ДСТУ Б В.2.6-166:2011 (ГОСТ 25912.4-91, MOD)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
АРМАТУРНІ І МОНТАЖНО-СТИКОВІ ВИРОБИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ДЛЯ АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТЯ

Конструкція

(ГОСТ 25912.4-91, MOD)


ДСТУ Б В.2.6-166:2011

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, оф. 602; т/ф. 531-34-25)

Київ

Мінрегіон України

2012


ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ НТК "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунова; О. Бобунов; Г. Желудков (науковий керівник); О. Нагайко

  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 29.12.2011 р. № 408, чинний з 2012-12-01

  2. Національний стандарт відповідає ГОСТ 25912.4-91 "Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция" окрім нормативних посилань, наведених у додатку А

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з російської (ru)

  1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25912.4-91)

  2. Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення" відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.6 "Конструкції будинків і споруд"


ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Додаток А до національного вступу "Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 25912.4-91 "Арматурні і монтажно-стикові вироби залізобетонних плит для аеродромного покриття. Конструкція"” V

ГОСТ 25912.4-91 "Арматурні і монтажно-стикові вироби залізобетонних плит для аеродромного покриття. Конструкція" 1

Посилання на нормативно-технічні документи 9


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 25912.4-91 "Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

Положення цього стандарту доцільно використовувати тільки у законодавчо нерегульованій сфері (у разі відсутності аналогічних вимог у чинних національних нормативних документах та в робочих кресленнях на конкретний виріб).

Як довідковий матеріал під час роботи з наведеними вище документами можуть бути залучені креслення типових виробів, які адаптовані до унормованих сьогодні методів розрахунків конструкцій та застосовуваних у теперішній час матеріалів.

У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2012 р. міждержавні стандарти.

Супровід цього стандарту здійснює ТК 310 "Промислове будівництво".

ДОДАТОК А

до національного вступу

(довідковий)

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 25912.4-91 "Арматурні і монтажно-стикові вироби залізобетонних плит для аеродромного покриття. Конструкція"

Міждержавні НД, прийняті

до 1992 року

Відповідні національні НД

(станом на 01.01.2012 р. )

ГОСТ 103-76 Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовый. Сортамент

ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовый. Сортамент

ГОСТ 535-88 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ 535-2005) Прокат сортовий і фасонний зі сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови

ГОСТ 14098-85 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 25912.0-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия

ДСТУ Б В.2.6-135:2010 Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ для аеродромних покриттів. Технічні умови (ГОСТ 25912.0-91, MOD)

ГОСТ 25912.1-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция

ДСТУ Б В.2.6-136:2010 Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-14 для аеродромних покриттів. Конструкція (ГОСТ 25912.1-91, MOD)

ГОСТ 25912.2-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция

ДСТУ Б В.2.6-137:2010 Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-18 для аеродромних покриттів. Конструкція (ГОСТ 25912.2-91, MOD)

ГОСТ 25912.3-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция

ДСТУ Б В.2.6-138:2010 Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-20 для аеродромних покриттів. Конструкція (ГОСТ 25912.3-91, MOD)

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЮЗУ РСР

АРМАТУРНІ І МОНТАЖНО-СТИКОВІ ВИРОБИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ДЛЯ

АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТЯ

Конструкція

ГОСТ 25912.4-91
ДЕРЖАВНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОМІТЕТ СРСР

Москва


1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО: Міністерство оборони СРСР

РОЗРОБНИКИ: Б. Дьомін, канд.техн.наук (науковий керівник); В. Долінченко, канд. техн. наук; Н. Васильєв, канд. техн. наук; В. Кульчицький, канд. техн. наук; К. Жуков; Л. Пчьолкіна; В. Скубко

  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Постанова Державного будівельного комітету СРСР від 12.03.1991 p. № 8

  2. НА ЗАМІНУ ГОСТ 25912.4-83

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЮЗУ РСР

АРМАТУРНІ 1 МОНТАЖНО-СТИКОВІ ВИРОБИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ДЛЯ АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТЯ

Конструкція 25912.4-91

STRUCTURE FITTINGS AND MOUNTING PRODUCTS OF REINFORCED CONCRETE ALABS FOR AERODROME PAVEMENT

Structure

Чинний від 1992-01-01


Цей стандарт поширюється на арматурні й монтажно-стикові вироби попередньо напружених залізобетонних плит ПАГ, призначених для улаштування збірних аеродромних покриттів, - ПАГ-14 згідно з ГОСТ 25912.1, ПАГ-18 відповідно до ГОСТ 25912.2 і ПАГ-20 згідно з ГОСТ 25912.3 і встановлює конструкцію зазначених арматурних і монтажно-стикових виробів.

1 Форма й розміри арматурних виробів повинні відповідати наведеним на рисунку 1, монтажно-стикових виробів - на рисунку 2.

2 Специфікація й вибірка арматурної сталі на арматурні й монтажно-стикові вироби наведені в таблицях 1 і 2.

Таблиця 1

Марка виробу

Позиція

Переріз

Довжина, м

Кількість, шт.

Загальна довжина, м

Вибірка сталі на виріб

Переріз

Довжина, м

Маса, кг

С1

2

Ø8АІІІ

1980

6

11,88

Ø8АІІІ

11,88

4,70

3

Ø5ВрІ

405

4

1,62

Ø5ВрІ

1,62

0,23


Разом

4,93

С2

4

Ø5ВрІ

1960

52

101,92

Ø5ВрІ

122,72

17,67

5

5200

4

20,80


С3

6

Ø10АІІ

1980

10

19,80

Ø10АІІ

19,80

12,22

7

Ø5ВрІ

750

4

3,00

Ø5ВрІ

3,00

0,43


Разом

12,65

С4

8

Ø5ВрІ

4500

4

18,00

Ø5ВрІ

106,20

15,29

4

1960

45

88,0


С5

4

Ø5ВрІ

1960

76

148,96

Ø5ВрІ

167,20

24,08

9

4560

4

18,24


Спіраль

15

Ø3ВрІ

1250

1

1,25

Ø3ВрІ

1,25

0,065

К1

16

Ø5ВрІ

220

1

0,22

Ø5ВрІ

0,22

0,032

К2

17

260

0,26

Ø5ВрІ

0,26

0,037

К3

18

280

0,28

Ø5ВрІ

0,28

0,040

К4

26

Ø3ВрІ

210

0,21

Ø3ВрІ

0,21

0,011

К5

27

250

0,25

Ø3ВрІ

0,25

0,013

К6

28

270

0,27

Ø3ВрІ

0,27

0,014


Примітка 1. В арматурній сітці С3 допускається заміна стрижнів поз. 6 10Ø 10АІІ на 15Ø8АІІ або 15Ø8АІІІ із кроком стрижнів у сітці 50 мм.

Примітка 2. При застосуванні в сітках арматурної сталі класу Ат-ІІІС її діаметр, довжину й витрату сталі слід приймати однаковими з арматурною сталлю класу А-ІІІ.


Таблиця 2

Марка виробу

Позиція

Переріз

Довжина, м

Кількість,

шт.

Загальна довжина, м

Вибірка сталі на виріб

Переріз

Довжина, м

Маса, кг

М1

10

Ø20АІ

800

1

0,80

Ø20АІ

0,80

1,98

11

Ø10АІ

250

2

0,50

Ø10АІ

0,50

0,31


Разом

1,91

М2

12

Ø16АІ

640

1

0,64

Ø16АІ

0,64

1,01

25

Ø5ВрІ

450

1

0,45

Ø5ВрІ

0,45

0,065


Разом

1,08

М3

13

Ø22АІ

800

1

0,80

Ø22АІ

0,80

2,38

11

Ø10АІ

250

2

0,50

Ø10АІ

0,50

0,31


Разом

2,69

М4

14

Ø18АІ

730

1

0,73

Ø18АІ

0,73

1,46

25

Ø5ВрІ

450

1

0,45

Ø5ВрІ

0,45

0,07


Разом

1,53

М2а

19

Ø16АІ

600

1

0,60

Ø16АІ

0,60

0,95

20

-60x6

200

0,20

-60x6

0,20

0,57


Разом

1,52

М4а

11

Ø10АІ

250

2

0,50

Ø10АІ

0,50

0,31

21

Ø18АІ

600

1

0,60

Ø18АІ

0,60

1,20

22

-80x8

200

0,20

-80x8

0,20

1,00


Разом

2,51

М2б

23

-60x6

600

1

0,60

-60x6

0,60

1,70

М4б

24

-80x8

700

0,70

-80x8

0,70

3,52