ДОДАТОК В

(довідковий)


ФОРМА ПРОТОКОЛУ КОНТРОЛЮВАННЯ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

_____________________________________

(Посада керівника - суб'єкта господарювання)

__________ _______________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

__________

(Дата)


ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КТЗ


Контроль проводять на _____________________________________________________________________

(Назва суб’єкта господарювання, що виконує контролювання)

Ідентифікаційні дані КТЗ:

Марка КТЗ (модель, модифікація) ____________________________________________________________

Категорія ____________________ Держ. номерний знак _________________________________________

VIN (номер кузова, рами, шасі) _______________________________________________________________

Рік виготовлення/першої реєстрації*) ________________ Пробіг (покази одометра), км _______________

Власник КТЗ _______________________________________________________________________________

(Назва власника (назва організації або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), адреса)

Контроль проводять на відповідність вимогам ДСТУ 3649:2010

за пунктами згідно з чинним законодавством/за такими пунктами: *) ______________________________

Методика (методики) контролювання _________________________________________________________

(Наводять у разі застосування незастандартованих методів контролювання)


Засоби вимірювальної техніки, випробовувальне обладнання та споруди

Назва, тип,

марка (модель)

Вимірювані параметри

Діапазон вимірювань

Похибка вимірювань


Результати контролювання __________________________________________________________________

(Наводять результати контролювання)

__________________________________________________________________________________________

(Конкретні числові значення параметрів, які підлягають вимірюванню)

__________________________________________________________________________________________

(Висновок про відповідність технічного стану КТЗ вимогам ДСТУ або його невідповідність вимогам конкретних пунктів ДСТУ)

Дата проведення контролювання _____________________________

Підписи осіб, що проводили контролювання:


______________________ ______________________ _____________________________

(Посада) (Підпис) (Ініціали, прізвище)


______________________ ______________________ _____________________________

(Посада) (Підпис) (Ініціали, прізвище)


__________________

* Непотрібне закреслити.

ДОДАТОК Г

(довідковий)


БІБЛІОГРАФІЯ


1 «Зведена резолюція щодо конструкції транспортних засобів», Перегляд 1 — Зміна 2, Додаток 7 / Перегляд 2 — Класифікація та визначення механічних транспортних засобів (документ WP.29 TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 від 16.04.1999 р.).


2 Правила ЕЭК ООН № 48 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации.


3 Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаною 20 березня 1958 року в м. Женева, з поправками 1995 року, приєднання до якої здійснено згідно з Законом України від 10. 02. 2000 р. № 1448-III (Женевська Угода 1958 року).


4 Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, укладена 1 липня 1970 року в м. Женева (ЄУТР).


5 Директива 96/96/ЕС Ради ЄС від 20 грудня 1996 р. про зближення законодавства в державах-членах щодо технічного контролю автомобілів та причепів до них.


6 ГСТУ 60.2-00017584-011-2001 Засоби транспортні дорожні. Технічні вимоги до безпечності конструкції автобусів загального призначення, які знаходяться в експлуатації.

31