Повинен знати: технічні характеристики обслуговуваного устаткування; принципові і монтажні схеми багатоканальних високочастотних систем ущільнення, телеавтоматики і комутаторів; принципові схеми і принципи роботи групового генераторного і загальностанційного устаткування; принципові схеми кіл телеавтоматики і телесигналізації; електричні норми устаткування і каналів телеавтоматики; основні методи вимірювання, настроювання і регулювання устаткування і систем керування, конструктивну будову самописних і електронно-реєструючих приладів; будову джерел живлення струму; правила настроювання і регулювання складних контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Генератори виклику, задавальні, групові та загальностанційне устаткування - настроювання.

2. Модулятори і демодулятори - перевірка і настроювання.

3. Схеми телеавтоматики - ремонт і настроювання.

4. Фільтри та загороджувачі - настроювання.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування встановленого нового і дослідного устаткування з електричним і механічним регулюванням усіх видів апаратури. Настроює і регулює системи ущільнення. Налагоджує та тренує нове устаткування. Складає монтажні схеми і проводить роботи з монтування систем ущільнення апаратури телеавтоматики. Усуває пошкоджені різні ділянки устаткування. Використовує в роботі електронну вимірювальну апаратуру - осцилографи, високочастотні вимірювачі та генератори. Налагоджує і ремонтує особливо складну перевірну апаратуру. Складає схеми для перевірки спеціальних нетипових випробувань апаратури телеавтоматики. Знімає амплітудні і частотні характеристики. Перевіряє особливо складні пристрої апаратури телеавтоматики.

Повинен знати: основи електроніки і напівпровідникової техніки у межах виконуваної роботи; способи та правила налагодження і перевірки диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики; номенклатуру і властивості матеріалів, потрібних для проведення ремонтних робіт; схеми комутації, характеристики і режими роботи апаратури телеавтоматики, ліній електропередач та іншого устаткування ділянки; принципові монтажні схеми устаткування; зняття і побудування амплітудних і частотних характеристик.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Канали високочастотні телеавтоматики - обробка і настроювання.

2. Магнітофони - ремонт.

3. Осцилографи електронні - ревізія.

4. Пульти складних випробувань - ремонт.

5. Схеми приладів і устаткування - виявлення пошкоджень методом продзвонювання.

6. Шукачі телемеханічні покрокові - ремонт.

30. ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтує і ремонтує розподільні коробки клемників, запобіжних щитків та освітлювальної арматури. Очищає і продуває стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистить контакти і контактні поверхні. Здійснює оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Прокладає встановлювальні проводи і кабелі. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконує прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикає і вимикає електроустаткування і виконує прості вимірювання. Працює пневмо- та електроінструментом. Виконує такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряє і вимірює мегомметром опір ізоляції розподільної мережі статорів та роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, уводів і виводів кабелів.

Повинен знати: будову і принцип роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної та пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів; основні види електротехнічних матеріалів; їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво та організацію робочого місця; прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги; правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом; правила охорони праці під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II; прийоми і послідовність виконання такелажних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Арматура освітлювальна: вимикачі, штепсельні розетки, патрони тощо - встановлення з вмиканням у мережу.

2. Вводи і виводи кабелів - перевірка опору ізоляції мегомметром.

3. Деталі прості - спіральні пружини, скоби, перемички, наконечники і контакти - виготовлення та встановлення.

4. Електродвигуни і генератори - часткове розбирання, очищення та продування стисненим повітрям, змазування, заміна щіток.

5. Електроди заземлюючі - встановлення і забивання.

6. Ілюмінація - встановлення.

7. Конструкції зі сталі та інших металів під електроприлади - виготовлення і встановлення.

8. Контактори, реле, контролери, командоапарати - перевірка і підтягнення кріплень, зачищення і обпилювання контактів, їх заміна та змазування, заміна дугогасних пристроїв.

9. Прилади електричні побутові: плити, праски тощо - розбирання, ремонт і складання.

10. Проводи і троси (повітряні) - монтаж, демонтаж, ремонт та заміна.

11. Трансформатори зварювальні - розбирання, нескладний ремонт, складання, встановлення клемного щитка.

12. Цоколі електроламп - паяння кінців.

13. Щити силової або освітлювальної мережі з простою схемою (до восьми груп) - виготовлення і встановлення.

14. Щитки та коробки розподільні - заміна і встановлення запобіжників та рубильників.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них без розбирання конструктивних елементів. Регулює навантаження електроустаткування, встановленого на обслуговуваній дільниці. Ремонтує, заряджає і встановлює вибухобезпечну арматуру. Обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою понад 1000 В. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт. Бере участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження та обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем. Ремонтує трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та іншу нескладну апаратуру. Виконує окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів вищої кваліфікації. Виконує такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин. Бере участь у прокладанні трас і проводки. Заряджає акумуляторні батареї. Фарбує зовнішні частини приладів і устаткування. Реконструює електроустаткування. Обробляє за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс, фібру тощо. Перевіряє маркування простих монтажних і принципових схем. Виявляє та усуває відмовлення, несправності і пошкодження електроустаткування з простими схемами вмикання.

Повинен знати: основи електротехніки; знання про постійний і змінний струм у обсязі виконуваної роботи; принцип дії та будову обслуговуваних електродвигунів, генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, ртутних кремнійових випрямлячів та іншої електроапаратури та електроприладів; конструкцію та призначення пускових і регулюючих пристроїв; прийоми і способи заміни зрощування та паяння проводу високої напруги; безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин; припої і флюси; провідникові електроізоляційні матеріали та їх основні характеристики і класифікації; будову і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв; способи замірювання електричних величин; прийоми виявлення та усунення несправностей у електромережах; правила прокладання кабелів у приміщеннях, під землею та підвісних тросах; правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної трупи III.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Амперметри і вольтметри електромагнітної та магнітоелектричної систем - перевірка у спеціальних умовах.

2. Апарати гальмівні і кінцеві вимикачі - ремонт і встановлення.

3. Апаратура пускова магнітних станцій прокатних станів - розбирання, ремонт і складання.

4. Апаратура пускорегулювальна: реостати, магнітні пускачі, пускові ящики тощо - розбирання, ремонт і складання із зачищенням підгорілих контактів, щіток або зміна їх.

5. Випрямлячі селенові - перевірка і ремонт.

6. Лійки, кінцеві муфти - розробка і монтаж на кабелі.

7. Гірлянди із електроламп - виготовлення з паралельним і послідовним вмиканням.

8. Деталі складної конфігурації для електроапаратури: фіксатори, рубильники, пальці та ящики опору - виготовлення.

9. Електродвигуни асинхронні з фазовим ротором потужністю до 500 кВт - розбирання та складання.

10. Електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю до 50 кВт - розбирання, ремонтування та складання.

11. Електродвигуни короткозамкнені потужністю до 1000 кВт - розбирання та складання.

12. Електроінструмент - розбирання, ремонтування та складання.

13. Кабелі - перевірка стану ізоляції мегомметром.

14. Контролери станцій управління бурової установки - перевірка, ремонт, складання і встановлення.

15. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі - розбирання, ремонтування, складання контакторів, командоапаратів, реле, рубильників, вимикачів.

16. Навантажувачі спеціальні, трюмні, вилочні і складські машини - розбирання, ремонтування і складання контролерів, контакторів, вимикачів, пускових опорів, приладів освітлення і сигналізації.

17. Підшипники ковзання електродвигунів - заміна, заливання.

18. Потенціометри електронні автоматики регулювання температури прожарювальних печей та сушильного устаткування - монтаж, ремонт із заміною.

19. Прилади автоматичного вимірювання температури та опору - усунення простих несправностей, заміна датчиків.

20. Проводи кабелів електроживлення - підвід до верстата у газовій трубі.

21. Реле проміжного авторегулятора - перевірка і заміна.

22. Реклама світлова - монтаж.

23. Рубильник, роз'єднувачі - регулювання контактів на одночасне вмикання і вимикання.

24. Центрифуга - ревізія із чищенням тарілок.

25. Щити силової або освітлювальної мережі зі складною схемою (більше восьми груп) - виготовлення і встановлення.

26. Якорі, магнітні котушки, щіткотримачі електромашин - ремонт та заміна.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, здійснює капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, всіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Регулює та перевіряє апаратуру і прилади електроприводів після ремонту. Ремонтує підсилювачі, прилади світлової та звукової сигналізації, контролери, пости керування, магнітні станції. Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами вмикання. Виконує роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги. Виконує оперативні перемикання в електромережі з ревізією трансформаторів, вимикачів роз'єднувачів і приводів до них з розбиранням конструктивних елементів. Здійснює перевірку, монтаж і ремонт схем люмінесцентного освітлення. Розмотує, розробляє, дозує, прокладає кабель, монтує ввідні пристрої і з'єднувальні муфти, виконує кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до 35 кВ. Визначає місце пошкодження кабелів, вимірює опори заземлення, потенціали на оболонці кабелю. Виявляє та ліквідує відмовлення і несправності електроустаткування зі схемами вмикання середньої складності. Здійснює паяння м'якими та твердими припоями. Виконує роботи за кресленнями та схемами. Підбирає пусковий опір для електродвигунів.

Повинен знати: основи електротехніки; будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури; найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимально-струмового захисту; вибір перерізу проводу, плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження; будову і принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів; технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів; номенклатуру, властивості і взаємозамінність застосовуваних під час ремонту електроізоляційних і провідних матеріалів; методи проведення регулювально-здавальних робіт і здавання електроустаткування з пускорегулювальною апаратурою після ремонту; основні електричні норми настроювання обслуговуваного устаткування, методи перевірки і вимірювання їх; принцип дії устаткування, джерел живлення; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи III.