Додаток 1


Державний Комітет України по нагляду за охороною праці
(Держнаглядохоронпраці)

(найменування ЕТЦ)ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
від

Про відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці

(назва та марка трактора, машини, устаткування)


(назва заводу-виготовлювача, або конструкторської організації та їх адреса
(рік виготовлення)

(№ заводський)


/місце проведення експертизи (випробувань), назва організації, яка проводила випробування/

/дата проведення експертизи (випробувань), номер протоколу випробувань/

При проведенні

(експертизи документації, візуальному оглядові, опробуванні
інструментальних замірах під час випробувань)


встановлено невідповідність вимогам нормативних актів
з охорони праці:

Пункти та назва нормативного акта

Характеристика невідповідності


В И С Н О В О К

Технічний експерт Держнаглядохоронпраці


(прізвище і ініціали)


Примітка. Номер експертного висновку згідно з пп. .4.3.1., 4.2.2., 4.2.3. здійснюється у відповідності з Методикою проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Номер експертного висновку складається з двох частин: перша — встановлюється згідно з додатком 3 до Методики…; друга — перші дві цифри вказують шифр машиновипробувальної організації (01 УкрЦВТ, 02 — Львівська МВС, 03 — Південно-Українська МВС, 04 — Миргородська МВС, 05 — Харківська МВС або 00 інших організацій) три останні цифри вказують порядковий номер протоколу вказаних організацій з доданням букв, які вказують на вид випробувань (ПП — попередні, ПР — приймальні, С — сертифікаційні, І — інші).

Додаток 2

Державний комітет Українипо нагляду за охороною праці
(Держнаглядохоронпраці)(найменування ЕТЦ)


ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОКвідПро відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці(найменування технологічного процесу, маршрутної або операційної карти


технологічної інструкції тощо)

розробленої(найменування організації, яка розробила документацію

на технологічний процес, її адреса, місце проведення експертизи або

перевірки безпечності вимог, вказаних в документі)
(дата проведення експертизи, (перевірки) безпечності технологічного процесу)


При проведенні(експертизи документації технологічного процесу перевірки безпечності технологічного процесу)

встановлено невідповідність вимогам нормативних актів з охорони праці:


Пункти та назви нормативного акта

Характеристика невідповідності


В И С Н О В О К


Технічний експерт Держнаглядохоронпраці


(прізвище і ініціали)

Примітка. Номер експертного висновку згідно з пп. 4.1.2. та 4.3. здійснюється у відповідності з Методикою проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

Додаток 3


Звіт про роботу державного
технічного експерта за _____________________


Зміст проведених заходів

Кількість


1

2

3


1. Експертиза проектів документації на засоби (без урахування випробувань цих засобів)


1.1.

Кількість засобів яким проведена експертиза з них видано експертних висновків.


1.2.

Видано висновків з негативними пропозиціями всього в т.ч. по:


1.2.1

(конкретних засобах — в них виявлено конкретних невідповідностей)2. Експертиза проектів документації на технологічні процеси (без урахування тих які проходили перевірку)


2.1

Кількість технологічних процесів, яким проводилась експертиза документації з них видано експертних висновків


2.2.

Видано висновків з негативними пропозиціями в т.ч. по:


2.2.1.

(конкретних технологічних процесах — в них виявлено конкретних невідповідностей)3. Експертиза (випробування) засобів


3.1

Поступило на випробування всього


3.2

З них пройшли випробування і видано висновків зпозитивними пропозиціямив т.ч. при випробуваннях:попередніхприймальнихперіодичнихсертифікаційних


3.3

Видано експертних висновків при первинній експертизі про наявність небезпечних і шкідливих факторів, які загрожують життю і здоров’ю персоналув т.ч. по:


3.3.1

(Конкретних засобах — в них виявлено конкретних невідповідностей)


3.4

Видано експертних висновків в ході випробувань про наявність небезпечних та шкідливих факторів які загрожують життю і здоров’ю персоналу


3.4.1

(Конкретних засобах — в них виявлено конкретних невідповідностей)4. Експертиза (перевірка) безпечності технологічних процесів

4.1.

Видано експертних висновків при перевірці безпечності технологічних процесів.


4.2.

З них негативними пропозиціямив т.ч. по:


4.2.1

(по конкретних технологічних процесах — в них виявлено конкретних невідповідностей).5. Експертиза стану засобу по замовленню власника


5.1.

Видача експертних висновків.


5.2.

В тому числі по засобах виготовлених кустарним способом з них:


5.2.1.

(по конкретних засобах — в них виявлено конкретних невідповідностей).6. Опрацьовано проектів нормативних актів


6.1.

Прийнято участь в опрацюванні проектівВ тому числі:


6.2.(по конкретних проектах)


7. Експертиза (рецензія) проектів нормативних актів


7.1.

Проведено експертиз (рецензій) проектів нормативних актівв тому числі:


7.2.
(по конкретних проектах нормативних документів)8. Участь технічного експерта в виконанні інших функцій

8.1.

Прийнята участь в виконанні інших функцій (вказати конкретно).