11.5 Сертифікація продукції може здійснюватися також із використанням модуля В (відповідність типу) у комбінації з модулем Р (перевірка продукції).

11.6 Відсутність на підприємстві контролю за виробництвом виключає надання позитивного висновку щодо видачі сертифіката відповідності.

11.7 Наявність системи якості виробництва не є обов'язковою вимогою при сертифікації продукції.

Відповідність системи контролю за виробництвом вимогам [6] є достатньою для її позитивної оцінки в системі якості.

11.8 Виробник повинен вживати заходів для того, щоб виробничий процес постійно забезпечував відповідність виробів вимогам регламенту, а також інформувати УОО про суттєві зміни або в конструкції, або в технологічному процесі виготовлення колон.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

СХЕМИ І ОСНОВНІ РОЗМІРИ ФЕРМ


Рисунок А.1

ДОДАТОК Б

(довідковий)

СХЕМИ ПОДІЛУ ФЕРМ НА ВІДПРАВНІ ЕЛЕМЕНТИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРОГОНУ L


а) для будівель з прогоном L = 18 м (один або два елементи)


б) L = 24 м (два елементи)


в) L = 30 м


Рисунок Б.1

ДОДАТОК В

(обов'язковий)

ГРАНИЧНІ ВІДХИЛИ ЗА РОЗМІРАМИ ФЕРМ ТА ДЕТАЛЕЙ

Таблиця В.1

У міліметрах

Закінчення таблиці В.1

ГРАНИЧНІ ВІДХИЛИ ФОРМИ І РОЗТАШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ФЕРМ

Таблиця В.2

У міліметрах

ДОДАТОК Г

(обов'язковий)

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ

[1] Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006р. № 1764)

[2] Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003р. № 1585)

[3] ДБН В.1.2-9:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

[4] ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

[5] СНиП II-23-81* Нормы проектирования. Стальные конструкции. (Норми проектування. Сталеві конструкції)

[6] ДСТУ ISO 9001-2001 Система управління якістю. Вимоги

УКНД 91.080.10

Ключові слова: стандарт, ферми кроквяні, схеми, відправні елементи, фасонний та листовий прокат, кутники, зварювання, антикорозійний захист, Технічний регламент, підтвердження відповідності, сертифікація.

3