Продовження таблиці 1


Визначення класів

Definition of classes

житлові будівлі

Residential

нежитлові будівлі

Non residential

D

С

В

A

D

С

В

A

Управління та моніторинг розподілення за температурою холодоносія у подавальному та зворотному трубопроводі

Control of distribution network cold water temperature (supply or return)


Аналогічна функція може бути застосована для управління та моніторингу мережі з безпосередньою трансформацією електричної енергії в енергію охолодження

Similar function can be applied to the control of direct electric cooling networks

0

Відсутнє автоматичне управління та моніторинг

No automatic control

1

Управління та моніторинг за погодних умов

Outside temperature compensated control

2

Управління та моніторинг за внутрішньою температурою повітря приміщень

Indoor temperature control

Управління та моніторинг циркуляційних, змішувальних та циркуляційно-змішувальних насосів

Control of distribution pumps


Насоси, що управляються, можуть бути встановлені на різних рівнях системи

The controlled pumps can be installed at different levels in the network

0

Відсутнє управління та моніторинг

No control

1

Двопозиційне управління та моніторинг

On off control

2

Управління та моніторинг швидкості обертання насосів із забезпеченням постійного перепаду тиску

Variable speed pump control with constant

3

Управління та моніторинг швидкості обертання насосів із забезпеченням змінного перепаду тиску

Variable speed pump control with proportional

Управління та моніторинг періодичності виділення енергії та/або розподілення холодоносія

Intermittent control of emission and/or distribution


Один контролер може управляти різними приміщеннями/зонами, що мають однаковий рівень заповнення людьми

One controller can control different rooms/zone having same occupancy patterns

0

Відсутнє автоматичне управління та моніторинг

No automatic control

1

Автоматичне програмоване управління та моніторинг за розкладом

Automatic control with fixed time program

2

Автоматичне програмоване управління та моніторинг з оптимізацією моментів включення та виключення

Automatic control with optimum start/stop

Взаємозв'язок між управлінням та моніторингом виділення енергії та/або розподілення енергії для систем опалення та охолодження

Interlock between heating and cooling control of emission and/or distribution

0

Відсутній взаємозв'язок

No interlock

1

Частковий взаємозв'язок (залежно від системи ОВКП)

Partial interlock (dependant of the HVAC system)

Продовження таблиці 1


Визначення класів

Definition of classes

житлові будівлі

Residential

нежитлові будівлі

Non residential

D

С

В

A

D

С

В

A

2

Повний взаємозв'язок

Total interlock

Управління та моніторинг джерела енергії

Generator control

0

За постійною температурою

Constant temperature

1

За змінною температурою залежно від погодних умов

Variable temperature depending on outdoor temperature

2

За змінною температурою залежно від навантаження

Variable temperature dependinq on the load

Упорядкування різних джерел енергії

Sequencing of different generators


Пріоритетність, що базується лише на навантаженнях

Priorities only based on loads


Пріоритетність, що базується на навантаженнях та потужності джерела енергії

Priorities based on loads and generator capacities


Пріоритетність, що базується на ефективності джерела енергії (перевіряють згідно з іншим стандартом)

Priorities based on generator efficiency (check other standards

УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

VENTILATION AND AIR CONDITIONING CONTROL

Управління та моніторинг повітряного потоку в приміщенні

Air flow control at the room level

0

Відсутнє управління та моніторинг

No control

1

Ручне управління та моніторинг

Manual control

2

Управління та моніторинг за періодами часу

Time control

3

Управління та моніторинг за присутності людей у приміщенні

Presence control

4

Управління та моніторинг з урахуванням фактичної потреби

Demand control

Управління та моніторинг витрати повітря при його підготовці

Air flow control at the air handler level

0

Відсутнє управління та моніторинг

No control

1

Двопозиційне управління та моніторинг за періодом часу

On off time control

Продовження таблиці 1


Визначення класів

Definition of classes

житлові будівлі

Residential

нежитлові будівлі

Non residential

D

С

В

A

D

С

В

A

2

Автоматичне управління та моніторинг витрати повітря або тиску з/без відновлення тиску

Automatic flow or pressure control with or without pressure reset

Управління та моніторинг захисту теплообмінника від переохолодження

Heat exchanger defrost control

0

Відсутнє управління та моніторинг захисту від переохолодження

Without defrost control

1

Наявне управління та моніторинг захисту від переохолодження

With defrost control

Управління та моніторинг захисту теплообмінника від перегрівання

Heat exchanger overheating control

0

Відсутнє управління та моніторинг захисту від перегрівання

Without overheating control

1

Наявне управління та моніторинг захисту від перегрівання

With overheating control

Використання повітря з низькою температурою у системах охолодження з механічним спонуканням

Free mechanical cooling

0

Відсутнє управління га моніторинг

No control

1

Використання зовнішнього повітря з низькою температурою в нічний період часу

Night cooling

2

Використання зовнішнього повітря з низькою температурою

Free cooling

3

Н, х - спрямоване управління та моніторинг

Н, х - directed control

Управління та моніторинг температури припливного повітря

Supply Temperature control

0

Відсутнє управління та моніторинг

No control

1

3 постійним значенням заданої температури

Constant set point

2

Зі змінним значенням заданої температури та залежно від погодних умов

Variable set point with outdoor temperature compensation

3

Зі змінним значенням заданої температури та залежно від навантаження

Variable set point with load dependant compensation