5 УМОВНІ ПОЗНАКИ

ПРИКЛАД:

Гайки шестигранні з наріззю М12 і класом міцності 5 позначають, як наведено нижче:

Гайка шестигранна ДСТУ ISO 4034-М12-5

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 4014:1999 Hexagon head bolts — Product grades A and В

2 ISO 4015:1979 Hexagon head bolts — Product grade В — Reduced shank (shank diameter approximately equal to pitch diameter)

3 ISO 4016:1999 Hexagon head bolts — Product grade C

4 ISO 4017:1999 Hexagon head screws — Product grades A and В

5 ISO 4018:1999 Hexagon head screws — Product grade C

6 ISO 4032:1999 Hexagon nuts, style 1 — Product grades A and В

7 ISO 4033:1999 Hexagon nuts, style 2 — Product grades A and В

8 ISO 4035:1999 Hexagon thin nuts (chamfered) — Product grades A and В

9 ISO 4036:1999 Hexagon thin nuts (unchamfered) — Product grade В

10 ISO 4161:1999 Hexagon nuts with flange — Coarse thread

11 ISO 41621 Hexagon bolts with flange — Small series — Product grade combination A/B

12 ISO 4775:1984 Hexagon nuts for high-strength structural bolting with large width across flats — Product grade В — Property classes 8 and 10

13 ISO 7411:1984 Hexagon bolts for high-strength structural bolting with large width across flats (thread lengths according to ISO 888) — Product grade C — Property classes 8.8 and 10.9

14 ISO 7412:1984 Hexagon bolts for high-strength structural bolting with large width across flats (short thread length) — Product grade C — Property classes 8.8 and 10.9

15 ISO 7413:1984 Hexagon nuts for structural bolting, style 1, hot-dip galvanized (oversize tapped) — Product grades A and В — Property classes 5, 6 and 8

16 ISO 7414:1984 Hexagon nuts for structural bolting with large width across flats, style 1 — Product grade В — Property class 10

17 ISO 7417:1984 Hexagon nuts for structural bolting, style 2, hot-dip galvanized (oversize tapped) — Product grade A — Property class 9

18 ISO 8673:1999 Hexagon nuts, style 1, with metric fine pitch thread — Product grades A and В

19 ISO 8674:1999 Hexagon nuts, style 2, with metric fine pitch thread — Product grades A and В

20 ISO 8675:1999 Hexagon thin nuts (chamfered) with metric fine pitch thread — Product grades A and В

21 ISO 8676:1999 Hexagon head screws with metric fine pitch thread — Product grades A and В

22 ISO 8765:1999 Hexagon head bolts with metric fine pitch thread — Product grades A and В

23 ISO 10663:1999 Hexagon nuts with flange — Fine pitch thread

24 ISO 15071:1999 Hexagon bolts with flange — Small series — Product grade A.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISO 4014:1999 Болти з шестигранною головкою. Класи точності А і В

2 ISO 4015:1979 Болти з шестигранною головкою. Клас точності В. Зменшений стрижень (діаметр стрижня приблизно дорівнює середньому діаметру нарізі)

З ISO 4016:1999 Болти з шестигранною головкою. Клас точності С

4 ISO 4017:200 Гвинти з шестигранною головкою. Класи точності А і В

5 ISO 4018:1999 Гвинти з шестигранною головкою. Клас точності С

6 ISO 4032:1999 Шестигранні гайки, тип 1. Класи точності А і В

7 ISO 4033:1999 Шестигранні гайки, тип 2. Класи точності А і В

8 ISO 4035:1999 Шестигранні низькі гайки (з фаскою). Класи точності А і В

9 ISO 4036:1999 Шестигранні низькі гайки (без фаски). Клас точності В

10 ISO 4161:1999 Шестигранні гайки зі скошеним буртом. Велика нарізь

11 ISO 41624) Болти з шестигранною головкою зі скошеним буртом. Ряд малих типорозмірів. Комбінований клас точності А/В

12 ISO 4775:1984 Шестигранні гайки для високоміцних конструкційних болтових з’єднань зі збільшеним розміром «під ключ». Клас точності В. Класи міцності 8 і 10

13 ISO 7411:1984 Болти з шестигранною головкою для високоміцних конструкційних болтових з’єднань зі збільшеним розміром «під ключ» (довжини нарізей згідно з ISO 888). Клас точності С. Класи міцності 8.8 і 10.9

14 ISO 7412:1984 Болти з шестигранною головкою для високоміцних конструкційних болтових з’єднань зі збільшеним розміром «під ключ» (зі скороченою довжиною нарізі). Клас точності С. Класи міцності 8.8 і 10.9

15 ISO 7413:1984 Шестигранні гарячеоцинковані гайки для конструкційних болтових з’єднань, тип 1 (збільшені розміри внутрішньої нарізі). Класи точності А і В. Класи міцності 5, 6 і 8

16 ISO 7414:1984 Шестигранні гайки зі збільшеним розміром «під ключ» для конструкційних болтових з’єднань, тип 1. Клас точності В. Клас міцності 10

17 ISO 7417:1984 Шестигранні гарячеоцинковані гайки для конструкційних болтових з’єднань, тип 2 (збільшені розміри внутрішньої нарізі). Клас точності А. Клас міцності 9

18 ISO 8673:1999 Шестигранні гайки, тип 1, із метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В

19 ISO 8674:1999 Шестигранні гайки, тип 2, із метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В

20 ISO 8675:1999 Шестигранні низькі гайки (з фаскою) із метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В

21 ISO 8676:1999 Гвинти з шестигранною головкою із метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В

22 ISO 8765:1999 Болти з шестигранною головкою з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В

23 ISO 10663:1999 Шестигранні гайки зі скошеним буртом. Нарізь із дрібним кроком

24 ISO 15071:1999 Болти з шестигранною головкою та буртом. Ряд малих типорозмірів. Клас точності А.


ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ (ДСТУ),
ІДЕНТИЧНИХ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ,
ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ НАВЕДЕНО В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

Номер і назва міжнародного стандарту

Номер і назва ідентичного національного стандарту (ДСТУ)

ISO 225:1983 Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions (Кріпильні виро­би. Болти, гвинти, шпильки і гайки. Символи і познаки розмірів)

ДСТУ ISO 225:2001 Кріпильні вироби. Болти, гвинти, шпильки і гайки. Символи і познаки розмірів

ISO 898-2:1992 Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread (Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями випробної наван- таги. Нарізь із великим кроком)

ДСТУ ISO 898-2 Механічні властивості кріпильних виро­бів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями ви­пробної навантаги. Нарізь з великим кроком

ISO 3269:2000* Fasteners — Acceptance inspection (Кріпильні вироби. Приймальне контролювання)

ДСТУ ISO 3269 Кріпильні вироби. Приймальне контро­лювання

ISO 4042:1999 Fasteners — Electroplated coatings (Кріпильні вироби. Покрив, нанесений гальванічним способом)

ДСТУ ISO 4042 Кріпильні вироби. Покрив, нанесений гальванічним способом

ISO 4759-1:2000** Tolerances for fasteners— Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades A, В and C (Допуски на кріпильні вироби. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Вироби класів точності А, В і С)

ДСТУ ISO 4759-1 Допуски на кріпильні вироби. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Вироби класів точності А, ВіС

Примітка. Копії міжнародних стандартів ISO 724, ISO 965-1, ISO 8992, ISO 10683, які не введені в Україні як національні стандарти, можуть бути замовлені у Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

* Видано замість ISO 3269:1988.

** Видано замість ISO 4759-1:1978.ДОДАТОК НБ
(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЧИННИХ В УКРАЇНІ
РАЗОМ ІЗ ЦИМ СТАНДАРТОМ

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия

ГОСТ 9150-81 OHB. Резьба метрическая. Профиль

ГОСТ 16093-81 ОНВ. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 18126-94 Болты и гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. Общие технические условия

ГОСТ 18160-72 Изделия крепежные. Общие технические условия. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение

ГОСТ 24705-81 ОНВ. Резьба метрическая. Основные размеры.

21.060.10

Ключові слова: гайки шестигранні, розміри, допуски на розміри, познаки.

Редактор С. Мельниченко
Технічний редактор О. Касіч
Коректор О. Ніколаєнко
Верстальник І. Сохач

Підписано до друку 15.04.2005. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 0,93. Зам. ИоЧ Ціна договірна.

Науково-редакційний відділ ДП «УкрНДНЦ»

03115, Київ, вул. Святошинська, 2

1 Буде видано (Перегляд ISO 4162:1990).