сортувального масиву технічних носіїв. Перевіряє правильність роботи спеціальними контрольними прийомами та шляхом пропускання пакета перфокарт, відперфорованих за контрольною схемою. Зовні контролює документи, які приймає на оброблення та реєструє їх у журналі. Готує документи та технічні носії інформації для передавання на наступні операції технологічного процесу. Оформляє результати виконаних робіт згідно з інструкціями.

Повинен знати: правила технічної експлуатації обчислювальних машин; методи контролю роботи машин; робочі інструкції; макети механізованого оброблення інформації; форми первинної документації, що обробляється; норми виробітку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес оброблення інформації на електронно-обчислювальних машинах за робочими інструкціями з пульта керування. Уводить інформацію в електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) з технічних носіїв інформації та каналів зв'язку і виводе її з машини. Передає по каналах зв'язку одержані на машинах розрахункові дані до наступних операцій. Обробляє первинні документи на обчислювальних машинах різного типу шляхом підсумовування показників зведень з підгинанням та підкладанням таблиць, обчислень з інженерно-конструкторських розрахунків. Виписує рахунки-фактури та складає відомості, таблиці, зведення, звіти механізованим способом з виведенням інформації на перфострічку. Контролює обчислення, вивіряє розбіжності з первинним документом. Готує машини до роботи, встановлює шини керування або блок-схеми на дану роботу. Веде перфорацію, верифікацію, дублювання; репродукцію та табуляцію перфокарт. Зчитує та пробиває отвори закодованої інформації, яка міститься в перфокартах, на основі графічних позначок. Перевіряє правильність перенесення інформації з первинних документів на перфокарти "на світло" та лічильним контролем і правильність перебивання невірно відперфорованих перфокарт із виправленням відповідних показників та підсумків у табуляграмі. Контролює табуляграми, складені механізованим способом, звіряє їх підсумкові дані з контрольними числами; проводе вибіркове балансування з позначкою на полях табуляграм; записує вивірені підсумки табуляграм в журнал контрольних чисел; оформляє і випускає перевірені табуляграми. Настроює машину за простими схемами комутації і самостійно здійснює нескладну перекомутацію. Встановлює пропускну лінійку, упори та табуляційні пластини для здійснення багаторазових пропусків перфокарт. Працює з тематичними довідниками, таблицями. Оформляє супровідний документ та робочий наряд на виконані роботи.

Повинен знати: техніко-експлуатаційні характеристики обчислювальних машин; будову пульта керування та правила технічної експлуатації ЕОМ; керівні матеріали, які визначають послідовність та зміст виконуваних операцій технологічного процесу; діючі шифри та коди; методи проведення розрахунків та обчислювальних робіт, контролю технічних носіїв інформації; основи комутації та прості блок-схеми настроювання машин; форми вихідних та тих, що випускаються, документів; основи програмування в обсязі спеціальної або загальної освіти та курсової підготовки.