Геологічна побудова ділянки, яка являє собою грунти з порожнинами, тріщинами або пухкими радонопроникними шарами, вимагає спеціальної попередньої будівельної підготовки. При цьому, як вже відзначалося, може практикуватися цементизація або силікатизація грунтів основ.

Будівництво в радононебезпечних зонах вимагає застосування індивідуальних будов підвищеної поверховості з мінімальною площею забудови. Якщо виділення радону після усіх прийнятих заходів інженерної підготовки ділянки залишається високим, слід відмовитись від застосування проектів з підвалами й технічними підпіллями під житловими приміщеннями.

Підвищення радонозахисних можливостей будов при проектуванні припускає більш жорсткий контроль та використання матеріалів, що застосовуються як вихідні, зі зниженою природною радіоактивністю, що виключає радіоактивні відходи виробництва, Зниження газопроникності, збільшення тріщиностійкості і капілярної щільності блоків та панелей повинно бути підвищено за рахунок внесення різних добавок і застосування відповідних технологій при виготовленні і транспортуванні конструкцій.

Особливо важливу роль відіграють конструктивні рішення, які запобігають надходженню радону з грунту. До них відносяться улаштування газових дренажів під будовою, газонепроникного шару під фундаментом, екранування стін підвалів, перекриттів та підлог. При цьому доцільно використовувати місцеві матеріали найбільшого розповсюдження, а також будівельні елементи, які були відбраковані за своїм головним призначенням.

Збільшення обміну повітрям поряд з впровадженням ефективних систем вентиляції охоплює суто планувальний аспект - улаштування ефективного наскрізного або кутового природного провітрювання, що пов'язане з розміщенням приміщень в прийнятій забудові, організацію шляхів евакуації радону і т. д.

Таким чином, на радононебезпечних територіях відчувається необхідність в організованій реконструкції індивідуального житлового фонду з включенням в обов'язковому порядку засобів радонозахисту, компактному здійсненні нової
забудови в місцях, що контролюються, за спеціально розробленими технологіями будівництва і проектами, які в найбільшій мірі відповідають ступеню забруднення радоном. Все це найбільш успішно може бути здійснено при організації служби радонозахисту і ефективного використання радононебезпечних територій, що контролюють будівельне виробництво на всіх його рівнях.

2.5. Оптимізація архітектурно-планувальної структури

К архітектурно-планувальним засобам можуть бути віднесені: застосування індивідуальних житлових будинків підвищеної поверховості з мінімальною площею забудови, улаштування вентилюємого цоколю або технічного поверху замість підпіль й підвалів, застосування зачинених добре вентилюємих східцевих кліток, просторова ізоляція приміщень тривалого перебування.

Мінімізація площі забудови пов'язана з проектуванням будинків з мансардами і будинків підвищеної поверховості, де значна частина корисної площі на верхніх поверхах, що значно знижує вплив радону.

Відносно простим заходом є улаштування вентилюємого цоколю або технологічного поверху замість заглибленого в землю, підвалу і підпілля, які є місцями накопичення радону. Висота технічної о поверху визначається в кожному конкретному випадку в залежності від виду використання. Як правило, висота в 2,1 м забезпечує розміщення допоміжних господарських приміщень й достатня для скорочення надходження радону до житлових приміщень першого поверху як мінімум в 1.5...2 рази.

При цьому обслуговування, яке вбудовує в технічний поверх, наближається до споживача, заощаджується територія за рахунок скорочення кількості окремо розташованих служб, а голови виникають умови щодо ізоляції житлових приміщень.

На технічному поверсі мають бути розміщені

- гаражі, майстерні, пральні, літні кухні;

- усі підсобні, складські приміщення, виключаючи місця зберігання і оброб-лення паливних матеріалів та шкідливих речовин;

- технічні приміщення індивідуального житлового будинку - котельні, туале-ти, збірники сміття і т. п.

Для проектування радонозахисних технічних поверхів найбільш прийнятні житлові будинки, що запроектовані з широким кроком несучих стін або з повздовжніми несучими стінами, в габарит яких найбільш легко розміщуються вказані вище приміщення.

Ізольована східцева клітка, яка не має зв'язку з підвалом та розміщується вздовж зовнішньої стіни будови у вигляді прибудови, позитивно впливає на
евакуацію забрудненого радоном повітря. Для цього вона повинна бути
обладнана вентиляційними проймами з жалюзійними решітками, що дозволяє
регулювати потік.

Важливе значення має просторовий моніторинг будови та розміщення приміщень тривалого перебування в найбільш захищених від радону місцях, у віддаленні від місць його накопичення, східцевих кліток та комунікацій, по яких відбувається рух забрудненого повітря, під захист вентилюємих шлюзів і т. п.
2. 6. Конструктивні рішення захисту


КОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНОГО ПРИЯМКУ
КОНСТРУКЦІЯ СТРІЧКОВОГО ДРЕНАЖУ
ВИКОРИСТАННЯ ПУСТОТНИХ ПАНЕЛЕЙ
ДЛЯ ДРЕНАЖУ ОСНОВ
ЕКРАНУВАННЯ СТІН ПІДВАЛУ
МІСЦЕВИМИ МАТЕРІАЛАМИР АДОНОЗАХИСТ
ФУНДАМЕНТІВ

1. Фольгоізол на
бітумній мастиці

2. Поліетіленова плівка
на бітумній мастиці

3. Бетонна підготовка
М-50, 100-200

4. Цементний розчин 1: 2
з водостійкими додатками
200, 2 шари рубероіду на
бітумній мастиці

5. Обмазка бітумом
за 2 рази
6. Пустотні панелі, що використовуються, як вентіляційні канали


7. Дренажний колодязь

діаметром 400


8. Підпільний канал 200  200


9. М’ята глина 100 – 200ЕКРАНУВАННЯ СТІН ПІДВАЛУ


ЕКРАНУВАННЯ ОСНОВ

РАДОНОЗАХИСНІ КОНСТРУКЦІЇ ПІДЛОГ

П ІДЛОГА ПО ГРУНТУ

1. Наливне покриття

(цементне або асфальтове)

2. Промазка гарячим бітумом

3. Цегляний щебінь, емульсія з глини

4. Ущільнений грунт

ВІДОКРЕМЛЕНА ПІДЛОГА

1. Безшовне покриття (лінолеум)

2. Вентилюємий простір

3. Несуча частина перекриття

4. Поліетілен по глино-цем. стяжці

5. Підлога по лагах

ШАРОВА ПІДЛОГА

1. Наливна цементна підлога

2. Основа з плити

3. Несуча частина перекриття

4. Обмазка гарячим бітумом

5. Шар щільного бетону

З ВІДОКРЕМЛЕНОЮ СТЕЛЕЮ

1. Безшовне покриття (лінолеум)

2. Вентилюемий простір

3. Несуча частина перекриття

4. Промазка гарячим бітумом

5. Підвісна підлога

ЗМІСТ


Розділ


СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В БУДІВНИЦТВІ


ВСТУП


1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЯКОСТІ ТА РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ


2. СТРУКТУРА СИСТЕМ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ


3. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ


4. ВИБІР ТИПУ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ


5. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ


РОЗДІЛ 2


СЛУЖБИ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В БУДІВНИЦТВІ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2. МІСЦЕ СЛУЖБ РК В СИСТЕМІ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ


3. ФУНКЦІЇ СЛУЖБ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СЛУЖБ РК


5. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ СЛУЖБ РК


6. МАТЕРІАЛЬНА БАЗА СЛУЖБ РК


7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА


8. МЕТОДИЧНА БАЗА


9. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА


РОЗДІЛ 3


МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СУМАРНОЇ ПИТОМОЇ АКТИВНОСТІ ПРИРОДНИХ
РАДІОНУКЛІДІВ (ДЛЯ ГАММА-РАДІОМЕТРА РУГ-91М)


1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ


2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


3. МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ


4. УМОВИ ВИМІРЮВАНЬ


5. ПОПЕРЕДНЄ СОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ВІДБІР ПРОБ


6. ПІДГОТОВКА ДО ВИМІРЮВАНЬ АКТИВНОСТІ


7. ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ТА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ


8. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ


9. ДЕЗАКТИВАЦІЯ ПОСУДИНИ МАРІНЕЛЛІ І ГАМА-РАДІОМЕТРА


Додаток 1


Додаток 2


Додаток 3


РОЗДІЛ 4


МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ПОГЛИНЕНОЇ ДОЗИ В ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ


ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ


ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ


УМОВИ ВИМІРЮВАНЬ


ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ППД


ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ППД


ОБРОБКА ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ


Додаток 1


Додаток 2


РОЗДІЛ 5


МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ РІВНОВАЖНОЇ ОБ'ЄМНОЇ АКТИВНОСТІ РАДОНУ-222 В ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІСКРОВОГО МЕТОДУ


ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ


ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА УМОВИ ВИМІРЮВАНЬ


МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ


УМОВИ ВИМІРЮВАНЬ


ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ТА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ


РОЗДІЛ 6


РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОТИРАДОНОВОМУ ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТУ


1. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОТИРАДОНОВОГО ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТУ


2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ Й МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ВІД РАДОНА-222