(абзац третій підпункту 7.11.13 пункту 7.11 

статті 7 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

 у редакції Закону України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

(дію другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7

 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(абзац третій підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 із змінами,

 внесеними згідно із  Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

(дію другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7

 зупинено на 2005 рік згідно із Законами України від 23.12.2004 р. N 2285-IV,

 від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

7.11.14. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

(пункт 7.11 статті 7 доповнено підпунктом 7.11.14

 згідно із Законом України від 11.05.2004 р. N 1701-IV,

підпункт 7.11.14 пункту 7.11 статті 7 у

 редакції Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

7.12. Особливості оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

7.12.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів, послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи без передання права власності на такі товари, та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї статті зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня інфляції, а також штраф згідно із законом.

Підприємства та організації, на які поширюється дія цього підпункту, реєструються у відповідному органі податкової служби в порядку, передбаченому для платників цього податку.

(підпункт 7.12.1 пункту 7.12 статті 7 в редакції

 Закону України від 06.10.2005 р. N 2960-IV)

(пункт 7.12 статті 7 із змінами, внесеними згідно

 із Законом України від 04.11.97 р. N 607/97-ВР,

 в редакції Закону України від 13.07.2000 р. N 1926-III)

7.13. Особливості оподаткування окремих платників податку

7.13.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.

(абзац перший підпункту 7.13.1 пункту 7.13 

статті 7 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Перелік спеціальних продуктів дитячого харчування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7.13.2. На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо ці кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв'язку з наданням податкових пільг, та оподаткувати його у поточному податковому періоді, а також сплатити пеню у розмірах та за період, визначені законодавством України.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.2

 згідно із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV)

7.13.3. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

(абзац перший підпункту 7.13.3 пункту 7.13 статті 7 із змінами,

 внесеними згідно із Законами України від 03.06.99 р. N 722-XIV,

 від 22.05.2003 р. N 856-IV)

У разі порушення цільового використання міжнародної технічної допомоги одержувач її зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання, а також сплатити пеню, нараховану на суму отриманих пільг, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення зобов'язань, та за період від дати отримання пільг до дати збільшення зобов'язань у встановленому законодавством порядку.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.3

 згідно із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV)

7.13.4. Підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.4

 згідно із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV,

підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено згідно

 із Законом України від 03.06.99 р. N 722-XIV)

7.13.4. Підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.4

 згідно із Законом України від 08.06.2000 р. N 1805-III,

 підпункт 7.13.4 пункту 7.13 статті 7 виключено

 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.13.5. Підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.5

 згідно із Законом України від 14.12.99 р. N 1288-XIV,

 підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7

 у редакції Закону України від 07.03.2002 р. N 3073-III)


(дію підпункту 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)


(підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 виключено

  згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.13.6. Підпункт 7.13.6 пункту 7.13 статті 7 виключено

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.6

 згідно із Законом України від 22.06.2000 р. N 1841-III,

 підпункт 7.13.6 пункту 7.13 статті 7 виключено

 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.13.7. Тимчасово, до 1 січня 2009 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

(абзац перший підпункту 7.13.7 пункту 7.13 статті 7

 у редакції Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб'єктом господарської діяльності - платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.7 згідно із Законом України від 06.03.2003 р. N 601-IV, підпункт 7.13.7 пункту 7.13 статті 7 у редакції  Закону України від 20.11.2003 р. N 1300-IV)

(дію підпункту 7.13.7 пункту 7.13 статті 7 зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(дію підпункту  7.13.7 пункту 7.13 статті 7 відновлено у зв'язку із внесенням змін до пункту 50 частини першої статті 80 Закону України від 27.11.2003 р. N 1344-IV згідно із Законом України від 17.06.2004 р. N 1801-IV)


7.13.8. Підпункт 7.13.8 пункту 7.13 статті 7 виключено (пункт 7.13 статті 7 доповнено підпунктом 7.13.8  згідно із Законом України від 19.06.2003 р. N 973-IV,  підпункт 7.13.8 пункту 7.13 статті 7 виключено  згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV) 7.14. Пункт 7.14 статті 7 виключено (пункт 7.14 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,  у редакції Закону України від 04.07.2002 р. N 40-IV)

(зміни до пункту 7.14 статті 7, передбачені Законом України від 4 липня 2002 року N 40-IV, зупинено на 2003 рік у зв'язку із  зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,

на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(дію пункту 7.14 статті 7 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)


(пункт 7.14 статті 7 виключено згідно  із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.15. Порядок віднесення спеціальних продуктів дитячого харчування до продукції власного виробництва, що передбачено підпунктом 7.13.1 цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 7.15 статті 7 в редакції

Закону України від 04.11.97 р. N 607/97-ВР)

Податкова звітність підприємств, обумовлених пунктами 7.12, 7.13 цієї статті, здійснюється у порядку, встановленому центральним податковим органом.

(абзац другий пункту 7.15 статті 7 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

7.16. Не включаються до валових доходів кошти, отримані Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізницею), а також залізницями від підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, які перебувають у функціональному підпорядкуванні Укрзалізниці та залізниць, що перераховуються ними за рахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженні таких підприємств за результатами звітного періоду після сплати всіх зобов'язань, у тому числі податків, зборів (обов'язкових платежів), строк погашення яких настав.

У разі коли за рішенням Укрзалізниці здійснюється передача рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одного підрозділу залізниці іншому або від однієї залізниці іншій, балансова вартість відповідної групи основних фондів, передбачених статтею 8 цього Закону, не змінюється, а така передача не вважається операцією з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) і не збільшує валових доходів платника податку.

7.17. Особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції. 

Установити, що оподаткування прибутку, одержаного платником податку від виконання угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

(статтю 7 доповнено пунктом 7.17 згідно із Законом України від 08.06.2000 р. N 1807-III)

7.18. Пункт 7.18 статті 7 виключено (статтю 7 доповнено пунктом 7.18 згідно із  Законом України від 21.09.2000 р. N 1991-III)

(дію пункту 7.18 статті 7 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)


(пункт 7.18 статті 7 виключено згідно із  Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

7.19. Пункт 7.19 статті 7 виключено (статтю 7 доповнено пунктом 7.19 згідно із  Законом України від 17.05.2001 р. N 2410-III,  пункт 7.19 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.01.2003 р. N 440-IV,  виключено згідно із Законом  України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

7.20. Платники податку, зазначені у пунктах 7.11, 7.13 цієї статті, ведуть окремий облік доходів, які не включаються до складу валових доходів або звільняються від оподаткування згідно з нормами зазначених пунктів. При цьому:

(абзац перший пункту 7.20 статті 7 із змінами, внесеними  згідно із Законами України від 24.12.2002 р. N 349-IV,  від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

до складу валових витрат таких платників податку не включаються витрати, понесені у зв'язку із одержанням таких звільнених доходів;

балансова вартість покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, які використовуються для одержання таких звільнених доходів, не бере участі у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості згідно із пунктом 5.9 статті 5 цього Закону;

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для отримання таких звільнених доходів, не враховується у зменшенні скоригованого валового доходу згідно із пунктом 3.1 статті 3 цього Закону. У разі коли основні фонди використовуються як для одержання звільнених доходів, так і для інших доходів, які підлягають включенню до складу валових доходів згідно з цим Законом на загальних підставах, скоригований валовий дохід платника податку підлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів, що підлягає включенню до складу валових доходів згідно з цим Законом на загальних підставах, відноситься до загальної суми валових доходів з урахуванням звільнених.

У такому ж порядку ведеться окремий облік результатів фінансово-господарської діяльності за доходами, які враховуються у визначенні об'єкта оподаткування, що оподатковується за ставкою нижчою, ніж визначена у пункті 10.1 статті 10 цього Закону.