ДСТУ Б В.2.8-42:2011 (ГОСТ 23477-79, MOD)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ОПАЛУБКА РОЗБІРНО-ПЕРЕСУВНА

ДРІБНОЩИТОВА ІНВЕНТАРНА

ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ БЕТОННИХ І

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Технічні умови

(ГОСТ 23477-79, MOD)


ДСТУ Б В.2.8-42:2011


Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2012


ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ НТК "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунова; Ю. Бобунов; Г. Желудков (науковий керівник)


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 29.12.2011 р. № 404, чинний з 2012-12-01


 1. Національний стандарт відповідає ГОСТ 23477-79 "Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия" окрім нормативних посилань, наведених у додатку А

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з російської (ru)


 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23477-79)


 1. Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення" відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.8 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент"


ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Додаток А до Національного вступу "Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 23477-79 "Опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови" V

ГОСТ 23477-79 "Опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови" 1

1 Технічні вимоги 3

2 Правила приймання 4

3 Методи контролювання й випробувань 4

4 Маркування, упакування й транспортування 5

5 Гарантії виробника 6

Посилання на нормативно-технічні документи 7


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 23477-79 "Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

Положення цього стандарту доцільно використовувати тільки у законодавчо нерегульованій сфері (у разі відсутності аналогічних вимог у чинних національних нормативних документах та в робочих кресленнях на конкретний виріб).

У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2012 р. міждержавні стандарти.

Супровід цього стандарту здійснює ТК 309 "Будтехнології".

ДОДАТОК А

до національного вступу

(довідковий)

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 23477-79 "Опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови"


Міждержавні НД, прийняті

до 1992 року

Відповідні національні НД

(станом на 01.01.2012 р.)

ГОСТ 23478-79 Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования

ДСТУ Б В.2.8-41:2011 Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 23478-79, MOD)ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЮЗУ РСРОПАЛУБКА РОЗБІРНО-ПЕРЕСУВНА

ДРІБНОЩИТОВА ІНВЕНТАРНА ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ

МОНОЛІТНИХ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ

КОНСТРУКЦІЙ

Технічні умови


ГОСТ 23477-79ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА

МоскваПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Постанова Державного комітету СРСР у справах будівництва від 29.12.1978 р. № 263

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЮЗУ РСР

ОПАЛУБКА РОЗБІРНО-ПЕРЕСУВНА ДРІБНОЩИТОВА ІНВЕНТАРНА ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Технічні умови ГОСТ

23477-79

COLLAPSIBLE TRAVELLING SMALL PANEL INVENTORY FORMS FOR MONOLITHIC CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES ERECTION

Specifications

Чинний від 1980-01-01


Цей стандарт поширюється на опалубку розбірно-пересувну дрібнощитову інвентарну універсального призначення, що складається з окремих елементів масою не більше 50 кг: щитів, підтримуючих елементів і елементів кріплення.

Опалубка призначена для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій різної конфігурації, розмірів і призначення.

1 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Опалубка повинна задовольняти вимоги ГОСТ 23478-79.

 2. Довжина щитів опалубки повинна бути 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм, ширина - 300 мм і 600 мм. За узгодженням зі споживачем допускається виготовлення щитів шириною 400 мм і 500 мм.

 3. Опалубка повинна поставлятися виробником комплектно з елементами кріплення й запасними частинами до них. Склад комплекту й клас точності виготовлення елементів опалубки визначається замовленням споживача. При цьому допускається передбачати запас елементів кріплення, розраховуючи на рік експлуатації опалубки, в межах 10%.

 4. Опалубка, що гріє, повинна поставлятися з електронагрівальними елементами, комутуючою електророзводкою і приладами контролю й регулювання.

2 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 1. Опалубка повинна бути прийнята технічним контролем підприємства-виробника.

 2. Приймання опалубки повинне виконуватися партіями. Величина партії не повинна перевищувати 5000 м2 (за площею поверхні, що опалублюється).

 3. При прийманні елементів опалубки повинна виконуватися перевірка геометричних розмірів, якості робочих поверхонь, захисного фарбування поверхонь, що не стикаються з бетонами, захисту торцевих поверхонь неметалевої палуби, а також маси й вологості утеплювача.

 4. При прийманні опалубки, що гріє, повинна виконуватися перевірка електричного опору ізоляції, споживаної потужності, омічного опору й можливості заміни нагрівачів, а також рівномірності температурного поля на робочій поверхні опалубки.

 5. Від кожної партії опалубки відбирається не менш 20 м2 елементів, які піддаються контрольному складанню в панелі або блоки. При цьому перевіряється точність установки підтримуючих елементів, їх кріплення, геометричні розміри панелі або блоку.

2.6 Споживач має право робити вибіркову контрольну перевірку відповідності елементів опалубки вимогам цього стандарту. Відібрані елементи (у кількості 5% від партії, але не менше ніж З шт.) піддаються поштучному огляду й обмірюванню. При невідповідності хоча б одного з відібраних елементів вимогам цього стандарту, слід відібрати подвоєну кількість елементів від тієї ж партії й зробити їх повторну перевірку. Якщо при повторній перевірці виявиться хоча б один елемент, що не задовольняє вимоги стандарту, то ця партія прийманню не підлягає.

3 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ Й ВИПРОБУВАНЬ

3.1 Перевірку розмірів опалубки й розміщення отворів для установки кріплень виконують інструментами, що забезпечують точність вимірів, яка відповідає класу точності виготовлення опалубки.

 1. Якість палуби щитів, наявність захисного фарбування поверхонь, що не стикаються з бетоном, і захисту торцевих поверхонь палуби перевіряється зовнішнім оглядом. Нерівності палуби визначають за допомогою вивіреної рейки.

 2. Цілісність ізоляції електронагрівачів і комутуючої розводки опалубки, що гріє, перевіряється шляхом зовнішнього огляду й за допомогою мегомметра, величина омічного опору нагрівачів – за допомогою мегомметра, питома споживана потужність - за допомогою ватметра чи інших приладів або способами, що забезпечують точність вимірів до 1 Ом і 50 Вт, маса й вологість утеплювача - шляхом лабораторних аналізів.

Рівномірність температурного поля перевіряється шляхом прогріву шару вологого піску товщиною 100 мм. Температурне поле виміряється за допомогою термопар або інших приладів, що забезпечують точність вимірів до 1 °С.

4 МАРКУВАННЯ, УПАКУВАННЯ Й ТРАНСПОРТУВАННЯ

4.1 На елементах опалубки повинні бути нанесені незмивною фарбою за допомогою трафарету або штампів наступні маркувальні знаки:

- товарний знак підприємства-виробника або його скорочене найменування;

 • марка елемента;

 • дата виготовлення;

 • штамп технічного контролю;

 • маса елемента;

 • величина питомого омічного опору й потужності нагрівачів (для опалубки, що гріє).

4.2 Елементи опалубки маркують літерами й цифрами, які означають:

 • перша літера - найменування елемента: Щ - щит, Сх - схватка, Б - балка, Р - ригель, Ст - стояк;

 • друга літера - матеріал (тільки для формотворних елементів): М - метал, Д - дерево, Ф - фанера, П - пластмаса, К - комбінований;

 • третя літера (тільки для опалубки, що гріє) Гр - що гріє;

 • цифри після літер - розміри елементів опалубки, м.

Приклади маркування опалубки:

ЩМГр 1,2 х 0,6 - щит металевий, що гріє, розміром 1,2 х 0,6 м;

Ст 3,0 - стояк довжиною 3,0 м;

Ст 3,0-4,0 - стояк змінної довжини (телескопічний) від 3,0 м до 4,0 м.

4.3 Елементи опалубки, що підлягають транспортуванню, слід ув'язувати в пакети роздільно по марках, а елементи кріплення упаковувати в ящики, на яких наноситься марка й вказується кількість упакованих елементів. Транспортувати й зберігати щити опалубки, що гріє, слід у вертикальному положенні.

5 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

5.1 Підприємство-виробник повинне супроводжувати партію опалубки, що відвантажується, паспортом, у якому вказують:

 • найменування й адресу виробника;

 • номер і дату видачі паспорта;

 • номенклатуру й кількість елементів опалубки;

 • дату виготовлення опалубки;

 • гарантійне зобов'язання;

 • познаку цього стандарту.

До паспорта повинна бути прикладена інструкція з монтажу й експлуатації опалубки.

5.2 Виробник повинен гарантувати відповідність опалубки вимогам цього стандарту. Гарантійний строк експлуатації опалубки - не менше 12 місяців від дня відвантаження її замовнику за умови оборотності за цей час не вище нормативної й дотримання споживачем умов транспортування, зберігання й експлуатації, установлених стандартом і підприємством-виробником. Протягом гарантійного строку підприємство-виробник здійснює заміну й ремонт елементів опалубки, що вийшли з ладу.

ПОСИЛАННЯ НА НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ


Позначення НТД, на який дано посилання

Номер пункту, підпункту, додатка

ГОСТ 23478-79

1.1


Код УКНД: 91.190


Ключові слова: опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій, технічні вимоги, методи контролювання і випробувань.

5