Продовження таблиці 1

Познака

Визначення

Одиниця виміру

Л/Р

показник степеня

Wl

кількість циклів навантаження

Nm

кількість контактів зачеплення за оберт (нормально 1, для паразитного колеса 2)

Nr

кількість рядів у вальниці


Ns

підсилення при резонансі в головному діапазоні резонансу

——

Nw

кількість дисків колеса

Ra

середньоарифметичне значення шорсткості, Ra = 1/6 /?г

мкм

Rz

середня шорсткість від вершини до западини (як вказано в ISO 468)

мкм

RZk

середня шорсткість від вершини до западини випробного зразка з підрізом

мкм

RzT

середня шорсткість від вершини до западини стандартного випробного зразка передачі, Rzy = 10

мкм

Sp

коефіцієнт безпеки від злому зуба

Sh

коефіцієнт безпеки від пітингу

So

кількість Зоммерфельда

T1.2

номінальний крутний момент на шестерні (колесі)

Нм

YF

коефіцієнт форми зуба, що враховує вплив на номінальне напруження вигину навантаження, прикладеного до верхньої точки однопарного зачеплення

YFa

коефіцієнт форми зуба, що враховує вплив на номінальне напруження вигину навантаження, прикладеного до вершини зуба

——

YpS

коефіцієнт вершини, дорівнює (Yfa YSa), враховує впливи, охоплені yFa І ySa

«м.

Y^k

коефіцієнт довговічності для напруження вигину, вживаний для випробовування зразка з підрізом

Yn₽

коефіцієнт довговічності для напруження вигину, вживаний для простого полірованого випробного зразка

——

YnT

коефіцієнт довговічності для напруження вигину для умов еталонного випробовування

YR

коефіцієнт поверхні ніжки зуба (вживаний для простого полірованого випробного зразка)

Yr rei k

відносний коефіцієнт шорсткості, частка від ділення коефіцієнта впливу поверхні ніжки зуба передачі на коефіцієнт випробного зразка з підрізом, yRгец< = YRIYm

Yr rel T

відносний коефіцієнт поверхні, частка від ділення коефіцієнта впливу поверхні ніжки зуба передачі на коефіцієнт поверхні ніжки зуба еталонної випробної передачі, YRreiT= Yr/YRt

—•

YS

поправковий коефіцієнт, для перетворення номінального напруження вигину, визначеного для прикладання навантаження до зовнішньої точки однопарного зачеплення, на місцеве напруження вигину

——

Ysa

поправковий коефіцієнт, для перетворення номінального напруження вигину, визначеного для прикладання навантаження до вершини зуба, на місцеве напруження вигину

—-

Ysagi Ysg

поправкові коефіцієнти напруження для зубців з піднутренням для шліфування

Ysk

поправковий коефіцієнт напруження, що стосується випробного зразка з надрізом

Yst

поправковий коефіцієнт напруження, що стосується розмірів еталонних випробних передач

Yx

розмірний коефіцієнт (вигин)


коефіцієнт кута нахилу лінії зуба (вигин)

y5

коефіцієнт чутливості до надрізу реальної передачі (відносно полірованого випробного зразка)

Ygk

коефіцієнт чутливості випробного зразка з надрізом відносно простого полірованого випробного зразка

YST

коефіцієнт чутливості стандартної еталонної випробної передачі відносно простого полірованого випробного зразка

—-Познака

Визначення

Одиниця виміру

^5 rel k

відносний випробний коефіцієнт чутливості до надрізу, частка від ділення коефіцієнта чутливості зубчастого колеса до надрізу на коефіцієнт випробного зразка з надрізом, Y6w) k - YJYbK

4 rel Т

відносний коефіцієнт чутливості до надрізу, частка від ділення коефіцієнта чутливості до надрізу зубчастого колеса на коефіцієнт стандартної випробної передачі, УБгЫТ = Y^Ysr


коефіцієнт, що враховує торцеве перекриття (вигин)


Д

коефіцієнт швидкості

—"

zB, zD

коефіцієнти однопарного зачеплення для шестерні або колеса

——’

Ze

коефіцієнт пружності

7н/мм2

ZH

коефіцієнт, що враховує форму спряжених поверхонь зубців

——

Zl

коефіцієнт змащення

Zn

коефіцієнт довговічності за контактними напруженнями

Znt

коефіцієнт довговічності за контактними напруженнями для умов еталонного випробовування

zR

коефіцієнт впливу шорсткості на контактну довговічність


Zw

коефіцієнт термообробляння


Zx

розмірний коефіцієнт (контакт)


коефіцєнт кута нахилу лінії зуба (контакт)

ZE

коефіцієнт сумарної довжини контактних ліній (контакт)


«an

кут профіля зуба на колі вершин еквівалентного прямозубого зубчастого колеса

0

«en

кут профіля зуба коефіцієнта форми зуба, кут профіля зуба в зовнішній точці однопарного зачеплення еквівалентних прямозубих зубчастих коліс

0

«n

нормальний кут профіля зуба

0

«t

кут профіля зуба в торцевому перерізі

0

a't або ctwt

кут профіля зуба на початковому циліндрі

0

«Fan

кут прикладання навантаження на колі вершин, кут напряму прикладання навантаження на вершині зуба еквівалентних прямозубих зубчастих коліс

0

«Fen

кут напряму прикладання навантаження в зовнішній точці однопарного зачеплення еквівалентних прямозубих зубчастих коліс

0

«Pn

нормальний кут профіля зуба вихідного контуру циліндричних зубчастих передач

0

Pa

кут нахилу лінії зуба на вершині (на поверхні вершин зубчастого колеса)

а

Pb

основний кут нахилу лінії зуба

0

Pe

кут нахилу лінії зуба коефіцієнта форми, кут нахилу лінії зуба в зовнішній точці однопарНого зачеплення

0

6-1,2

деформація вальниці (1,2) в напрямі навантаження

мкм, мм

6b th

комбінований прогин сполучених зубців, що сприймають рівномірне навантаження, розподілене по ширині вінця

мкм

$9

різниця у вимірі товщини калібром у разі зміщення зубчастого зачеплення

мкм

%

подовження у разі розриву

%

Si

коефіцієнт торцевого перекриття

ftji

еквівалентний коефіцієнт перекриття, коефіцієнт торцевого перекриття еквівалентної прямозубої зубчастої передачі

£p

коефіцієнт осьового перекриття

ey

ПОВНИЙ коефіцієнт перекриття, = Єц + Єр

Ct

складова коефіцієнта перекриття, що визначається головкою зуба шестерні, ~ СЕ/рьі

£2

складова коефіцієнта перекриття, що визначається головкою зуба колеса, е2 ~ AC/pbt

PaO

радіус кривизни профіля на колі вершин інструмента

ммКінець таблиці 1

Познака

Визначення

Одиниця виміру

Pfp

радіус перехідної кривої вихідного контуру циліндричних передач

ММ

Pg

радіус підрізу для шліфування

мм

Prel

радіус відносної кривизни

ММ

Pc

радіус відносної кривизни на початковій поверхні

мм

Pf

радіус кривизни ніжки зуба в критичному перерізі

мм

Р'

товщина шару ковзання

мм

lim

базове напруження у стержні з підрізом (вигин)

Н/мм2

lim

базове напруження у гладкому стержні (вигин)

Н/мм2


границя міцності на розрив

Н/мм2

of

наруження вигину в зубі

Н/мм2

$F lim

базове напруження (вигин)

Н/мм2

ofe

допустиме напруження (ВИГИН) GpE = Cpiim Tst

Н/мм2

®fg

граничне напруження вигину

Н/мм2

off

допустиме напруження вигину

Н/мм2

apo

базове напруження вигину

Н/мм2

°H

розрахункове контактне напруження

Н/мм2

lim

допустиме напруження (контакт)

Н/мм2

OHG

модифіковане допустиме напруження, oHg = °н ііт $н

Н/мм2

CHF

допустиме контактне напруження

Н/мм2

cho

базове контактне напруження

Н/мм2

Cs

границя текучості

Н/мм2

Cq,2

границя текучості (0,2 % залишкової деформації)

Н/мм2

X*

відносний градієнт напружень вигину у разі підрізання

мм“1

X₽

коефіцієнт, що характеризує еквівалентне зміщення після припрацювання

——

X*p

відносний градієнт напружень у гладкому полірованому випробному зразку

мм-1

®1.2

кутова швидкість шестерні або колеса

рад/с4 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

  1. Застосування

Щодо використання див. 1.1.

  1. Окремі категорії

Розрахункові схеми з опору контактній утомі та міцності при вигині для окремої категорії циліндричної зубчастої передачі можуть бути встановлені при виборі придатних значень для кое­фіцієнтів, що використовують у цих загальних формулах.

  1. Специфічні застосування

Для проектування зубчастих передач дуже важливо усвідомити, що вимоги різних галузей застосування значно відрізняються. Використання методик цього стандарту для специфічних за- стосовань вимагає реалістичного й добре усвідомленого оцінювання всіх обставин застосування, зокрема:

  • допустиме напруження матеріалу й кількість повторів навантаження;

  • відсоток результатів будь-яких пошкоджень (масштаб пошкоджень);

  • відповідний коефіцієнт безпеки.