Б.2.3 Вимірювання під час визначання абсолютної висоти точки геодезичної мережі

Визначуваний параметр

Познака параметра

Познака одиниці вимірю­вання

Значення параметра

1-е вимірювання

2-е вимірювання

Середнє арифметичне значення

Перевищення між горизонтальною віссю тахеометра й точкою вимірювання базової висоти (замірною планкою)

п-

мм
Перевищення між тахеометром і точкою геодезичної мережі

h™

мм
Перевищення між точкою торкання днища важелем рулетки й горизонтальною віссю тахеометра

hn

мм
Абсолютна висота точки геодезичної мережі

нгм

мм


Б.2.4 Вимірювання під час визначання абсолютної висоти «мертвої» порожнини

Визначуваний параметр

Познака параметра

Познака одиниці вимірю­вання

Значення параметра

1-е вимірювання

2-е вимірювання

Середнє арифметичне значення

Перевищення між горизонтальною віссю тахеометра й верхом приймально-розда­вального патрубка

hn

мм
Товщина стінки приймально-роздавального патрубка


мм
Внутрішній діаметр приймально-роздаваль­ного патрубка

Ті

мм
Перевищення між горизонтальною віссю тахеометра й низом приймально-роздаваль­ного патрубка, виміряне зсередини резервуара

/1н

мм
Абсолютна висота «мертвої» порожнини

Нмп

мм


Реєстр. № документаБ.2.5 Вимірювання під час визначання абсолютної висоти рівня й густини рідини, що міститься в резервуарі під час повірки, і діаметра центральної труби

Визначуваний параметр

Познака параметра

Познака одиниці вимірю­вання

Значення параметра


1-е вимірювання

2-е вимірювання

Середнє арифметичне значення

Густина рідини, що міститься в резервуарі під час проведення повірки

Рпов.

кг/м3


Абсолютна висота налитої в резервуар рідини під час повірки

Нг

мм
Густина рідини, що її зберігають у резервуарі під час експлуатування

Рзбер

кг/м3


Діаметр центральної труби


ММ


jБ.2.6.1 Вимірювання електронним тахеометром під час визначання горизонтальних коорди­нат і абсолютної висоти точок геодезичної мережі

Точка стояння, висота інструмента /', м

Точка спостерігання, висота відбивача-марки м

Параметри атмосфери

Координата X, м

Координата У, м

Висота Н, м

1

2

3

4

5

6Реєстр. № документаБ.2.6.2 Кутові й лінійні вимірювання електронним тахеометром під час визначання горизонтальних координат і абсолютної ви соти точок геодезичної мережі


Точка стояч ня, висота інструмента /', м

Точка спостері­гання, висота цілі м

Пара­метри зовнішніх умов

Коло

Горизонтальний кут N

Зенітна відстань Z (вертикальний кут V)

Лінійні

вимірювання, м

виміряне

приведене

виміряне

приведене

Виміряна похила відстань D, м

Горизон­тальне прокла­дення

S, м

Переви­щення /і, м

0

-


кл + кп

с = ,

2

о


0кл±кп MZ = ,

2

01

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
КЛ


КГ1

КЛ


КП


КЛ


КП

КЛ


КП


КЛ


КП

КЛ


КП


КЛ


КП

КЛ
І


КП


КЛ


КП

КЛ


КП


КЛ


КП

КЛ


J

КП