5.6.7. Щоденний допуск до роботи повинні оформлювати в

таблиці наряду власними підписами допускач і виконавець робіт.

Оформлювати щоденний допуск до робіт, що виконуються за

загальними нарядами, не потрібно.

Щоденні допуск і закінчення роботи за проміжним нарядом

письмово не оформляються.


5.6.8. Наступного дня бригада, яка виконує за нарядами

припинену роботу, повинна допускатись до роботи тільки після того,

як допускач і виконавець робіт оглянуть робоче місце, проведуть

інструктаж членам бригади і перевірять виконання заходів безпеки.


5.7. Закінчення роботи. Приймання робочого місця.

Закривання наряду


5.7.1. Після повного закінчення роботи і прибирання робочого

місця виконавець робіт повинен вивести бригаду з робочого місця,

поставити свій підпис у наряді і здати його керівникові робіт.


5.7.2. Керівник робіт, приймаючи робоче місце від виконавця

робіт після повного закінчення роботи, повинен перевірити обсяг і

якість її виконання, відсутність сторонніх предметів, належну

чистоту робочих місць і після цього поставити свій підпис у рядку

"Робота повністю закінчена" наряду, зазначивши дату і час.

У разі необхідності замість керівника робіт прийняти робоче

місце і поставити підпис у наряді в рядку про повне закінчення

робіт може працівник, який видавав або продовжував наряд.


5.7.3. Відповідальний працівник зі складу оперативних

працівників (у теплових мережах - оперативно-виробничих) повинен

закривати наряд і зазначати годину і дату його закриття - після

особистого огляду робочих місць або огляду підлеглими

працівниками, перевірки відсутності на них працівників, сторонніх

предметів та після того, як керівник робіт поставить свій підпис у

рядку "Робота повністю закінчена" наряду.


5.7.4. Обладнання дозволяється вводити в роботу тільки після

підпису керівника робіт у рядку наряду про повне закінчення роботи

і закриття наряду відповідальним працівником зі складу оперативних

працівників, а також після видалення тимчасових огороджень, знаків

безпеки, запірних пристроїв і відновлення на місці постійних

огороджень.


5.7.5. Наряди, роботи за якими повністю закінчені, повинні

зберігатись протягом 30 діб, а наряди на проведення

газонебезпечних робіт - протягом одного року від дня закриття їх.


5.8. Робота працівників, які перебувають у відрядженні


5.8.1. Під час проведення ремонтних, налагоджувальних та

інших робіт на одному й тому самому обладнанні або споруді цеху

електростанції (дільниці теплової мережі) одночасно кількома

організаціями за договорами з підприємством керівництво цеху

(дільниці) спільно з керівництвом підрядних організацій

зобов'язані розробити суміщений графік робіт і спільні заходи щодо

безпеки праці, які повинен затвердити керівник електростанції

(теплової мережі).

Відповідальність за підготовку робочого місця, координацію

дій щодо виконання суміщеного графіка робіт і спільних заходів

щодо дотримання умов питань безпеки проведення робіт і допуск до

робіт відповідно до цих Правил несе керівництво електростанції

(теплової мережі).


5.8.2. Під час проведення робіт, зазначених в пункті 5.8.1

цих Правил, головним ремонтним підприємством із залученням

субпідрядних організацій відповідальність за виконання спільних

заходів щодо безпеки робіт несе головне ремонтне підприємство. Це

підприємство спільно з субпідрядними організаціями повинно

розроблювати суміщений графік робіт, який затверджується

керівництвом головного ремонтного підприємства.

На виділених для субпідрядних організацій дільницях

відповідальність за організацію, виконання заходів безпеки і

дотримання їх працівниками несуть субпідрядні організації.

Загальний наряд на проведення робіт головному ремонтному

підприємству видає цех електростанції (дільниця теплової мережі),

у підпорядкуванні якого перебуває обладнання. Головному ремонтному

підприємству надається право видавати проміжні наряди субпідрядним

організаціям.


5.8.3. В діючих цехах роботи поблизу ТМО, які проводяться

ремонтно-будівельними підрозділами підприємств, повинні

виконуватись за нарядом-допуском, форма якого наведена в додатку 1

до цих Правил.


5.8.4. Надання права працівникам, які перебувають у

відрядженні, бути керівниками, виконавцями робіт, наглядачами та

членами бригад повинен оформлювати керівник електростанції

(теплової мережі) резолюцією на листі підприємства, що відрядило

працівників, або окремим розпорядчим документом.


6. Вимоги безпечного обслуговування

паливно-транспортного обладнання


6.1. Обслуговування залізничного господарства


6.1.1. Залізничне господарство підприємств необхідно

обслуговувати відповідно до вимог Правил технічної експлуатації

залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту

України від 16.01.95 № 27, Інструкції з руху поїздів і маневрової

роботи на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства

транспорту України від 08.07.95 № 260, Інструкції з сигналізації

на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства

транспорту України від 08.07.95 № 259, та виробничих інструкцій,

розроблених на підставі вищезазначених нормативних документів.

Під час руху поїздів по внутрішніх залізницях і у разі

маневрової роботи слід дотримуватись вимог інструкцій, узгоджених

із залізницею станції примикання.


6.1.2. Усі негабаритні місця необхідно позначати застережними

написами і у разі потреби освітлювати.


6.1.3. Місця переходу людей через залізничні колії і місця

проїзду транспорту слід обладнати переходами та переїздами.

Пішохідні доріжки слід влаштовувати у найзручніших місцях і

забезпечувати вільний прохід. У місцях переходів через колії

повинні бути настили на рівні висоти рейки.

Біля переходів слід установлювати спеціальні покажчики:

"Прохід вздовж колії" і "Прохід через колії".

Мінімальна ширина переходів повинна бути не менше 1,5 м, для

проходу з вантажем - не менше 2 м.


6.1.4. Доріжки для проходу людей вздовж залізничних колій не

повинні бути захаращені тимчасовими або постійними пристроями, що

заважають вільному проходу.


6.1.5. У місцях переїздів залізничних колій необхідно

установлювати шлагбауми, сигналізацію, освітлення, обгороджувальні

стовпчики або поручні і застережні знаки безпеки. На переїздах, що

охороняються, повинен бути телефонний зв'язок з найближчою

станцією або постом.


6.1.6. Фарбування сигнальних пристроїв (шлагбаумів,

стовпчиків, дорожніх знаків та ін.) необхідно поновлювати не рідше

двох разів на рік.


6.1.7. Стрілочні переводи на незавантажених залізничних

коліях залежно від частоти і характеру руху, профілю колії та ін.

слід замикати на замки. Перелік цих стрілок повинен затверджувати

головний інженер підприємства.


6.1.8. Стрілочні пости та інші службові будівлі, розміщені на

відстані до 3 м від осі колії, повинні мати двері з виходом у

напрямку тільки вздовж колії.

Біля дверей стрілочних постів та інших будівель службового

призначення з боку колії слід установлювати обгороджувальні

бар'єри. Такі ж бар'єри необхідно установлювати також біля місць

виходу на залізничні колії із-за будівель і споруд, що заважають

нормально бачити рухомий поїзд, що наближається.


6.1.9. Залізничні колії і проміжок між ними слід очищати від

снігу, палива, шлаку та інших предметів і матеріалів і постійно

утримувати чистоту у межах встановленого габариту. На колодязях,

що призначені поглинати воду, і водостічних жолобах слід зробити

перекриття для забезпечення безпечного проходу.


6.1.10. Під час снігопаду, коли неможливо вчасно вивезти

увесь сніг, у місцях переходу і на коліях з насиченим рухом

поїздів необхідно як тимчасовий захід у валах снігу, що лежить на

міжколійї, влаштовувати через кожні 9 м проходи завширшки не менше

1 м.


6.1.11. У разі ожеледиці необхідно посипати піском або золою

постійні робочі місця у районах маневрових робіт і місця проходу

людей.


6.1.12. Стелажі і ящики для зберігання гальмових башмаків і

запасних вагонних частин слід розміщувати вздовж колії на

міжколійному проміжку. Прохід між вагонами, стелажами та ящиками

повинен бути не менше 1 м.

Розміщувати гальмові башмаки і запасні деталі вагонів

безпосередньо на землі заборонено.


6.1.13. Розвантажені або підготовлені до завантаження біля

залізничних колій вантажі необхідно укладати і закріплювати

відповідно до вимог пункту 4.5.9 цих Правил так, щоб габарит

приближення не порушувався.


6.1.14. Вагони, що підлягають навантажуванню або

розвантажуванню, а також порожні вагони, що установлені на

відправних коліях, мають бути зчеплені і закріплені ручним гальмом

або гальмовими башмаками.

Підкладати під колеса вагонів цеглу, каміння, дошки або

будь-які інші предмети замість гальмових башмаків заборонено.


6.1.15. Працівникам, які не обслуговують залізничний

транспорт, заборонено перебувати на коліях, ходити між ними, а

також переходити через колії в недозволених місцях.


6.1.16. Працівники під час перерви у роботі не повинні

залишатись на залізничних коліях; на час перерви їх слід вивести з

колій на узбіччя на відстань не менше 2 м від крайньої рейки,

одночасно прибравши з колій і інструмент.


6.1.17. Кожен працівник, який помітив небезпеку для життя

людей або для руху поїздів, повинен подати сигнал зупинки поїзду

або маневровому составу.


6.1.18. У разі виявлення несправностей залізничних колій, що

загрожують безпеці руху, рух на даній ділянці необхідно припинити,

установити заборонні дорожні знаки і вжити заходів щодо усунення

несправностей.


6.1.19. Маневрову роботу повинна проводити бригада складачів

поїздів або один складач, - що визначається місцевою інструкцією.

Склад локомотивних бригад або бригад складачів повинен

визначати керівник електростанції залежно від місцевих умов за

узгодженням із залізницею станції примикання.

В усіх випадках експлуатації залізничного транспорту вузької

колії маневрування слід виконувати за вказівками складача або

зчіплювача, користуватись загальноприйнятими сигналами,

зазначеними в інструкціях.


6.1.20. Дозволяється обслуговувати маневрові локомотиви

одному машиністу і одному складачу з урахуванням типу локомотива і

місцевих умов.


6.1.21. Дозволяється використовувати для проведення

маневрової роботи у разі обслуговування одним машиністом тепловози

тільки маневрових серій.

На тепловозах, які обслуговує один машиніст, повинні бути:

- двосторонній радіозв'язок між машиністом і старшим

оперативним працівником у зміні цеху;

- прямий радіозв'язок між машиністом і бригадою складачів;

- реєструвальний швидкостемір (порядок знімання стрічки

встановлюється за місцевою інструкцією);

- локомотивна, гіркова сигналізація з автоматичною

локомотивною сигналізацією - для тепловозів, що працюють на

маневрових гірках;

- автоматична локомотивна сигналізація неперервної дії з

перевіркою пильності працівників під час руху локомотива;

- другий пульт керування тепловозом, установлений в кабіні з

лівого боку;

- сигнальні лампи жовтого кольору, розміщені над кабіною

тепловоза з лівого і правого боків, що сигналізують про

місцеперебування машиніста;

- дистанційний привод до автозчеплення тепловоза;

- дзеркало заднього і переднього лівого виду.

Другий пульт і сигнальні лампи слід встановлювати на

тепловозах, що працюють на ділянках подачі ручних сигналів

складачем як з правого, так і з лівого боків за умови видимості.

В усіх випадках зчеплення тепловоза з вагонами надійність

зчеплення, а також увімкнення автоматичного гальма повинен

перевіряти складач або його помічник.

Забороняється машиністу і бригаді складачів змінювати

подавання сигналів і керування тепловозом з правого або лівого

пульта керування під час руху локомотива.

Допускається у виняткових випадках, що зазначені в інструкції

і техніко-розпорядчому акті станції, змінювати бік, з якого

подаються сигнали і керування тепловозом під час руху, - якщо

бригади складачів перебувають на гальмових площадках.


6.1.22. Порядок проведення маневрів, що створює безпечні

умови руху у разі скорочених локомотивних бригад і бригад

складачів, повинен бути викладений у місцевій інструкції з

обслуговування маневрових локомотивів одним машиністом і

зазначатись у техніко-розпорядчому акті.

У місцевій інструкції з обслуговування локомотива одним

машиністом необхідно враховувати: наявність кривих і негабаритних

місць, умови видимості, обсяг роботи, а також необхідно зазначати

обмеження під час проведення робіт одним працівником, граничну

довжину поїзда і місцеперебування складача під час руху вагонами

вперед.


6.1.23. Здійснювати ручне гвинтове зчеплення вагонів, якщо

немає буферних тарілок, заборонено.


6.1.24. Перед початком проведення маневрових робіт у районі

наступних пересувань необхідно оглянути колії і вагони, що