Контролювання макроструктури прокату розміром менше ніж 40 мм можна проводити на заготов­ці або на профілі проміжного розміру після оброблення тиском або після кування безперервнолитої заготовки цієї плавки. Результати контролю поширюють на всі виготовлені з неї вироби.

Допустимо застосовувати методи ультразвукового контролювання для сортового прокату згідно з EN 10308 [2], для листового прокату — згідно з EN 10160 [3] під час постачання продукції на експорт за межі СНД.

За узгодженням виробника з покупцем під час замовляння контролювання макроструктури можна не проводити.

 1. Глибину зневуглецьованого шару визначають згідно з ГОСТ 1763.

 2. Прожарюваність контролюють методом торцевого гартування згідно з ГОСТ 5657.

 3. Контролювання величини зерна здійснюють згідно з ГОСТ 5639.

 4. Дозволено результати контролювання макроструктури, прожарюваності й механічних влас­тивостей великих профілів прокату поширювати на дрібніші профілі тієї самої плавки.

 5. Виробникові продукції дозволено застосування статистичних й неруйнівних методів контро­лювання згідно з чинними нормативними документами.

В арбітражних випадках і під час періодичних перевірянь якості застосовують методи контролю­вання, передбачені цим стандартом.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

  1. Прокат приймають партіями. Партія повинна складатися з прокату однієї плавки, одного розміру та одного режиму термічного обробляння (якщо прокат виготовлено в термічно обробленому стані).

За узгодженням виробника із замовником дозволено наявність кількох плавок (збірні партії), у цьому разі партія повинна складатися з прокату одного розміру та однієї марки сталі.

Кожна партія має супроводжуватися документом про якість, який заповнюють згідно з вимогами ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566).

У разі приймання прокату відповідно до заданих характеристик відповідно до 4.2, 4.3 результати випробувань замовлених характеристик має бути зазначено в документі про якість.

Розкислення напівспокійної сталі іншими розкислювачами, що не мають кремнію, вказують у до­кументі про якість.

 1. Прокат підлягає приймально-здавальним випробуванням.

 • 9.3 Для перевіряння якості прокату від партії прокату відбирають:

 • для хімічного аналізування — проби від плавки-ковша згідно з ГОСТ 7565;

 • для контролювання якості поверхні та розмірів — усі прутки, штаби або мотки;

 • для випробування на ударне згинання, перевірки глибини зневуглецьованого шару, макро­структури — два прутки, дві штаби або два мотки від партії;

 • для перевіряння твердості — 2 % прутків, штаб чи мотків від партії, але не менше ніж три від партії;

 • для випробування на розтягування — один пруток, моток або штабу для контролювання у нормалізованому стані; два прутки, два мотки або дві штаби для контролювання у відпаленому, або високовідпущеному, або загартованому та відпущеному стані;

 • для визначення прожарюваності — один пруток, одна штаба, один моток від плавки-ковша всіх марок сталі, що не мають бору; два прутки, два мотки або дві штаби від плавки-ковша для марок сталі з бором;

 • для перевіряння мікроструктури (величини зерна) — один пруток, одну штабу, один моток від плавки-ковша;

 • для випробування на осаджування — три прутки, три мотки, три штаби;

 • для перевіряння твердості після гартування — два зразки по довжині прокату від плавки.

У разі одержання незадовільних результатів випробування хоча б за одним із показників пов­торні випробовування проводять згідно з ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566), Результати повторних випробувань поширюють на всю партію.ДОДАТОК A
(обов’язковий)
ПРИКЛАДИ УМОВНИХ ПОЗНАК

Схема умовних познак

Вид поперечного перерізу: квадрат, шестигранник, круг, штаба, профіль

Точність виготовлення прокату

С ерпоподібність

Кривизна, відхил від площинності

Розміри прокату

Позначення НД на сортамент

Позначення цього стандарту

Стан прокату (термічно оброблений, нагартований, без термічного оброблення)

Додаткові вимоги відповідно до 4.2, 4.3

Механічні властивості. Твердість

Група за якістю поверхні

Марка сталі

Прокат сортовий, круглий, звичайної точності прокатки (В1), II класу кривизни, немірної довжини (НД), діаметром ЗО мм згідно з ДСТУ 4738/ГОСТ2590, зі сталі марки ЗО, групи якості поверхні 2ГП, механічними властивостями відповідно до таблиці З (М1), твердістю відповідно до4.1.10 (ТВ1), з контро­люванням ударної в’язкості (КУВ), з усуненням задирок (УЗ), з випробовуванням на осадження (65), без термічного обробляння:

Круг В1~ 11"ИД 30ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590-2006
30-2ГП-М1 - ТВ1 - КУВ - УЗ - 65 ДСТУ...Прокат зі спеціальним оброблянням поверхні, круглий, поле допуску hi 1, мірної довжини (МД), діаметром 8 мм, із сталі 20, якості поверхні В згідно з ГОСТ 14955, з механічними властивостями згідно з таблицею 5 (М2), твердістю відповідно до таблиці 7 (ТВЗ), нагартований (НГ):

h11 - МД - 8 ГОСТ 14955-77
РУт0К20-В-М2 - ТВЗ - НГДСТУ...

Прокат калібрований, шестигранний, поле допуску Ы2 згідно з ГОСТ 8560, немірної довжини (НД), номінальним діаметром вписаного круга 8 мм, зі сталі 45, якості поверхні В згідно з ДСТУ 7807, з ме­ханічними властивостями відповідно до таблиці З (М1), твердість згідно з таблицею 9 (ТВ4), термічно оброблений (ТО):

h

Шестигранник

12-НД - 8 ГОСТ 8560-78
45-В-М1 - ТВ4-ТО ДСТУ...

Профіль гарячекатаний для скісних шайб, мірної довжини (МД), розмірами 2В х Н х h = 32 мм х х 5,8 мм х 4 мм згідно з ГОСТ 5157, зі сталі марки 35, групою ЗГП, з механічними властивостями від­повідно до таблиці З (М1), твердістю відповідно до 4.1.10 (ТВ1), без термічного обробляння:

М

Профіль для скісних шайб

Д - 32 х 5,8 х 4 ГОСТ5157-83

35 - ЗГП -М1-ТВ1 ДСТУ...

Прокат штабовий, звичайної точності прокатки за товщиною (ВТ1), за шириною (ВШ1), серпоподіб- ності (ВС), нормальної площинності (ПН), кратної мірної довжини (КД), загальної призначеності (ЗП), завтовшки 36 мм, завширшки 90 мм згідно з ДСТУ 4747/ГОСТЮЗ, зі сталі марки 45, якістю поверхні (ЗГП), механічними властивостями відповідно до таблиці З (М1), твердістю відповідно до 4.1.10 (ТВ1), нормованою прожарюваністю (ПР), без термічного оброблення:

... ЛВТ1 - ВШ1 - ВС - ПН-КД-ЗП —36x 90 ДСТУ 4747:2007! ГОСТ 103-2006

Штаба — _

45-ЗГП-М1-ТВ1 -ПР-ДСТУ...

ДОДАТОК Б
(обов'язковий)
ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРЯМОКУТНИХ ПЕРЕРІЗІВ НА КРУГЛІ
ЗА ОДНАКОВИХ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ


Ширина, мм


Рисунок Б.1

ДОДАТОК В

СМУГИ ПРОЖАРЮВАНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНОЇ
ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ

Сталь марки 35

Твердість, HRC


Відстань від охолоджуваного торця, мм

Рисунок В.

1Сталь марки 40Твердість, HRCВідстань від охолоджуваного торця, мм

Рисунок В.

2Сталь марки 45Твердість, HRCВідстань від охолоджуваного торця, мм

Рисунок В.

З


ДОДАТОК Г
(обов’язковий)
ГРАНИЧНІ КОЛИВАННЯ ТВЕРДОСТІ HRC ТА HRB
УЗДОВЖ ТОРЦЕВИХ ЗРАЗКІВ

Таблиця Г.1

Відстань від охолоджуваного торця, мм

Твердість для смуг прожарюваності сталі марок

35

40

45

макс.

мін.

макс.

МІН.

макс.

мін.

1,5

57,0 HRC

49,5 HRC

58,0 HRC

50,5 HRC

59,0 HRC

50,5 HRC

3,0

55,0 HRC

44,0 HRC

57,0 HRC

45,5 HRC

57,0 HRC

45,5 HRC

4,5

49,0 HRC

27,0 HRC

52,5 HRC

29,0 HRC

54,0 HRC

29,0 HRC

6,0

38,0 HRC

23,0 HRC

37,5 HRC

26,0 HRC

42,5 HRC

26,0 HRC

7,5

31,0 HRC

20,0 HRC

33,5 HRC

24,0 HRC

36,5 HRC

24,0 HRC

9,0

30,0 HRC

94,0 HRB

32.0 HRC

22,0 HRC

33,0 HRC

22,0 HRC

10,5

29,0 HRC

93,0 HRB

30,0 HRC

20,0 HRC

32,5 HRC

21,0 HRC

12,0

28,0 HRC

92,0 HRB

29,0 HRC

94,0 HRB

31,0 HRC

20,0 HRC

13,5

27,5 HRC

91,0 HRB

28,0 HRC

93,0 HRB

30,0 HRC

94,0 HRB

15,0

27,0 HRC

90,0 HRB

27,5 HRC

92,0 HRB

29,5 HRC

93,0 HRB

16,5

26,5 HRC

89,0 HRB

27,0 HRC

91,0 HRB

29,0 HRC

92,0 HRB

18,0

26,0 HRC

88,0 HRB

26.5HRC

89,0 HRB

28,5 HRC

91,0 HRB

19,5

25,5 HRC

87,0 HRB

26,0 HRC

88,0 HRB

28,0 HRC

90,0 HRB

21,0

25,0 HRC

86,0 HRB

25,5 HRC

87,0 HRB

27,0 HRC

89,0 HRB

24,0

24,0 HRC

85,0 HRB

25,0 HRC

86,0 HRB

26,0 HRC

88,0 HRB

27,0

23,0 HRC

84,0 HRB

24,0 HRC

85,0 HRB

25,0 HRC

87,0 HRB

30,0

22,0 HRC

83,0 HRB

23,0 HRC

84,0 HRB

24,0 HRC

86,0 HRB

33,0

22,5 HRC

83,0 HRB

36,0

22,0 HRC

82,0 HRB

— ІДОДАТОКД

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКАТУ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬ
ЗА ЗГОДОЮ ВИРОБНИКА ІЗ ЗАМОВНИКОМ

Д.1 Прокат з нормованою масовою часткою азоту в сталі, виплавленій в електричній печі.

Д.2 Прокат з нижньою масовою часткою марганцю, зниженою від норм таблиці 1 на величину марганцевого еквівалента, який обчислюють за формулою:

Ем = 0,3 (Сг) + 0,5 (Ni) + 0,7 (Си),

де Cr, Ni, Си — залишкова фактична масова частка хрому, нікелю, міді в сталі, у відсотках, що не перевищують норм таблиці 1 та 3.1.2, 3.1.8.

Д.З Калібрований прокат зі сталі марок 08, 55, 60 нагартований або термічно оброблений з конт­рольованими механічними властивостями.

Д.4 Прокат з нормованою ударною в’язкістю, яку визначають на зразках типу 1 за температури мінус 40 °С.

Д.5 Прокат з нормованою ударною в'язкістю, яку визначають на зразках типу 2 за температури плюс 20 °С та мінус 20 °С.

Д.6 Прокат без контролювання відносного звуження.

Д.7 Прокат калібрований та зі спеціальним обробленням поверхні з нормованою твердістю після нормалізування з відпусканням або після гартування з відпусканням.

Д.8 Прокат сортовий з нормованою твердістю після нормалізування.

Д.9 Прокат з нормованими границями коливань твердості.

Д.10 Прокат без контролювання твердості.

Д.11 Прокат з нормованою величиною аустенітного зерна.

Д.12 Прокат з нормованими неметалевими включеннями.

Д.13 Прокат з нормованою чистотою за волосінням, що виявляють на поверхні готового прокату (деталей) магнітним методом або травленням.

ДОДАТОК Е
(довідковий)
РЕЖИМИ ТЕРМІЧНОГО ОБРОБЛЯННЯ ЗАГОТОВОК
ДЛЯ КОНТРОЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ,
НАВЕДЕНИХ У ТАБЛИЦЯХ З і 4

Таблиця Е.1

Марка сталі

Температура нагрівання, °С

Нормалізування

Гартування

Відпускання

випробовування на розтяг

випробовувань

я на ударний згин

10

920

900

200

15

900

880

200

20

900

880

600

25

890

870

600

ЗО

880

860

600

35

880

850

600

40

870

840

600

45

860

840

600

50

850

830

600

55

850

820

600

58(55пп)

850

60

840

820

600