п/п

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/ документ/ №

Організація

Виробництво і оброблення деревини (код КВЕД 20)

1

НПАОП 20.0-1.02-05

Правила охорони праці в деревообробній промисловості

Зареєстровано:

31.01.05 Наказ № 20

16.03.05 за № 306/10586

Держнаглядохоронп раці України Мін’юст

2

НПАОП 20.0--3.10-05

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників деревообробної промисловості

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

31.01.05 Держнаглядохоронп

Наказ № 19 раці України

22.02.05 за № 257/10537

07.11.2007

Наказ № 259 16.11.2007 № 1278/14545

Мін’юст

Держгірпромнагляд

Мін’юст

3

НПАОП 20.1-1.01-72

Правила безпечної експлуатації посудин-наповнювачів гідравлічних пресів ПР6 і ПР6Л у виробництві деревостружкових плит

25.05.72

Мінліспром СРСРЦелюлозно-паперова промисловість (код КВЕд 21)


1

НПАОП 21.0-1.01-87

Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості

1987

Мінліспапірпром СРСР

2

НПАОП 21.0-3.01-00

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості

Зареєстровано:

28.12.2000 Наказ № 359

23.03.2000 № 265/5446

Мінпраці

Мін’юстВидавнича справа (код КВЕд 22)1

НПАОП 22.1-1.01-96

Правила охорони праці для видавництв і редакцій

18.07.96

Наказ № 122

Держнаглядохоронп раці України

2

НПАОП 22.1-1.02-07

Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

Зареєстровано:

03.12.2007 Наказ № 287 26.12.2007 № 1395/14662

Держгірпромнагляд

Мін’юст

3

НПАОП 22.1-3.03-85

Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

1985

Держкомвидав СРСР

4

НПАОП 22.2--3.44-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі

Зміни: 1

2

18.08.80 Постанова №241/П-9

17.12.84 Постанова №363/П-1577

21.08.85 Постанова №289/П-8

Держкомпраці СРСР


Коксохімічна і нафтопереробна промисловість (код КВЕД 23)


1

НПАОП 23.1-1.01-08

Правила безпеки в коксохімічному виробництві

Зареєстровано:

10.06.2008 № 135 03.07.2008 № 575/15266

Держгірпромнагляд

Мін’юст

2

НПАОП 23.1-5.01-86

інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах

Міннафтохімпрому СРСР

19.09.86

Міннафтохімпром СРСРп/п

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/ документ/ №

Організація

3

НПАОП 23.2-1.01-76

Правила безпеки під час експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості

1976

Держгіртехнагляд СРСР

4

НПАОП 23.2-1.02-91

Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем

1991

Держгірпроматомна гляд СРСР

5

НПАОП 23.2-1.10-73

Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів

1.01.73

Міннафтохімпром СРСР

6

НПАОП 23.2-3.01-72

Нормативні вимоги з техніки безпеки до центрифуг періодичної дії, які встановлюються у

вибухонебезпечних приміщеннях

11.02.72

Міннафтохімпром СРСР

7

НПАОП 23.2--3.25-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості

Зміни: 1

2

23.09.80 Постанова №269/П-10

21.08.85 Постанова №289/П-8

25.09.98 Наказ № 193

Держкомпраці СРСР

Держкомпраці СРСР

Держнаглядохоронп раці України

8

НПАОП 23.2-5.03-83

інструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств Міннафтохімпрому СРСР

1983

Міннафтохімпром СРСР


Хімічне виробництво (код КВЕД 24)

1

НПАОП 24.0-1.01-08

Правила охорони праці в содовій промисловості

Зареєстровано:

14.05.2008 наказ № 103 28.05.2008 № 466/15157

Держгірпромнагляд

Мін’юст

2

НПАОП 24.0-1.19-05

Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

11.01.05

Наказ № 2 02.02.05 за № 146/10426 01.10.2007

Наказ № 226 31.10.2007 № 1231/14498

Держнаглядохоронп раці України Мін’юст

Держгірпромнагляд

Мін’юст

3

НПАОП 24.0-3.01-04

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 1)

Зареєстровано:

07.09.04

Наказ № 194

26.10.04 № 1362/9961

Держнаглядохоронп раці України Мін’юст

4

НПАОП 24.0-3.03-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 2)

Зареєстровано:

13.12.2007

Наказ № 305

31.03.2008 № 264/14955

Держгірпромнагляд

Мін’юст

5

НПАОП 24.0-4.02-77

Типове положення з організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгіртехнагляду СРСР об’єктах з хімічними процесами

15.11.77

Держгіртехнагляд СРСР

6

НПАОП 24.0-7.01-89

Рекомендації щодо визначення рівня

вибухонебезпечності хіміко-технологічних об’єктів та їх протиаварійного захисту

5.01.89

Держгіртехнагляд СРСР


Виробництво базової хімічної продукції (код КВЕД 24.1)

7

НПАОП 24.1-1.01-10

Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту

19.08.2010 № 156

ДержгірпромнаглядЗареєстровано:

13.09.2010 за № 807/18102

Мін’юстп/п

8

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/ документ/ №

Організація

НПАОП 24.1-1.03-81

Правила безпеки при застосуванні та зберіганні дихлоретану в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР

21.04.81

Президія Академії Наук СРСР

9

НПАОП 24.1-1.04-81

Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР

16.09.81

Президія Академії Наук СРСР

10

НПАОП 24.1-1.06-10

Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів

Зареєстровано:

Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

Зареєстровано

Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР

19.08.2010 Держгірпромнагляд № 157

13.09.2010 за Мін’юст

№ 808/18103

26.08.2010 Держгірпромнагляд № 162

24.09.2010 за Мін’юст

№ 850/18145

11

НПАОП 24.1-1.07-10

12

НПАОП 24.1-1.08-81

7.12.81

Президія Академії Наук СРСР

13

НПАОП 24.1-1.09-73

Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем

19.06.73

Мінхіммаш СРСР

14

НПАОП 24.1-1.10-87

Правила безпеки для кислотних виробництв галузі

9.09.87

Мінмашинобудуван ня СРСР

15

НПАОП 24.1-1.15-77

Правила безпеки при виробництві органічних хімічних реактивів

27.12.77

Держгіртехнагляд СРСР

16

НПАОП 24.1-1.16-75

Правила безпеки при виробництві перекису водню, йоду, брому, амінок, хлористого водню, фреонів та фтормономерів

24.07.75

Держгіртехнагляд СРСР

17

НПАОП 24.1-1.17-85

Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі

1985

Мінсудпром СРСР

18

НПАОП 24.1-1.30-88

Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря

12.04.88 Держгіртехнагляд

СРСР

19

НПАОП 24.1-1.31-83

Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР

13.01.83

Президія Академії Наук СРСР

20

НПАОП 24.1-3.17-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу

Зміни:

23.09.80 Постанова №296/П-10

21.08.85 Постанова №289/П-8

Держкомпраці СРСР

21

НПАОП 24.1-5.05-86

інструкція щодо заходів безпеки під час роботи з метанолом на підприємствах і в організаціях Міннафтохімпрому СРСР

22.12.86

Міннафтохімпром СРСР

22

НПАОП 24.1-5.06-86

Інструкція щодо заходів безпеки при роботі з метанолом на підприємствах і в організаціях Мінхімпрому

25.11.86

Мінхімпром СРСР

23

НПАОП 24.1-7.04-85

Типовий план ліквідації аварій з рідким хлором

1.04.85

Мінхімпром СРСР

24

НПАОП 24.11-1.01-70

Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти

4.05.70

ЦК профспілки робітників харчопрому СРСР

25

НПАОП 24.11-1.03-78

Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води

13.10.78

Держгіртехнагляд СРСР

26

НПАОП 24.11-1.09-73

Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем

19.06.73

Мінхіммаш СРСР

27

НПАОП 24.11-1.18-84

Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем

16.05.84

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому

28

НПАОП 24.13-1.01-79

Правила безпеки при виробництві фосфору та його неорганічних сполук

23.01.79

Держгіртехнагляд СРСР