(найменування монтажної організації, підрозділ, посада, прізвище)

з однієї сторони, і представником “Замовника” __________________________________

___________________________________________________________________________

(найменування підприємства, цеху, посада, прізвище)

з іншої сторони, у тому що “Виконавцем” проведений монтаж вибухозахищеного вентилятора ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(тип і номер вентилятора)

заводський № _____________________ інвентарний № ___________________________.

Вентилятор випробуваний у робочому режимі на атмосферному повітрі відповідно до вимог “Правил будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів” і переданий в експлуатацію.


Висновок: вибухозахищений вентилятор __________________________________
___________________________________________________________________________

(тип і номер вентилятора) (прийнятий, не прийнятий
___________________________________________________________________________

в експлуатацію (у випадку неприйняття – зазначити причину)


Представник “Виконавця” ____________________________ М.П.

підпис


Представник “Замовника” ____________________________

підпис


Додаток 8

(рекомендований)

Перелік вихідних даних для розробки заходів
по доробленню вентиляторів


№ п/п

Номер цеху, найменування цеху

Номер вент.установки

Вентилятор

Склад переміщуваного середовища,

його параметри

Двигун

Примітка

Тип і номер

Конструктивне виконання* (для радіальних вентиляторів)

Дата введення
в експлуатацію

Матеріал

Найменування

Температура, 0С

Відносна

вологість,

%

Концентрація, г/м3

Наявність

пилу, мг/м3

Тип, вид

вибухозахищеності за ПУЭ

Швидкість

обертання, об/хв.

Робоче колесо

Корпус

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Примітка * - робоче колесо вентилятора на валу двигуна - виконання 1; з’єднання робочого колеса вентилятора з двигуном через муфту - виконання 3; привод робочого колеса вентилятора від шківу через пасову передачу - виконання 5.