ДСТУ EN 54-11:2004
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ


Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні

(EN 54-11:2001, IDТ)


Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека», ТОВ «Росток-ВЦ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Кісельов, В. Макаров, В. Приймаченко,

Л. Фесенко, Н. Морозова, В. Василенко-Шереметьєв

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. № 132 з 2005-01-01

 2. Національний стандарт відповідає EN 54-11:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 11:Manual call points (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

С.

Національний вступ IV

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Терміни та визначення понять 3

4 Вимоги 4

4.1 Відповідність 4

4.2 Маркування та дані 4

4.3 Крихкий елемент 5

4.4 Індикатори тривожного стану 5

4.5 Засіб для повернення у початковий стан 5

4.6 Тестувальний пристрій 5

4.7 Конструкція та дизайн 6

4.8 Додаткові вимоги щодо програмно-керованих ручних пожежних сповіщувачів 10

5 Випробування 11

5.1 Загальні положення 11

5.2 Експлуатаційне випробовування 13

5.3 Функційне випробовування 13

5.4 Випробовування тестувального пристрою (стійкість) 14

5.5 Випробовування на надійність (тривкість) 14

5.6 Зміна параметрів електроживлення 14

5.7 Сухе тепло (стійкість) 15

5.8 Сухе тепло (тривкість) 16

5.9 Холод (стійкість) 16

5.10 Вологе тепло, циклічне (стійкість) 17

5.11 Вологе тепло, циклічне (тривкість) 17

5.12 Вологе тепло, постійний режим (тривкість) 18

5.14 Поштовх (стійкість) 19

5.15 Удар (стійкість) 20

5.16 Вібрація, синусоїдна (стійкість) 21

5.17 Вібрація синусоїдна (тривкість) 21

5.18 Електромагнітна сумісність (ЕМС) (стійкість) 22

5.19 Захист оболонки 22

Додаток А Пристрій для випробування на спрацьовування 24

Додаток В Пристрій для випробування на неспрацьовування 25

Додаток С Пристрій для випробування на удар 26НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 54-11:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 11. Ручні пожежні сповіщувачі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека».

Цей стандарт є частиною серії стандартів EN 54, які зазначені в додатку А стандарту EN 54-1:1996.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;

 • до структури стандарту долучено «Бібліографічні дані» та «Ключові слова»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • вираз «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • у тексті стандарту подано «Національне пояснення» та «Національні примітки», виділені рамкою;

 • вилучено англійський текст «e.g.see»;

 • для узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 11. Ручні пожежні сповіщувачі» змінено на «Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні»;

 • у стандарті є посилання на EN 54-1:1996, який в Україні прийнято як національний стандарт ДСТУ EN 54-1-2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ» (EN 54-1:1996, IDT). Решта стандартів в Україні не прийнята як національні і відсутні чинні замість них документи;

 • змінено познаки одиниць фізичних величин: «kPa» на «кПа», «mm» на «mm», «N» на «Н», «h» на «год», «min» на «хв», «lх» на «лк», «d» на «доба», «kg» на «кг», «m · s -2» на «м/с2», «N · s -1» на «Н/с», «J» на «Дж», «Hz» на «Гц», «octave · min -1» на «окт/хв», «m · s -1» на «м/с», «s» на «с», «dm3 · m -1» на «дм3/м», «cm3 · m -3» на «см33»,«g» на «г».

Копії стандартів, на які є посилання в тексті стандарту, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».ДСТУ EN 54-11:2004НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні


СИСТЕМЫ

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 11. Извещатели пожарные ручные


FIRE ALARM SYSTEMS

Part 11. Manual call points

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2005-01-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги та методики випробовувань ручних пожежних сповіщівачів систем пожежної сигналізації, що їх встановлюють всередині та зовні будівель. Він враховує внутрішні і зовнішні умови використовування, зовнішній вигляд і функціювання ручних пожежних сповіщувачів типу А «прямої дії» і типу В «непрямої дії» і охоплює пристрої, що є простими механічними перемикачами, а також пристрої, що оснащені простими електронними компонентами (наприклад резисторами, діодами), і пристрої, які містять активні електронні компоненти та які працюють із контрольними панелями сигналізації та ідентифікації, наприклад, які вказують адресу або місце розташування.

Цей стандарт не поширюється на ручні пожежні сповіщувачі для спеціальних застосувань, наприклад, на ручні пожежні сповіщувачі, що є вибухобезпечними або для використовування в небезпечних умовах, якщо такі застосування вимагають виконання додаткових або інших вимог або випробовувань ніж ті, що їх наведено в цьому стандарті.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недато-ваних посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

Видання ISO/IEC

Назва

Видання EN/HD

-

Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction

EN 54-1:1996


Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment

EN 54-2:1997

-

Safety of machinery - Ergonomics requirements for the desing and control actuators - Part 3: Control actuators

EN 894-3:2000

-

Alarm Systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

EN 50130-4:1995

ІЕС 60068-1:1988

Environmental testing - Part 1: General and guidance (IEC 60068-1:1988 + Corrigendum 1988 + A1:1992)

EN 60068-1:1994

ІЕС 60068-2-1:1990

Environmental testing - Part 2: Tests - Tests A: Cold (IEC 60068-2-1:1990)

EN 60068-2-1:1993

IEC 60068-2-1/A1:1993

Environmental testing - Part 2: Tests - Tests A: Cold (IEC 60068-2-1 /A1: 1993)

EN 60068-2-1 /A1: 1993

IEC 60068-2-1/A2:1993

Environmental testing - Part 2: Tests - Tests A: Cold (IEC 60068-2-1 /A2: 1994)

EN 60068-2-1/A2:1994

IEC 60068-2-2:1974

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Tests B: Dry heat (IEC 60068-2-2:1974 + + IEC 68-2 -2A: 1976)

EN 60068-2-2:1993IEC 60068-2-2/A1:1993

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Tests B: Dry heat (IEC 60068-2 -2/A1: 1993)

EN 60068-2-2/A1:1993

IEC 60068-2-2/A2:1994

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Tests B: Dry heat (IEC 60068-2-2/A2:1994)

EN 60068-2-2/A2:1994

IEC 60068-2-3:1969

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Ca: Damp heat, steady state

HD 323.2.3 S2:1987

IEC 60068-2-6:1995

Environmental testing - Part 2: Tests - Test Fc: Vibration, (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:1995 + + Corrigendum 1995)

EN 60068-2-6:1995

IEC 60068-2-1 8: 1989

Environmental testing - Part 2: Tests - Test R and guidance: Water

-

IEC 60068-2-18/A1:1993

Environmental testing - Part 2: Tests - Test R and guidance: Water (Amendment 1)

-

IEC 60068-2-27:1987

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Ea and guidance: Shock (IEC 60068-2-27:1987)

EN 60068-2-27:1993

IEC 60068-2-30:1980

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Db and Guidance: Damp heat, cyclic (12+12 hour cycle)

HD 323.2.30 S3:1988

IEC60068-2-30/A1:1985

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Db and Guidance: Damp heat, cyclic (12+12 hour cycle) + A1:1985

-

IEC 60068-2-42:1982

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections

-

IEC 60068-2-56:1988

Environmental testing - Part 2: Tests - Test Cb: Damp heat, steady state, primarily tor equipment

HD 323.2.56 S1:1990

ISO 209-1:1989

Wrought aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and forms of products - Part 1 :Chemical composition

-

ISO 3098-0:1997

Technical product documentation - Lettering - Part 0: General Requirements

EN ISO 3098-0:1997

ISO 3864:1984

Safety colours and safety signs

-


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ


Видання ISO/IEC

Назва

Видання EN/HD

-

Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ

EN 54-1:1996

-

Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 2. Устатковання контролювання та індикації

EN 54-2:1997

-

Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо конструкції пристроїв відображування та виконавчих механізмів - Частина 3: Виконавчі механізми

EN 894-3:2000

-

Системи аварійної сигналізації. Частина 4. Сумісність електромагнітна. Стандарт на серію виробів. Вимоги щодо завадостійкості частин систем пожежної сигналізації, сигналізації зламу та загального аварійного оповіщування

EN 50130-4:1995

ІЕС 60068-1:1988

Випробовування на впливання довкілля. Частина 1. Загальні положення та настанови (ІЕС 60068-1:1988 + + Список друкарських помилок 1988 + А1:1992

EN 60068-1:1994

ІЕС 60068-2-1:1990

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування А. Холод (ІЕС 60068-2-1:1990)

EN 60068-2-1:1993

ІЕС 60068-2-1/А1:1993

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування А. Холод (ІЕС 60068-2-1 /А1: 1993)

EN 60068-2-1/А1: 1993

ІЕС 60068-2-1/А2:1993

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування А. Холод (ІЕС 60068-2-1/А2:1994)

EN 60068-2-1/А2:1994


ІЕС 60068-2-2:1974

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування В. Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2:1974 + + ІЕС 68-2-2А:1976)

EN 60068-2-2:1993

ІЕС 60068-2-2/А1:1993

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування В. Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2/А1:1993)

EN 60068-2-2/A1:1993

ІЕС 60068-2-2/А2:1994

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування В. Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2/А2:1994)

EN 60068-2-2/A2:1994

ІЕС 60068-2-3:1969

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Са. Вологе тепло, постійний режим

HD 323.2.382:1987

ІЕС 60068-2-6:1995

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Fc. Вібрація (синусоїдна) (ІЕС 60068-2-6:1995 + Список друкарських помилок 1995)

EN 60068-2-6:1995

ІЕС 60068-2-18:1989

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування R та настанови: Вода

-

IEC 60068-2-18/A1:1993

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування R та настанови: Вода (Виправлення 1)

-

ІЕС 60068-2-27:1987

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Еа та настанови. Удар (ІЕС 60068-2-27:1987)

EN 60068-2-27:1993

IEC 60068-2-30:1980

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Db та настанови: Вологе тепло, циклічне (12 + 12 - годинний цикл)

HD 323.2.30 S3:1988

IEC60068-2-30/A1:1985

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Db та настанови: Вологе тепло, циклічне (12+12 - годинний цикл)

-

IEC 60068-2-42:1982

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Кс. Випробовування контактів та з'єднань на впливання діоксиду сірки

-

IEC 60068-2-56:1988

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Сb: Вологе тепло постійний режим, призначене в основному для апаратури

HD 323.2.56 31 S1:1990

ISO 209-1:1989

Кований алюміній і алюмінієві сплави. Хімічний склад та форми виробів. Частина 1. Хімічний склад

-

ISO 3098-0:1997

Технічна документація на виріб. Напис. Частина 0. Загальні вимоги

EN ISO 3098-0:1997

ISO 3864:1984

Кольори і знаки безпеки