коефіцієнт тепловіддачі...........................................................................................................4.5.5

коефіцієнт теплопровідності....................................................................................................4.5.7

крихкість.....................................................................................................................................5.9

лугостійкість...............................................................................................................................1.7.6

марка за густиною.....................................................................................................................4.6.4

марка матеріалу по міцності.....................................................................................................1.2.2

маса............................................................................................................................................4.6.1

міцність.......................................................................................................................................4.2.1

міцність динамічна.....................................................................................................................4.2.14

міцність довгочасна...................................................................................................................4.2.13

міцність електрична.................................................................................................................. 4.2.15

міцність короткочасна.............................................................................................................. 4.2.12

міцність на злом..........................................................................................................................4.2.6

міцність на стиск при 10%-ій деформації..................................................................................4.2.8

міцність при стисканні в циліндрі...............................................................................................4.2.7

міцність ударна............................................................................................................................4.2.16

морозостійкість............................................................................................................................4.7.8

набрякання...................................................................................................................................4.1.7ДСТУ Б А.1.11-5-94 С.23


надійність.................................................................................................................................5.З

надпластичність......................................................................................................................5.10

післядія....................................................................................................................................5.11

плавкість..................................................................................................................................5.12

пластичність............................................................................................................................4.2.11

поверхня питома.....................................................................................................................4.1.9

повзучість................................................................................................................................ 5.1

повітростійкість....................................................................................................................... 4.7.19

пористість................................................................................................................................ 4.3.1

пористість відкрита................................................................................................................ 4.3.4

пористість закрита................................................................................................................. 4.3.5

пористість істинна.................................................................................................................. 4.3.3

пористість уявлена................................................................................................................. 4.3.2

прозорість................................................................................................................................ 5.14

проникність.............................................................................................................................. 5.15

піружність................................................................................................................................. 4.2.9

пустотність міжзернова.......................................................................................................... 4.3.7

різниця довжин діагоналей.................................................................................................... 4.1.4

різнотовщинність.................................................................................................................... 4.1.5

розміри лінійні......................................................................................................................... 4.1.2

розширення теплове.............................................................................................................. 4.5.10

світлопроникність................................................................................................................... 5.16

склад зерновий....................................................................................................................... 4.1.10

спученість .............................................................................................................................. 4.3.8

старіння .................................................................................................................................. 5.5

стирання ....................................................................................................................................4.7.12

стійкість біологічна ............................................................................................................... ....4.7.2

стійкість до спрацювання .................................................. .......................................................4.7.11

стійкість ерозійна........................................................................................................................4.7.17

стійкість кавітаційна ...................................................................................................................4.7.15

стійкість корозійна ................................................................................................................ .....4.7.7

стійкість радіаційна............................................................. .......................................................4.7.16

стійкість хімічна .................................................................................................................... .....4.7.9

структура матеріалу ...................................................................................................................4.1.1

твердість .....................................................................................................................................4.7.10

температура застосування гранична.........................................................................................4.5.11

температуропровідність .............................................................................................................4.5.4

теплоємність................................................................................................................................4.5.3

теплоємність питома...................................................................................................................4.5.8

теплопровідність.........................................................................................................................4.5.1

термін служби ................................................................... .........................................................5.4

термостійкість.............................................................................................................................4.7.18

технологічність...................................................................................................................... .....5.6

тонкість помелу млива......................................................................................................... .....4.1.1 1

усадка.................................................................................. .......................................................4.1.8

усадка температурна лінійна.....................................................................................................4.5.9
ДСТУ Б A. 1.1-5-94 С. 24

AБETKOBИЙ ПOKAЖЧИК HIMEЦbKИX TEPMIHIB

Absolute Feuchtigkeit .............................................................................................................. 4.4.2

Adsorptionsfаchigkeit .............................................................................................................. 4.3.6

Alkalibestandigkeit ................................................................................................................... 4.7.6

Alterung ...................................................................................... ..............................................5.5

Biegefestigkeit ..................................................................................................................... .... 4.2.3

Biologische Bestдndigkeit..................................................................................................... ... 4.7.2

Blahenfahigkeit ........................................................................................................................ 4.3.8

Bruchfestigkeit ......................................................................................................................... 4.2.6

Chemische Bestдndigkeit ..................................................................................................... .. 4.7.9

Dаmpfungsfадhigkeit .................................................................... .......................................... ..5.7

Dauerstandfestigkeit ............................................................................................................... 4.2.13

Dauerhaftigkeit ......................................................................................................................... 5.l

Deformierbarkeit ...................................................................................................................... 5.8

Deschlossene Porositаt ........................................................................................................ 4.3.5

Diagonallаngendifferenz ......................................................................................................... 4.1.4

Dickenunterschied .................................................................................................................. 4.1.5

Dichtmarke ..............................................................................................................................4.6.4

Druckfestigkeit ........................................................................................................................ 4.2.4

Druckfestigkeit bei Deformation 10% ......................................................................................4.2.8

Durchlдssigkeit ........................................................................................................................5.15

Durchsichtigkeit ...................................................................................................................... 5.14

Dynamische Festigkeit ............................................................................................................4.2.14

Echtporositat ...........................................................................................................................4.3.3

Elastizitдt................................................................................................................................. 4.2.9

elektrische Festigkeit .............................................................................................................. 4.2.15

elektrische Leitfдhigkeit ...........................................................................................................5.18

elektrischer Widerstand .............................................................. ............................................5.17

Erosionsbestдndigkeit .............................................................................................................4.7.17

Feinheit ....................................................................................................................................4.1.11

Fenchtigkeitsbestдndigkeit ..................................................................................................... 4.7.20

Fertigungsgerechtheit ..............................................................................................................5.6

Festigkeit ................................................................................................................................ 4.2. l

Feuchtigkeit .............................................................................................................................4.4. l

Feuctigkeitsabdabe ................................................................................................................ 4.4.6

Feuerbestдndigkeit .................................................................................................................4.7 14

Feuerfestigkeit ........................................................................................................................4.7.13

Frostbestдndigkeit ...................................................................... ...........................................4.7.8

Geцffnete Porositдt ................................................................................................................4.3.4

Grenzabmass .........................................................................................................................4.1.3

Grenzzustand ............................................................................. ...........................................5.2

Grensbetriebstemperatur .......................................................................................................4.5.11

Hдrte ......................................................................................................................................4.7.10

Hitzefestigkeit ........................................................................................................................4.2.10

Hydrophilie ............................................................................................................................ 4.4.11

Hydrophobie .......................................................................................................................... 4.4. l

Hydroskopizitдt ......................................................................................................................4.4.10

Kavitationsbestдndigkeit ........................................................................................................4.7.15

Kornigleere .............................................................................................................................4.3.7

Kornzusammensetzung ......................................................................................................... 4.1.10

Korrosionsbestдndigkeit .........................................................................................................4.7.7

Kriechen ..................................................................................................................................5.13

Kurzzeittestigkeit .................................................................................................................... 4.2.12

Langenmasse ........................................................................................................................ 4. l.2

Lebensdauer .......................................................................................................................... 5.4

Lichtdurchlдssigkeit ................................................................................................................ 5.16

Lineare Temperaturschwindung ............................................................................................. 4.5.9

Luftbestдndigkeit.................................................................................................................... 4.7.19

Masse ................................................................................................................................... 4.6. l

MaЯtoleranz .......................................................................................................................... 4.1.6ДСТУ Б А.1.1-5-94 С.25


Nachwirkung ............................................................................................................................ 5.11

Plastizitдt ................................................................................................................................. 4.2.11

Porositдt .................................................................................................................................. 4.3.1

Quellen..................................................................................................................................... 4.l.7

Radiationsfestigkeit ................................................................................................................. 4.7.16

Relative Feuchtigkeit................................................................................................................ 4.4.3

Sдuberstдndigkeit ................................................................................................................... 4.7.5

Schiilldabsorption .................................................................................................................... 4.8. l

Schallahsorptionskoeffizient ................................................................................................... 4.8.2

Schalldainmung ...................................................................................................................... 4.8.5

Schalldьrchlдssigkeit..... ........................................................................................................ 4.8.3

Schallubertragunskoeffizient ..................................................... .............................................4.8.4

Scheagfestigkeit ..................................................................................................................... 4.2.16

Scheindichte ........................................................................................................................... 4.6.3

Scheinporositдt ....................................................................................................................... 4.3.2

Schmelzbarkeit ....................................................................................................................... 5.13

Schwilldung ............................................................................................................................ 4.1.8

Sorptionsanteuchten .............................................................................................................. 4.4.5

Sorptionsfeuchligkeit .............................................................................................................. 4.4.4

Spezifische Oberflдche ......................................................................................................... 4.1.9

Spezifische Wдrmekapazitдt ...................................................... .......................................... 4.5.8

Sprцdigkeit ............................................................................................................................. 5.9

Stoffestigkeitsklasse .................................................................. ........................................... 4.2.2

Strukturmaterials..................................................................................................................... 4 1.1

Superplastizitдt ................................................................................ .......................................5.10

Temperaturleitfдhigkeit.............................................................................................................4.5.4

Temperaturleitzahl .................................................................................................................. 4.5.2

Temperaturwechselbestдndigkeit .......................................................................................... 4.7.18

Verschleiss.............................................................................................................................. 4.7.12

Verschleissfestigkeit der Schmelzsichtflдche ........................................................................ 4.7.11

Wдrmeabbauskoeffizient........................................................................................................ 4.5 6

Wдrmedehnung ...................................................................................................................... 4.5.10

Wдrmefestigkeit....................................................................................................................... 4.7.4

Wдrmekapazitдt ............................................................................. .........................................4.5.3

Wдrmeleitfдhigkeit ................................................................................................................... 4.5. l

Wдrmeleitzahl........................................................................................................................... 4.5.7