2.5.6. Струбцини, талрепи, скоби, упори, домкрати й інше не повинні мати тріщин і зношеного різьблення на гвинтах.

2.5.7. При необхідності використання на судні переносного світильника він повинен бути напругою не вище 12 В, мати шланговий провід без оголених частин і ушкоджень, лампа повинна мати ковпак із захисною сіткою.

2.5.8. Гас для проведення іспитів на герметичність і фарба для маркірування повинні доставлятися до робочого місця в закритих металевих ємностях, що виключають можливість випадкового розливу і влучення усередину ємності розпечених часток металу, у кількості не більш однієї норми на зміну.

2.5.9. Розсувні ключі не повинні мати «слабини» у рухливих частинах; ножівкові полотна повинні нормально затягуватися і міцно закріплюватися в ножівковій державці.

2.5.10. Свердла, зенкери, викрутки й інший вставний інструмент повинні бути правильно заточені і не мати вибоїв, тріщин і інших дефектів.

2.5.11. Пневматичні машинки повинні мати сітки у футорках.

2.5.12. Молотки повинні мати упорні кільця, що не допускають вильоту бойка. Клапани на рукоятках пневматичних машинок повинні легко і плавно відкриватися і не пропускати повітря в закритому положенні.

2.5.13. Електричний ручний інструмент і переносні прилади повинні мати надійну ізоляцію струмоведучих частин, а також мати штепсельну вилку.

2.5.14. Бензинові і гасові паяльні лампи повинні мати запобіжний клапан, не пропускати повітря або пальне.

2.6. Перед використанням домкратів слід впевнитися:

- що є інвентарний номер;

- зазначена вантажопідйомність;

- дата проведення наступного випробування не прострочена.

2.7. Перед початком робіт у замкнутому і важко доступному судновому приміщенні необхідно:

- перевірити наявність в ньому не менш двох відкритих горловин або отворів, одне з яких не повинно захаращуватися електрокабелями, шлангами, вентиляційними рукавами, бути в розмірах не менш 400x600 мм і служити евакуаційним виходом при аварійній ситуації;

- переконатися в ефективній роботі технологічної або місцевої вентиляції;

- вимагати, при необхідності, виділення на весь період роботи спостерігача.

2.8. Для виконання перевірочних і розмічальних робіт із застосуванням дерев'яних рейок, шергеней, шаблонів, каркасів і т.п. необхідно, щоб вони були гладко і рівно обстругані, не мали виступаючих назовні цвяхів або інших кріпильних предметів. Кінці цвяхів і їх голівок повинні бути врівень з деревом.

2.9. Необхідно перевірити наявність і справність застосовуваних засобів індивідуального захисту органів дихання, зору і слуху. При виконанні електроприхоплювання при зборці повинен бути в наявності захисний щиток (або захисна маска) зі світлофільтром, що забезпечує нормальні умови роботи з урахуванням гостроти зору судноскладальника. Маски, щитки і світлофільтри не повинні мати ушкоджень, щілин і тріщин.

2.10. Про виявлені несправності слід повідомити керівника робіт та приступити до виконання робіт після усунення виявлених недоліків.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Приступати до роботи слід після отримання від керівника робіт змінного завдання або наряду-допуску.

3.2. Під час роботи необхідно зосередитися на виконанні дорученого завдання, не відволікаючись на сторонні роботи.

3.3. При переміщенні деталей і вузлів суднових конструкцій необхідно використовувати спеціальні ломики з відігнутою лапою. Використання круглих ломиків не дозволяється.

3.4. Роботу зі складання суднових конструкцій, як правило, слід виконувати тільки на площадках, спеціально обладнаних і підготовлених для цих робіт.

3.5. Ручний інструмент і кріпильні матеріали слід зберігати і переносити на робоче місце в інструментальній шухляді або спеціальній сумці.

3.6. Для роботи в тісних приміщеннях і незручних місцях необхідно підібрати інструмент (спеціальне оснащення, скоби, правки, струбцини і т.п.) з урахуванням умов роботи.

3.7. При роботі з використанням лома або кувалди варто стежити, щоб не зачепити поруч працюючих або сторонніх.

3.8. При виконанні робіт необхідно прибрати предмети, що перешкоджають провадженню робіт. При роботі клинами або зубилом з використанням кувалд варто застосовувати держателі довжиною не менш 0,7 м.

3.9. При рубанні зубилом необхідно використовувати переносну захисну сітку або щиток для затримки стружки, що відлітає. При цьому сам робітник повинен надягти захисні окуляри закритого типу з небиткими стеклами.

3.10. Якщо транспортування, вантажопідйомні роботи й укладання різних вантажів або суднових конструкцій є технологічними операціями по виготовленню корпуса судна (установка рамного і днищевого набору, різних вузлів і набору в шпігати, прорізи, обтиснення полотнин, набору і конструкцій вантажами і т.д.), робітники, зайняті даними операціями, повинні бути гранично уважні і знаходитися з боку (торця) вантажу (конструкції), безпечної при падінні вантажу (конструкції) у випадку обриву одного з двох стропів.

3.11. Опускання вантажів (вузлів набору і конструкцій) виконується краном без допомоги судноскладальника до висоти 100 м від площини установки вантажу. Судноскладальники повинні підходити до вантажу з боку (торця), безпечного при падінні вантажу у випадку обриву одного або двох стропів, тільки переконавшись, що вантаж не має розгойдування.

3.12. При застосуванні дерев'яних виробів (рейок, шергеней, шаблонів, каркасів і т.п.) для перевірочних і розмічальних робіт треба стежити, щоб вони були гладко і рівно обстругані, не мали виступаючих назовні цвяхів або інших кріпильних предметів. Кінці цвяхів повинні бути загнуті врівень з деревом.

3.13. Застосування гідравлічних, пневмогідравлічних пристосувань для установки і складання корпусних конструкцій допускається тільки після перевірки їх відповідності технічним характеристикам.

3.14. Проходити по елементам секції слід по міцно закріпленим з набором настилам або щитам, які мають огородження і поручні.

3.15. Кріплення секцій, блоків і окремих конструкцій слід виконувати відповідно до креслень або технологічних схем.

Пристрої, що підтримують суднові конструкції, але заважають виконанню окремих операцій складання і зварювання, можна розбирати тільки з дозволу керівника робіт.

3.16. Для підйому і переміщення суднових конструкцій слід використовувати обуха, що виготовлені по кресленнях і мають клейма ВТК. Щоб уникнути аварій, не можна використовувати рими й обуха, виготовлені з випадкових матеріалів.

3.17. Підйом і переміщення виготовлених секцій і блоків вантажопідйомними кранами дозволяється робити в присутності і під керівництвом особи, відповідальної за безпечне переміщення вантажів кранами.

Підйом, переміщення і кантування секцій і полотнищ двома і більш кранами може виконуватися тільки при наявності технологічних схем під керівництвом особи, відповідальної за безпечне переміщення вантажів кранами.

Без технологічної схеми робити кантування й установку секцій не дозволяється.

3.18. Роботу зі стикування секцій дозволяється робити тільки на площадках, передбачених для цієї мети технологічним процесом.

3.19. Для підтягування секцій при складанні слід застосовувати надійні, спеціально для цього призначені талрепи.

Застосування замість талрепів тросів з коловоротом (важелем) не допускається.

3.20. До складальних, зварювальних і інших робіт на знову встановленій на стапель секції слід приступати тільки після того, як секції буде додане стійке положення.

Провадження робіт у секціях, підтримуваних для стійкості краном (кранами), не дозволяється.

3.21. Приступаючи до роботи біля встановленої секції, слід переконатися в надійності її закріплення талрепами, упорами, клітками й одержати дозвіл керівника робіт.

3.22. Пристрої, що підтримують суднові конструкції і заважають виконанню окремих операцій, допускається розбирати і знімати тільки з дозволу керівника робіт.

3.23. Подовжні і поперечні перебірки при їх установці повинні утримуватися від падіння розтяжками з талрепами, скріпленими надійно з набором або з привареними обухами.

3.24. Для віджиму елементів суднових конструкцій при складанні необхідно застосовувати талрепи і спеціальні стяжки, кріпити їх за обуха, надійно закріплені до конструкції.

3.25. Робота біля незакритих або необгороджених люків і прорізів допускається тільки з дозволу керівника робіт. Зняті в процесі роботи кришки й огородження по команді керівника робіт, якщо вони заважали виконанню роботи, повинні бути встановлені на колишнє місце відразу після виконання роботи.

3.26. На використання в роботі електрозварювального і газорізального устаткування судна складальнику слід мати дозвіл адміністрації цеху і посвідчення на право виконання електрозварювально-газорізальних робіт.

3.27. Роботи зі складання секцій, блоків у складальних цехах і на стапелях на висоті більш 1,5 м необхідно робити з риштувань, що мають поручні і трапи, а при їх відсутності - з використанням запобіжного пояса.

3.28. При роботі на риштуваннях і на суднах слід виключити падіння предметів, для чого на риштуваннях не повинно бути незакріплених предметів. Не допускається виконувати роботи на одній вертикалі з іншими робітниками, тому що випадково упалі предмети (інструмент, деталь, обрізок металу і т.п.) можуть привести до нещасного випадку.

3.29. Скупчення людей і складування матеріалів на риштуваннях і трапах у кількості, що перевищує розрахункові навантаження, неприпустимо. Неприпустиме також нерівномірне навантаження і перевантаження настилів, риштовання, а також захаращення місць роботи і проходів.

3.30. Роботу з риштування і на козлах слід виконувати тільки при наявності на них поручнів і трапів. Висота козел не повинна перевищувати 3,5 м.

3.31. При роботі на висоті до 1,5 м необхідно використовувати міцні столи висотою не більш 1000 мм із товщиною дошки не менш 50 мм. Розкіс ніжок, місце їх розташування і кріплення до дошки повинні забезпечувати гарну стійкість.

Використання випадкових дошок і шухляд як риштування не допускається.

3.32. Для виконання робіт на висоті більш 1,5 м без риштувань, помостів слід застосовувати випробуваний запобіжний пояс. Для закріплення каната (ланцюжка) запобіжного пояса використовуються тільки міцні конструкції, заздалегідь визначені майстром.

До виконання роботи на висоті більш 5 м з запобіжним поясом допускаються особи, що пройшли відповідний медичний огляд і одержали дозвіл на право виконання верхолазних робіт.

Лазити по фермам, колонам і іншим конструкціям, агрегатам, верстатам і штабелям матеріалів не дозволяється.

3.33. Перед виконанням складальних робіт на секційному і стапельному збиранні з застосуванням драбини необхідно перевірити їх справність.

Нижні кінці драбин повинні мати наконечники (гумові - для кам'яних підлог і гострі металеві - для дерев'яних). Драбини повинні забезпечувати можливість виконувати роботу, стоячи на щаблі, що знаходиться на відстані 1 м від верхнього кінця драбин, довжина драбини у всіх випадках не повинна перевищувати 5 м.

3.34. Застосування переносних драбин при будуванні і ремонті суден на стапелі дозволяється в крайньому випадку і за умови прикріплення верха і низу драбин до міцних конструкцій.

На суднах, що знаходяться на плаву, працювати з переносних драбин і незакріплених підставок не дозволяється.

3.35. Виконання роботи із застосуванням драбин, встановлених у загальних проходах, де є рух людей і перевезення вантажів, повинно проводитися під спостереженням робітника-напарника, що стежить за тим, щоб драбини не зачепили перехожі.

3.36. Спуск і підйом по переносним драбинам дозволяється тільки по одній людині, причому тримати в руках інструмент або матеріали не дозволяється. Для підйому й опускання інструмента, матеріалів застосовувати або мотузки, або сумки, перекинуті через плече.


3.37. При виконанні роботи на верхній палубі судна необхідно стежити за тим, щоб по бортах судна було встановлене штатне леєрне або тимчасове огородження. При ходінні по палубі судна, настилам риштувань і трапам судноскладальник повинен уважно дивитися під ноги, щоб уникнути падіння в необгороджені прорізи і вирізи.

3.38. Робочі місця, на яких застосовуються легкозаймисті речовини і матеріали або виконуються роботи з відкритим вогнем, повинні бути обладнані первинними засобами пожежегасіння, відповідно до діючих норм.

3.39. Спускаючись в суднові приміщення, варто переконатися, що кришка люка надійно закріплена у відкритому положенні, а тимчасові трапи надійно закріплені і не мають несправних сходин і поручнів.

3.40. Роботу в замкнутих і важко доступних приміщеннях (цистернах, танках, відсіках і т.п.) дозволяється робити тільки при наявності наряду-допуску і виставляння спостерігача, котрий повинен знаходитися біля входу в це приміщення і забезпечувати зв'язок для надання необхідної допомоги. Зв'язок спостерігача з працюючими здійснюється візуально, за допомогою умовних сигналів або каната, закріпленого за пояс працюючих.

3.41. У цистернах, танках і інших приміщеннях безпосередньо після їх фарбування дозволяється користуватися для освітлення світильниками напругою не вище 12 В.

Не дозволяється застосування відкритого вогню або виробництво електрозварювальних і газовогняних робіт у цих приміщеннях.

3.42. До роботи в суднових приміщеннях після знежирення, фарбування, наклейки ізоляції й інших подібних робіт можна приступати тільки після одержання наряду-допуску, виданого у встановленому порядку, а також після перевірки, чи не залишилося в приміщенні банок з фарбою, клеєм, розчинником і іншими легкозаймистими речовинами. Роботу в таких приміщеннях дозволяється виконувати тільки при наявності діючої приточно-витяжної вентиляції.

3.43. При виконанні добудовних і ремонтних робіт на плаву судна входити у відсіки, баластові і паливні цистерни дозволяється тільки з дозволу керівника робіт. Складальні роботи неприпустимі під час нанесення спецпокриттів, наклейки ізоляції на конструкції і знежирення.