Кінець таблиці 7

Зразок

Досліджувана речовина

Дата виконання

М11

Синтетичні стічні води, піч ковані з глюкозою (РОВ, С: 165 мг/дм3)

Листопад 1987

М12

Синтетичний стандартний розчин


М13

Побутові стічні води

Березень 1989

М14

Очищені побутові стічні води

(ХСК, 0: 550 мг/дм3; електропровідність 1100 мкСм • см)

Березень 1989

М15

Синтетичний стандартний розчин


М16

Річкова вода з високим органічним забрудненням

Жовтень 1988

М17

Річкова вода (пічкований зразок М16)

Жовтень 1988

N118

Синтетична морська вода


N119

Фільтрат твердих побутових відходів з високим органічним І неорганічним забрудненням

Жовтень 1988

М20

Болотна вода. Визначення відповідно до ІС методу (а також іншими методами, наприклад, фотометрія) було неможливим внаслідок високого забруднення гуміновими кислотами.

Жовтень 1988

ХСК: Хімічне споживання кисню.

РОВ: Розчинений органічний вуглець.
Таблиця 8 — Статистичні дані для броміду

Зразок

Тип матриці

/

п

КАі, %

Хиомі мг/дм3

^ср ’ мг/дм3

WFR %

пг мг/дм3

vcr %

0R мг/дм3

vcR %

М1

Промислова

9

33

0

54,9

1,92

3,50

7,66

14,0

М5

Побутова

16

57

3,51

0,172

——

0,014

8,15

0,044

25,7

М6

Побутова

26

95

4,21

8,17

8,319

101,8

0,181

2,17

0,490

5,89

М7

Побутова

18

65

1,54

0,203

0,013

6,32

0,052

25,7

NI8

Побутова

26

98

6,12

3,202

3,189

99,6

0,087

2,72

0,156

4,89

NI9

Промислова

24

89

8,99

144,5

2,97

2,05

6,49

4,49

N110

Промислова

24

92

0

174,5

172,3

98,7

2,85

1,66

9,88

5,73

N111

Синтетична

26

95

8,42

6

5,984

99,7

0,158

2,63

0,309

5,15

N112

Синтетична

12

43

8,5

1,5

1,49

99,3

0,03

2,5

0,06

3,7

N113

Побутова

12

44

6,4

0,65


0,03

3,8

0,04

6,1

N114

Побутова

12

47

0


0,49


0,03

6,9

0,05

9,8

/ — загальна кількість лабораторій, які брали участь;

п — кількість аналітичних значень на рівень;

КА, — відсоток значень, що відхиляються від повторів у всіх лабораторіях;

хном — номінальне значення, те, що зазвичай приймають;

хср —середнє значення суми;

WFR — відновлення;

ог — стандартний відхил повторюваності;

VCr — коефіцієнт варіації повторюваності;

or — стандартний відхил відтворюваності;

VCR — коефіцієнт варіації відтворюваності.Таблиця 9 — Статистичні дані для хлориду

Зразок

Тип зразка

/

п

КА, %

х 2 мг/дм3

*Ср > мг/дм3

WFR %

Or мг/дм3

vcr %

Or мг/дм3

vcfl

М1

Промислова

7

27

0

3670

3658

99,7

52,5

1,42

122,0

3,34

М2

Побутова

7

27

0

236

277,8

96,5

5,023

2,20

11,26

4,94

М3

Побутова

7

27

0

404

377,2

93,4

3,709

0,984

11,88

3,15

М4

Промислова

13

54

0

694

707,2

101,9

17,68

2,50

58,79

9,31

1 — загальна кількість лабораторій, які брали участь;

п — кількість аналітичних значень на рівень;

KAt — відсоток значень, що відхиляються від повторів у всіх лабораторіях;

хном — номінальне значення, те, що зазвичай прйймаїоть;

хср — середнє значення суми;

WFR — відновлення;

ог — стандартний відхил повторюваності;

VCr — коефіцієнт варіації повторюваності;

oR — стандартний відхил відтворюваності;

VCr — коефіцієнт варіації відтворюваності.

^Щодо визначення хном див. DIN 384O5'D1-2[3]
Таблиця 10 — Статистичні дані для нітрату

Зразок

Тип зразка

І

п

КАї %

Хном мг/дм3

^ср > мг/дм3

WFR %

о, мг/дм3

VC, %

ая мг/дм3

VCR %

М1

Промислова

9

ЗО

14,3

2,64

3,270

123,9

0,143

4,37

0,7612

23,28

М2

Побутова

9

28

20,0

1,44

1,355

94,1

0,062

4,58

0,1221

9,01

М3

Побутова

9

27

22,9

2,76

2,73

99,0

0,066

2,42

0,1034

3,79

М4

Промислова

11

39

18,8

14,62


0,362

2,47

4,216

28,9

М5

Побутова

8

31

12,9


0,114

0,013

11,4

0,050

43,8

Мб

Побутова

17

61

16,4

15,2

0,892

5,87

0,087

9,75

0,734

82,3

М7

Побутова

19

69

13,0

0,175


0,013

7,43

0,038

21,5

М8

Побутова

25

93

11,8

3,14

3,21

102,2

0,071

2,22

0,122

3,78

М9

Промислова

21

77

13,0

4,18

0,187

4,47

0,473

11,3

М10

Промислова

22

83

4,82

34,18

34,1

99,7

0,823

2,42

2,30

6,76

М11

Синтетична

24

87

0

8,37

6,37

79,6

0,303

4,75

2,44

38,4

М12

Синтетична

14

54

1,8

8,0

10,79

134,9

0,11

1,0

0,451

4,2

М13

Побутова

14

50

9,1

9,22

0,11

1,2

0,209

2,3

М14

Побутова

14

55

0

3,91

0,06

1,5

0,106

2,7

М15

Синтетична

9

35

2,8

17,71

17,65

99,7

0,655

3,71

0,894

5,06

М16

Річкова вода

8

29

17,1

41,75


1,271

3,04

2,638

6,32

М17

9

34

2,9

54,14

51,66

95,4

0,902

1,75

2,621

5,07

М18

Морська вода (синтетична)

6

24

14,3

4,427

3,97

89,7

0,390

9,82

0,421

10,59

М19

Фільтрат твердих відходів

9

35

0

46,48

1,271

2,73

0,249

4,84Таблиця 11 — Статистичні дані для нітриту

Зразок

Тип зразка

І

п

КАі %

Хном мг/дм3

Хер- мг/дм3

WFR %

а, мг/дм3

VC, %

Єн мг/дм3

VCr %

М6

Побутова

23

80

0

15,0

23,67

157,8

0,355

1,499

2,946

12,45

М8

Побутова

21

71

23,9

5,0

5,03

100,6

0,188

2,346

0,166

3,30

М9

Промислова

11

36

5,56

0,878

0,080

9,126

0,220

25,06

N110

Промислова

18

65

7,69

80,9

82,78

102,3

1,502

1,81

4,971

6,01

М11

Синтетична

19

65

7,69

10,0

10,14

191,4

0,271

2,68

1,267

12,5

М12

Синтетична

11

42

2,3

3,0

0,78

26,0

0,01

1,4

0,233

29,8

N113

Побутова

11

42

2,3

2,83

0,12

4,2

0,338

12,0

N114

Побутова

11

35

18,6

1,27

0,04

3,0

0,08

6,2

/ — загальна кількість лабораторій, які брали участь;

п — кількість аналітичних значень на рівень;

КА-і — відсоток значень, що відхиляються від повторів у всіх лабораторіях;

*ном — номінальне значення, те, що зазвичай приймають;

хср — середнє значення суми;

WFR — відновлення;

ог — стандартний відхил повторюваності;

VCr — коефіцієнт варіації повторюваності;

ctr — стандартний відхил відтворюваності;

VCr — коефіцієнт варіації відтворюваності.
Таблиця 12 — Статистичні дані для ортофосфату

Зразок

Тип зразка

/

л

КАі %

мг/дм3

^ср ' мг/дм3

WFR %

Ог мг/дм3

VCr %

°R 3 мг/дм

vcR %

М2

Побутова

7

24

11,1

6,30

7,41

117,1

0,35

5,49

0,89

12,1

М5

Побутова

22

81

0

10,45

0,346

3,31

2,13

20,4

М6

Побутова

23

84

4,76

16,45

16,4

99,8

0,582

3,55

1,92

11,7

М8

Побутова

21

79

7,59

3,0

2,79

93,0

0,134

4,79

0,245

8,77

М9

Промислова

17

61

0

4,45

0,241

5,41

0,843

18,9

М10

Промислова

18

68

11,76

14,45

13,88

96,1

0,581

4,19

1,07

7,68

М11

Синтетична

21

75

17,33

7

6,68

95,5

0,135

2,02

0,510

7,64

М12

Синтетична

12

44

6,4

6,0

6,03

100,5

0,06

1,1

0,253

4,2

М13

Побутова

12

47

0

6,3

0,13

2,1

1,05

16,6

N114

Побутова

12

48

2,1

5,21

0,10

2,0

0,78

14,9

/ — загальна кількість лабораторій, які брали участь;

л — кількість аналітичних значень на рівень;

КА, — відсоток значень, що відхиляються від повторів у всіх лабораторіях; хном —номінальне значення, те, що зазвичай приймають; -

— середнє значення суми;

WFR — відновлення;

ог — стандартний відхил повторюваності;

VCr — коефіцієнт варіації повторюваності;

oR — стандартний відхил відтворюваності;

VCr — коефіцієнт варіації відтворюваності.