3. Вимоги безпеки під час роботи

 1. Догляд за великою рогатою худобою

  1. Під час виконання роботи будьте уважні, не відволікайтесь, поводьтеся з тваринами спокійно, впевнено, не грубо. При наближенні до тварин окликніть їх спокійним владним голосом. Не кричіть, не дражніть, не бийте тварин. Грубе поводження з тваринами може викликати захисні рухи, що можуть стати причиною травмування працівників та тварин.

  2. Очищення станків, кліток, де утримуються тварини при безприв'язному утриманні, проводьте при відсутності тварин чи, відділяючи їх переносним щитом, при прив'язному утриманні тоді, коли всі тварини знаходяться на прив'язі або відсутні.

  3. У груповий станок, коли там знаходяться тварини, для огляду або виділення хворої тварини, ремонту обладнання, огородження тощо заходьте тільки вдвох. Працівник, що підстраховує, повинен мати засоби відлякування тварин (електропоганялка, палиця).

  4. Під час переміщення тварин двері у приміщеннях, загонах, секціях відчиняйте на всю ширину, зафіксувавши їх, знаходьтесь збоку від дверей у безпечному місці, щоб виключити можливість травмування.

  5. Доставку тварин до місць зважування та проведення ветеринарних обробок здійснюйте по спеціальних прогонах для тварин.

  6. Годівлю та напування тварин проводьте тільки збоку кормового проїзду, не заходячи у станок. Не роздавайте корм, стоячи на рухомих транспортних засобах (підводі, вагонетці, кормороздавачі та в кузові тракторного причепа, автомобілі).

  7. Під час прив'язування тварин вставляйте баранчик у таке кільце ланцюга прив'язі, щоб вона не утруднювала руху і не затягувала шию тварини.

  8. Під час користування лампами для обігрівання та опромінення тварин дотримуйтесь режиму їхньої експлуатації, не торкайтесь обігрівальних приладів. В зону опромінення ультрафіолетовими променями заходьте в захисних окулярах.

  9. Під час роботи транспортерів (кормороздавальних, видалення гною) не допускайте їх перевантаження, а також попадання на них сторонніх предметів (каміння, уламків дощок, дроту тощо) і інструменту, що може привести до аварії, не впускайте та не випускайте тварин, а також не заїжджайте та не виїжджайте з приміщення транспортними засобами.

  10. Регулювальні роботи та очищення кормороздавачів виконуйте тільки при непрацюючому агрегаті та вимкненому рубильнику.

  11. Не наступайте на кришки люків, перекриття ям, канав і котлованів, щоб не впасти в них. Якщо необхідно знаходитись на них, переконайтесь у тому, що вони надійно закріплені на своїх місцях і не перекидаються.

  12. Не торкайтесь і не наближайтесь до проводів і кабелів, що лежать чи виступають з землі або звисають. Не проводьте роботу поблизу оголених і пошкоджених кабелів.

  13. Не використовуйте способів, що прискорюють роботу за рахунок порушення вимог безпеки.

  14. Усувайте несправності обладнання спеціальним інструментом та пристроями.

  15. Не чистіть, не обтирайте та не змащуйте рухомі частини машин, механізмів на ходу, не перелазьте, не просовуйте руки за захисні огородження, не пригальмовуйте і не зупиняйте руками частини, які обертаються, не працюйте на машинах без захисних огороджень, при роботі машин не одягайте, не знімайте і не поправляйте привідні паси.

  16. Під час роздачі грубих, соковитих, комбінованих кормів ручним візком дотримуйтесь наступної послідовності операцій та вимог безпеки: перед завантаженням візок установіть на кормовому майданчику у стійке положення; вантажі розміщуйте в кузові візка так, щоб при його рухові виключити можливість їхнього переміщення або падіння; під час наповнення візка та годівниць соковитими та рідкими кормами не допускайте їх падіння на підлогу; під час переміщення візка рухайте його поперед себе на такій відстані від годівниць та дверей, яка виключила б травмування рук; не робіть різких поворотів візка для запобігання його перекидання.

  17. Під час руху трактора з кормороздавачем не ставайте на причіпний пристрій, не вилазьте на кормороздавач, не ставайте на карданний вал, подаючий транспортер, не знімайте захисні огородження та кожухи.

  18. Ніж (гострогубці) для різання шпагату (дроту) на тюках зберігайте у справному чохлі. Під час перекушування дроту та різанні шпагату на тюках поставте тюк у стійке та зручне положення. Шпагат перерізайте рухом ножа від себе. Звільнений дріт складайте у спеціальне місце. Не допускайте попадання кусків дроту в корми. Це може привести до травмування рук працівників, а також захворювання тварин.

  19. Перед миттям гарячою водою, мийними або дезінфекційними засобами відер, напувалок, автонапувалок та перед роботою з вапном одягніть засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, фартух, гумові рукавиці), при необхідності - засоби захисту органів дихання. Миття та дезінфекцію відер і напувалок проводьте у спеціально відведених місцях.

  20. Під час роботи з дезінфекційними розчинами не вживайте їжу, воду, не куріть, не залишайте дезінфекційні засоби без нагляду та поблизу тварин. Під час роботи у респіраторі робіть перерви на кілька хвилин через кожні ЗО хвилин роботи.

  21. Очищайте годівниці з боку кормового проходу, перебуваючи на безпечній відстані від тварин. Не очищайте годівниці руками.

  22. Працюючи лопатою, вилами та іншим інструментом і інвентарем, не допускайте торкання або удару ними тварин, тому що це може викликати різкі рухи тварин і призвести до небезпеки травмування.

  23. Не залишайте поблизу тварин ємкості зі шкідливими речовинами й інші предмети, які можуть бути перекинуті і стати причиною отруєння тварин та травмування людини.

 2. Догляд за бугаями

  1. Під час догляду за бугаями-плідниками суворо дотримуйтесь розпорядку дня.

  2. Поводьтеся з бугаєм-плідником ласкаво, але твердо й упевнено. Непевне, несміливе поводження викликає у бугая-плідника рефлекс агресивності. Грубе поводження, порушення розпорядку дня, нерегулярне проведення прогулянки викликає проявлення у тварин агресивності й розвиток оборонного рефлексу.

  3. Під час годівлі бугая-плідника корм закладайте в годівницю тільки з кормового проходу, попередньо окликнувши тварину.

  4. Заходьте у стійло бугая-плідника для прибирання, а також для чистки й миття тварини тільки після укорочення прив'язі й фіксування його голови додатковим ланцюгом із карабіном, який легко пристебнути і зняти з боку кормового проходу.

  5. Під час догляду за бугаями-плідниками додержуйтесь чистоти у денниках. Не заходьте у стійло у брудному одязі, а також у нетверезому стані.

  6. Виводьте бугаїв-плідників на прогулянку або манеж незалежно від їх норову тільки в недоуздках за допомогою палиці-водила довжиною 2 м.

  7. Перед прогоном бугая-плідника закривайте ворота вигульних майданчиків і скотних дворів, запобігайте відхилення бугая від маршруту.

  8. Не ведіть бугая за повід без страхування палицею-водилом, зачепленою за носове кільце, не знаходьтесь спереду бугая або поблизу його голови, не відв'язуйте бугая із подвійної прив'язі без попереднього зачеплення карабіном палки-водила за носове кільце.

  9. Не виводьте на прогулянку бугая-плідника одночасно з коровами.

  10. При прогулянці на майданчику, а також при вільно-вигульному груповому утриманні бугаям із буйним і злим норовом підвісьте до носового кільця вантаж 3-6 кг.

  11. Не допускайте зустрічного або перехресного руху тварин.

  12. Чітко визначайте шлях проведення бугая на парування. На цьому шляху обов'язково повинні бути обладнані острівці безпеки, захисні огородження й бар'єри безпеки, утворені вертикальними стовпами з відстанню між ними 0,4 м і висотою 2 м.

  13. Парування проводьте у спеціальних станках, що створюють безпеку обслуговуючого персоналу.

  14. Технік по штучному осіменінню повинен обслуговувати тільки закріплених за ним бугаїв-плідників. Це необхідно для вивчення особливостей кожного плідника та індивідуального підходу до нього під час взяття сперми.

  15. Лікування хворих тварин і ветеринарно-санітарні обробки проводьте у спеціальному станку з надійною фіксацією.

  16. Обслуговуючий персонал і технік по штучному осіменінню не повинні бути присутніми при ветеринарних обробках, які спричиняють біль тваринам (ін'єкціях, взятті зіскобів із слизистої оболонки препуція, розчистці копитного рога, взяття крові тощо).

  17. Не проводьте ветеринарні обробки в манежі і тим більше у станку, в якому беруть сперму.

  18. Привчати бугаїв-плідників до нових людей необхідно в ті дні, коли не беруть сперму. Знайомство починайте з дачі бугаю-пліднику смачного корму.

  19. Перед переведенням бугая на нове місце витримайте його кілька днів на зниженому раціоні, а на новому місці відразу дайте смачний корм.

 3. Догляд за свинями

  1. Під час догляду за тваринами дотримуйтесь встановленого режиму й розпорядку дня на фермі, що сприяє виробленню у них спокійного слухняного норову.

  2. В ожеледь і в інших випадках слизькі місця перед воротами, дверима і на вигульному майданчику посипте піском, жужелицею, дерев'яною тирсою або попелом.

  3. Під час підходу до тварин обов'язково окликніть їх спокійним голосом. Не поводьтесь грубо з тваринами.

  4. Роздавайте корм тільки з кормового проходу. Не роздавайте корм стоячи на транспортних засобах під час їхнього руху (возі, тракторному причепі, в бункері кормороздавача, вагонетці тощо). Не напувайте і не годуйте свиней з відра.

  5. Не випускайте з приміщення і не впускайте в нього тварин при включених транспортерах.

  6. Проявляйте підвищену увагу й обережність під час обслуговування свиноматок, які перед опоросом готують ложе і робляться дуже збудженими й агресивними. Цей стан, звичайно, посилюється після опоросу, тому, приймаючи поросят, дійте сміливо, рішуче, але не грубо. Не бийте підсосних свиноматок, тому що це робить їх неприборканими й злими. Будьте обережні й уважні під час відокремлювання поросят від підсосних свиноматок, які стають дуже агресивними і можуть травмувати Вас.

  7. При прогулянці кнурів проявляйте підвищену увагу й обережність. Неспокійних і агресивних кнурів випускайте на прогулянку кожного окремо.

  8. В групових станках для відокремлення чи фіксації тварин користуйтеся пересувними щитами. Перед заходом у груповий станок надівайте захисний циліндр, виготовлений з металевого листа, фанери чи міцного картону. Такий циліндр кріпиться до пояса. Він прикриває нижню частину тіла й ноги, не досягаючи до підлоги 5 - 6 см.

  9. Чистіть станки, в яких утримуються кнури, тільки при їх відсутності. Під час чистки станків із підсосними свиноматками відокремлюйте їх пересувним щитом.

  10. Очищайте технологічне обладнання тільки при виключеному двигуні, повній зупинці й фіксації робочих органів. На пусковому пристрої вивісьте плакат: "Не вмикати! Працюють люди".

  11. Під час відкривання решіток над гноєтранспортерами, кришок, люків, оглядових колодязів тощо користуйтесь спеціальними крючками.

  12. При використанні ламп для обігріву й опромінювання поросят дотримуйтесь правил експлуатації, не доторкуйтесь до нагрівальних приладів, користуйтесь захисними окулярами.

  13. Під час проведення зооветеринарних обробок свиней фіксуйте їх у спеціальних станках, а при відсутності таких станків фіксуйте тварин у стоячому положенні за верхню щелепу з допомогою закрутки. Робіть повал свиней за допомогою мотузки. Злим тваринам перед проведенням зооветеринарних заходів рекомендується вводити заспокійливі препарати.

  14. Не перебувайте разом із тваринами в неосвітленому приміщенні.

  15. Перед в'їздом транспортного засобу у тваринницьке приміщення відкрийте ворота і надійно закріпіть їх у цьому положенні.

  16. Не залишайте поблизу свиней місткості з отруйними чи шкідливими речовинами.

  17. Вікна й світильники очищайте від бруду регулярно, але не рідше двох разів у місяць.

 4. Догляд за вівцями та козами

  1. Дотримуйтеся встановленого розпорядку дня на вівчарні.

  2. При наближенні до тварин обов'язково окликніть їх спокійним, владним голосом. Не поводьтеся з тваринами грубо, не бийте і не дражніть їх, тому що це може викликати захисний рефлекс і бути причиною травмування.

  3. Для запобігання травмування тварин і працюючих не допускайте скупчення, зустрічного прогону тварин у воротах, проходах, розколах та біля них.

  4. Перед вигоном тварин із приміщень:

 • розділіть отару на 3-4 групи з допомогою переносних щитів;

 • відкрийте та зафіксуйте ворота, двері тощо;

 • тварин випускайте на подвір'я невеликими групами, не знаходьтесь у цей час у воротах та дверних проймах.

 1. Стримуйте тварин, які вже вийшли з воріт. Вони затримують тих, що позаду, і цим заспокоюють тих тварин, котрі ще знаходяться у приміщенні.

 2. Не порушуйте режим напування тварин, особливо у спекотні дні. Це запобігає виникненню сильної спраги у тварин, їх скупчення й травмування біля води. До водопійного корита допускайте тварин невеликими групами.

 3. Під час напування тварин не знаходьтесь біля корита, де тварини можуть травмувати Вас.

 4. Під час ожеледі і в інших випадках слизькі місця біля колодязя й корит посипте піском, жужелицею, тирсою або попелом.

 5. Перед прибиранням гною та заміною підстілки звільніть приміщення чи вигульний майданчик від тварин.

 6. Під час годівлі та напуванні тварин: не роздавайте корм стоячи на пересувних транспортних засобах (на підводі, у кузові тракторного причепа, автомобіля тощо), не знаходьтесь на території майданчика під час перебування на ньому тварин.

 7. Працюючи вилами, лопатою та іншим інструментом і пристосуванням не допускайте торкання або удару тварин, бо це може викликати різкий рух і травмувати Вас.

 8. Не об'єднуйте тварин з різних отар та різного віку, бо це призводить до їх неспокою та бійок.

 9. Ветеринарно-санітарну обробку тварин починайте й припиняйте за вказівкою безпосереднього керівника робіт. Технологічні операції по обробці тварин виконуйте під керівництвом ветеринарного працівника підприємства.

 10. Обробку тварин проводьте тільки спеціально дозволеними для цього середньо- та малотоксичними пестицидами за вказівкою ветеринарного спеціаліста. Не завищуйте концентрацію препаратів у робочих дезінфекційних (дезінсикційних) розчинах.

 11. Не залишайте біля тварин ємкості із шкідливими й отруйними речовинами .

 12. Під час купання тварин у механізованих ваннах, купальних установках та душових камерах виконуйте наступні заходи безпеки: працюйте в гумових чоботях, фартусі бавовняному з кислотостійким просочуванням, респіраторі РУ-60 М з коробкою марки "В", рукавицях або рукавичках ґумових та окулярах захисних; не скидайте у ванну з дезінфекційним розчином тварин групами; стежте, щоб при обробці тварин розчини не потрапляли на спеціальний одяг, за рукавиці, в чоботи та за межі ванни або душової камери.

 13. Слідкуйте, щоб у групі кіз, які подаються до купання, не було цапів, бо вони можуть нападати на працюючих.

 14. Надійно фіксуйте тварин перед обрізанням (розчисткою) ратиць, санітарною стрижкою вовни, обробкою ран та в інших подібних випадках 3.4.19. Огляньте установку для опромінювання тварин та переконайтеся у надійному кріпленні усіх заземлюючих проводів, пошкоджених патронів, розеток тощо, при виявленні несправностей повідомте керівника робіт і не розпочинайте роботу до усунення виявлених недоліків.