7.6 Температуру розм'якшення антикоро­зійного покриття (5.3.2) перевіряють згідно з ГОСТ 11506.

7.7 Міцність зчеплення антикорозійного покриття з металом виробу (5.3.2) перевіряють шляхом нанесення на покриття лезом ножа над­різів у вигляді сітки з відстанями між лініями надрізів не менше ніж 40 мм.

Зчеплення покриття вважають міцним, якщо при надрізі покриття не буде відшарову­ватися.

7.8 Липкість антикорозійного покриття (5.5.2) перевіряють при температурі навколиш­нього повітря від 15 до 30 °С шляхом легкого притискання до покриття виробу чистого аркуша паперу згідно з ГОСТ 18510.

Покриття вважають не липким, якщо після зняття паперу на ньому не залишається слідів покриття.

Липкість покриття перевіряють не раніше ніж через 24 год після нанесення його на виріб.

7.9 Перевірка герметичності труб та фасонних частин (5.2.8)

7.9.1 Пристрої, матеріали та устаткування:

- стенд, обладнаний манометром з ці­ною поділки не більше ніж 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

- насос, який створює гідравлічний тиск 0,2 МПа (2 кгс/см2);

- заглушки (глухі та з патрубками).

7.9.2 Проведення перевірки

Труби та фасонні частини у зібраному виг­ляді розташовують на стенді, і на найближчий до насосу отвір встановлюють заглушку з пат­рубком для приєднання до насоса, а на інший отвір встановлюють заглушку з патрубком для зливання води. Якщо є інші отвори, тоді на них встановлюють глухі заглушки. За допомогою насоса досліджуваний відрізок трубопроводу заповнюють водою, перекривають вентилем чи іншим запірним пристроєм патрубок для зливу води і створюють у ньому тиск не менше ніж 0,1 МПа (1,0 кгс/см2). Такий тиск підтримують не менше 15 с, протягом яких виконують огляд з'єднань ділянки трубопроводу.

7.9.3 Результати перевірки

Ділянку трубопроводу вважають герметич­ною, якщо під час огляду не буде виявлено течі води через її стінки чи розтрубні з'єднання, за­потівання зовнішніх поверхонь труб або фасон­них частин.


8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Труби та фасонні частини перевозять усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажу, які діють на транспорті даного виду.

8.2 Труби слід зберігати розсортованими відповідно до умовних діаметрів, фасонні час­тини - за типами та типорозмірами в умовах, що виключають можливість механічних пошкод­жень виробів.


9 ВКАЗІВКИ ЩОДО МОНТАЖУ ТА ЕСПЛУАТАЦІЇ

9.1 Монтаж труб та фасонних частин по­винен здійснюватися за технологією, що забез­печує їх працездатність та герметичність з'єд­нань відповідно до будівельних норм та правил.

9.2 Труби та фасонні частини можуть з'єд­нуватись між собою методом зачеканення роз­трубів просмоленим пасмом та цементом чи за­ливкою підігрітою сіркою, а також за допомогою гумової ущільнювальної манжети.


10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

10.1 Виробник гарантує відповідність труб та фасонних частин до них вимогам даного стан­дарту при дотриманні правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

10.2 Гарантійний строк зберігання - 3 роки з дня виготовлення.

Гарантійний строк експлуатації - 2 роки з дня введення об'єкта в експлуатацію чи про­дажу в межах гарантійного строку зберігання.Ключові слова: труби чавунні каналізаційні, фасонні частини, система внутрішньої каналіза­ції будівель.