кТІВ

 1. Кратність розрахункового значення мінімального струму двофазного к.з. до значення номінального струму плавкої вставки у разі відмінної схеми з'єднання первинної і вторинної обмоток трансформаторів вважається задовільною у разі виконання нерівності:

І(2) к к. з .min

ктІк

ТВ


> 4,


(28)де iSmn розрахунковий мінімальний струм двофазного к.з., визначений для випадку замикання на затискачах введення наступного після вторинної обмотки захисного апарата, А.

 1. Перевірка уставок спрацювання пристрою МСЗ за гранично
  вимикаючим струмом комутаційного апарата

Надійне вимикання комутаційним апаратом максимальних струмів к.з., які виникають у приєднанні, забезпечується у разі виконання нерівності:

  І >1 2І(3)

  О >,к . з . max  (29)

  де ІО - гранично вимикаючий струм комутаційного апарата, А;

  ІкZmx — розрахунковий максимальний струм трифазного к.з., А.

  1. У

   (30)

   разі невиконання нерівності (29) застосовується апарат, встановлений на цьому відгалужені з достатньою вимикаючою здатністю, і виконується перевірка нерівності:

  І у * -Г^О- = 0.55 Іо

  1,2 • Кч

  де Іу - уставка спрацювання пристрою МСЗ комутаційного апарата з вимикаючою здатністю, що задовольняє нерівності (29);

  кЧ - коефіцієнт чутливості, що дорівнює 1,5.

  1. У разі невиконання нерівності (30) застосовується додатковий апарат, який встановлюється перед невідповідним комутаційним апаратом і характеризується значенням гранично вимикаючого струму, при якому виконуються нерівності (29) і (30).

  2. Вимоги до перевірки апарата за гранично вимикаючим струмом не поширюються на автоматичні вимикачі, встановлені в пересувних підстанціях і пускових агрегатах.