Таблиця 13 — Статистичні дані для сульфату

Зразок

Тип зразка

і

п

КА, %

х ЛИОМ мг/дм3

мг/дм3

WFR %

Or мг/дм3

vcf %

Hr мг/дм3

VCr %

М1

Промислова

10

39

0

793

791,7

99,8

13,85

1,75

48,32

6,1

М2

Побутова

9

31

11,4

185

180,1

97,4

3,50

1,94

5,11

2,84

М3

Побутова

9

35

0

92,0

89,01

96,7

1,02

1,15

3,92

4,40

М4

Промислова

12

49

18,4

720

734,8

102,1

18,74

2,55

25,31

3,44

/ — загальна кількість лабораторій, які брали участь;

п — кількість аналітичних значень на рівень:

КАі — відсоток значень, що відхиляються від повторів у всіх лабораторіях:

Хном — номінальне значення, те, що зазвичай приймають:

*ср — середнє значення суми;

WFR — відновлення;

аг — стандартний відхил повторюваності;

VCr — коефіцієнт варіації повторюваності;

oR — стандартний відхил відтворюваності;

VCR — коефіцієнт варіації відтворюваності.

1J Щодо визначення хном див, стандарт DIN 38405-D1-2[41ДОДАТОК А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Funk, W. etal., Statistische Methoden in der Wasseranalytic, Verlag Chemie, Weinheim (1985).

  2. DAMMAN, V et al., Zur Problematik der Bestimmungsgrenze in der Wasserranalytik, vom Wasser 66, Verlag Chemie, Weinheim (1986)

  3. DIN 38405-D1-2:1985 German standart methods for the examination of water, waste water and sludge; anions (group D); determination of chloride ions (D1) (Німецькі стандартні методи для перевіряння води, стічних вод і мулистих відкладів; аніони (група D); визначання іонів хлориду (D1)).

  4. DIN 38405-D5-2:1985 German standart methods for the examination of water, waste water and sludge; anions (group D); determination of sulfate ions (D5) (Німецькі стандартні методи для перевірян­ня води, стічних вод і мулистих відкладів; аніони (група D); визначання Іонів сульфату (D5)).13.060.50

Ключові слова: вода, стічні води, якість, забруднювання води, розчинні частки, випробовуван­ня води, хімічне аналізування, визначання складу, аніони, броміди, хлориди, нітрати, нітрити, орто- фосфати, сульфати, рідинна хроматографія високого розділення.

1 УФ/ВЧС — ультрафіолетова і видима частина спектра.

2 — загальна кількість лабораторій, які брали участь;

п — кількість аналітичних значень на рівень;

КА1 — відсоток значень, що відхиляються від повторів у всіх лабораторіях;

*ном — номінальне значення, те, що зазвичай приймають;

хср — середнє значення суми;

WFR — відновлення;

аг — стандартний відхил повторюваності;

VCr — коефіцієнт варіації повторюваності;

oR — стандартний відхил відтворюваності;

VCR — коефіцієнт варіації відтворюваності.