МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012 № 1423

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08 січня 2013 р. за № 76/22608

Про затвердження Правил безпеки під час виконання робіт з розвідування та
розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів, що додаються.

 2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, Правила безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР, затверджені Міннафтопромом СРСР 12 травня 1987 року.

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

З

В. Сиротін

М. Ю. Бродський

1

аступник Міністра - керівник апарату

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби Україниз питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 14.12.2012 № 1423

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 08 січня 2013 р. за № 76/22608

Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та
розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного та
Азовського морів

 1. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов'язана з добуванням сирої нафти та природного газу.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги до охорони праці під час виконання робіт в акваторіях Чорного та Азовського морів, пов'язаних із розвідуванням (пошуково-розвідувальне буріння, пробна експлуатація, геологічні дослідження, консервування і ліквідування свердловин) та розробленням родовищ нафти і газу (спрямоване та повторне буріння, добування нафти і природного газу, експлуатування, ремонт і дослідження нафтових і газових та інших, пов'язаних з видобуванням нафти і газу, свердловин, експлуатацією, капітальним ремонтом свердловин, ремонтом та реконструкцією морських нафтогазових об'єктів та об'єктів нафтогазодобувних виробництв промислового збору нафти і газу, підготовки нафти і газу до транспортування), транспортуванням газу магістральними трубопроводами.

 3. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи під час розвідування та розроблення нафтових і газових родовищ в акваторіях Чорного та Азовського морів.

 4. Терміни, що використовуються у цих Правилах, мають такі значення: баластування - заповнення або осушення баластних цистерн або відсіків; бурове судно - судно, що оснащене буровою установкою;

верхня споруда - надбудови, які використовуються для розміщення персоналу, обладнання, систем і пристроїв, що забезпечують функціонування споруди за призначенням та складаються з модулів;

відсепарований шлам - шлам, що утворився внаслідок пурифікації палива і мастила;

відстій - етап морської операції, що виконується для тимчасового утримання платформи на плаву з постійними координатами;

дивертер - пристрій для відводу у сепаратор насиченої газом промивальної рідини, що надходить із свердловини;

зона буріння морської стаціонарної платформи - частина платформи, де розташовані свердловини та обладнання для буріння свердловин;

зона допоміжного обладнання - частина платформи, де розміщено допоміжне обладнання, що не пов'язане з бурінням і експлуатацією свердловини та не призначене для цього;

інсинуатор - установка для спалювання сміття (зменшення маси та об'єму);

комплекс забезпечення вертольотів - елемент плавучої бурової установки або морської стаціонарної платформи, який призначений для посадки й обслуговування вертольотів;

контроль індивідуальний дозиметричний - система контролю індивідуальних доз зовнішнього і внутрішнього опромінення осіб категорій А і Б;

короткочасне буксирування - буксирування, обмежене через погодні умови передбаченням "вікна" сприятливої погоди (не більше трьох діб);

корпус - водонепроникна конструкція, що забезпечує плавучість і остійність плавучої бурової установки;

маніфольд - система трубопроводів із запірними пристроями;

морська льодостійка стаціонарна платформа - морська стаціонарна платформа, яка здатна витримувати льодове навантаження;

морська нафтогазова споруда - стаціонарна гідротехнічна платформа, призначена для буріння свердловин, добування, зберігання і первинної підготовки продукції, відвантаження продукції тощо;

морський нафтогазовий об'єкт - комплекс технічних засобів для розвідування і розроблення морських нафтогазових родовищ, які включають оснащені буровими установками стаціонарні платформи, плавучі бурові установки (самопідіймальні, напівзанурювальні і їх різновиди), бурові судна, підводне обладнання свердловин тощо;

морська операція - дія, що проводиться у внутрішніх водах і на морі та є необхідною для спорудження, транспортування і встановлення об'єкта на місці експлуатування;

морська стаціонарна платформа - морська нафтогазопромислова споруда, яка складається з верхньої надбудови й опорної основи, зафіксована на весь період використання на ґрунті і є об'єктом облаштування морських родовищ нафти і газу;

морське буксирування - переміщення плавучого об'єкта на певну відстань з одного порту в інший або від одного географічного місця до іншого;

напівзанурювальна плавуча бурова установка - плавуча бурова установка, яка призначена для буріння свердловин при глибинах моря 300 і більше метрів;


3

об охране труда


небезпечна зона - простір, у якому можливий вплив на працівників небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників;

нижня палуба - водонепроникна конструкція, відмітка якої визначається кліренсом (найменша відстань від рівня спокійного моря до нижньої палуби);

опорний блок - водонепроникна конструкція, що забезпечує міцність і остійність споруди, підтримання верхньої надбудови і стійкість зовнішній дії під час установки на ґрунт;

перехід - стан, пов'язаний з переміщенням плавучої бурової установки у відкритому морі з одної точки буріння на іншу або з порту на задану точку буріння;

побутова зона - частина морської стаціонарної платформи та інших морських нафтогазових об'єктів, призначена для проживання обслуговувального персоналу;

позиціонування - морська операція, що виконується для наведення і утримання платформи з необхідною орієнтацією і точністю над заданою точкою дна акваторії моря;

понтон плавучості (остійності) - водонепроникна конструкція, що тимчасово встановлюється на об'єкті для забезпечення його плавучості або остійності;

превентор - противикидний пристрій на усті свердловини, що контролює тиск у міжтрубному просторі або у свердловині з відкритим вибоєм, запобігає відкритому фонтануванню;

причальний майданчик - елемент морської стаціонарної платформи, що прикріплений до опорної основи і призначений для посадки-висадки людей і швартування суден;

самопідйомна плавуча бурова установка - плавуча бурова установка, що піднімається в робочий стан над поверхнею моря на колонах, які опираються на ґрунт;

сифон - явище виливання промивальної рідини під час піднімання із свердловини і розгвинчування різьбових з'єднань бурильних труб за рахунок затримки витікання рідини на вибій свердловини;

спайдер - кругла сталева рама, що встановлюється навколо отвору ротора з метою монтажу та демонтажу водовідділювальної колони;

стан штормового відстою - стан плавучої бурової установки і морської стаціонарної платформи у разі дії на неї максимальних розрахункових зовнішніх навантажень, у результаті яких передбачається зупинка бурових робіт;

технологічна зона - частина морської стаціонарної платформи, де перебуває обладнання, що використовується для виконання технологічних процесів збору, переробки і транспортування продукції свердловини з морської стаціонарної платформи;

транспортувальне судно - судно, що використовує тяглову силу для переміщення споруди або її частини (тяглові або штовхаючі буксири, криголами, танкери тощо);

4

транспортування - морська операція під час спорудження платформи, що містить всі операції в період переміщення платформи або її окремих крупногабаритних елементів від заводу до місця наступної морської операції, а також остаточну установку на точку функціонування.

 1. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

АВПТ - аномально високий пластовий тиск

АПС - аварійно-попереджувальна сигналізація

АСП - апарат стисненого повітря

АСПО - автомат спуско-підіймальних операцій

АСУ - автоматизована система управління

АРС - аварійно-рятувальне судно

АРЧ - аварійно-рятувальне чергування

БК - блок-кондуктор

БПР - блок приготування розчинів

БС - бурове судно

ВР - вибухові речовини

ВП - верхня палуба

ВСП - верхня споруда платформи

ВСО - внутрішньосвердловинне обладнання

ГБ - газова безпека

ГДК - граничнодопустима концентрація

ГНВП - газонафтоводопрояви

ГПУ - головний пульт управління

ГТН - геолого-технічний наряд

ГУП - гідравлічне управління превенторами

ДВЗ - двигун внутрішнього згоряння

ЕВН - електровідцентровий насос

ІТП - інженерно-технічні працівники

КГ - колонна головка

КВП - контрольно-вимірювальні прилади

КОПС - комплекс охоронно-пожежної сигналізації

КРС - капітальний ремонт свердловини

ЛЕП - лінія електропередачі

МНГО - морський нафтогазовий об'єкт

МНГС - морська нафтогазова споруда

МСП - морська стаціонарна платформа

НАВАРЕА - система навігаційних районних попереджень

НАВІП - система навігаційних попереджень мореплавцям

НЗ - недоторканий запас

НДС - науково-дослідне судно

НПБУ -


напівзанурювальна плавуча бурова установка

НК -

неруйнівний контроль

НКТ -

насосно-компресорні труби

ОБ -

опорний блок

ОБТ -

обважнені бурильні труби

ОК -

обсадна колона

ОП -

обладнання противикидне

ОПН -

об'єкт підвищеної небезпеки

ПБУ -

плавуча бурова установка

ПВР -

прострілювально-вибухові роботи

ПГС -

підводне гирло свердловини

ПГУ -

підводно-устьове устаткування

ПЛАС -

план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ППУ -

підводне противикидне устаткування

ПРИП -

система навігаційних прибережних попереджень

ПС -

плавуча споруда

СНЗ -

статичне напруження зсуву

СПБУ -

самопідйомна плавуча бурова установка

СПО -

спуско-підіймальні операції

ТП -

технологічна платформа

ТО -

технічне обслуговування

УКПГ -

установка комплексного підготування газу

УКПН -

установка комплексного підготування нафти

ФБ -

фонтанна безпека

ФА -

фонтанна арматура

ЦТП -

центральна технологічна платформа. 1. Загальні вимоги до безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного і Азовського морів

 1. Роботодавець зобов'язаний розробити ПЛАС відповідно до Положення щодо розроблення планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 червня 1999 року № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1999 року за № 424/3717 (далі - НПАОП 0.00-4.33-99).

 2. Роботодавець зобов'язаний забезпечити дотримання та виконання Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 травня 2006 року № 288, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 липня 2006