ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 11

Реставрація і відтворення

облицювань керамічними кахлями

ДБН Д.2.5-11-2001

Видання офіційне

Державний комітет будівництва, архітектури

і житлової політики України

/Держбуд України/

Київ 2001
РОЗРОБЛЕНІ:

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:РЕДАКТОРИ:ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація"
Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи і контролю вартості будівництва
А.В. Беркута

П.І. Губень

В.Г.Іванькіна

Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи

Збірник 11

Реставрація і відтворення облицювань керамічними кахлями

ДБН Д.2.5-11-2001

Замість

ССН 84. Розділ 11

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1. Загальні вказівки

1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з виготовлення кахлів, плиток, черепиці і керамічних фігурних каменів стародавніх зразків при випалюванні в печі.

1.1.2 Нормами даного збірника враховане виконання всіх допоміжних операцій, що є невід'ємною частиною технологічного процесу виготовлення кахлів:

- прибирання робочого місця;

- дрібний ремонт моделей і робочих форм;

- дрібний ремонт керамічної печі і електромуфеля;

- очищення і дрібний ремонт інструмента;

- одержання завдання і здача робіт;

- підготовка і піднесення матеріалів у межах до 50 м.

1.1.3 Нормами збірника не передбачено і підлягає додатковому нормуванню по збірниках ДБН Д. 2.5.-12; ДБН Д. 2.5.-16 і відомчим нормам:

- виготовлення моделей;

- виготовлення робочих форм;

- великий ремонт моделей і робочих форм;

- підбір кольору емалі, аналіз, підбор компонентів емалі, спробне варіння емалі, складання рецептури і температурної діаграми;

- транспортування кахлів на об'єкт установки;

- великий ремонт керамічної печі і електромуфеля.

1.1.4 Норми збірника розроблені на вагу кахлів у сухому виді (тобто природної вологості в межах 12-15%).

1.1.5 Нормами даного збірника передбачена наступна класифікація складності формування виробів:

- І категорія - кахлі, плитка, черепиця, що мають плоску поверхню й овальність, висотою до 50 мм, легко піддаються ущільненню у формі, легко вивільнювані з керамічної форми;

- II категорія - кахлі, плитка і черепиця, що мають рельєфну поверхню нескладного малюнка висотою до 5 мм, а також мають плоску поверхню більш 50 мм, легко вивільнювані з керамічної форми;

- ІІІ категорія - кахлі, плитка і черепиця, що мають овальну поверхню с рельєфною висотою до 10мм, середньої складності малюнка, легко підмети ущільненню у формі, що звільняються з нероз'ємної форми з деяким утрудненням, а також нескладні кутові кахлі;

- IV категорія - кахлі, які мають овальну форму з рельєфом до 15 см, складного малюнка, чи кахлі, три лицьові сторони плоского профілю, що важко піддаються ущільненню у формі, які визивають необхідність у роз"ємних формах, що звільняються від форми з деяким утрудненням;

- V категорія - кахлі, що мають складну конфігурацію і складний малюнок (незалежно від висоти рельєфу), які важко піддаються ущільненню у формі, що звільняються з форми з великим утрудненням

1.1.6 Нормами збірника передбачена наступна класифікація складності покриття виробів чи емалями глазур'ю:

- І категорія - покриття емалями кахлів, що мають рельєфну поверхню, при висоті рельєфу до 10 мм, з рідким малюнком;

- II категорія - покриття емалями кахлів, що мають рельєф висотою більш 10 мм, з густим малюнком;

- ІІІ категорія - покриття емалями кахлів, що вимагають художнього розпису (складний неповторюваний орнамент, пейзажні і жанрові сюжети, авторська докомпановка втрачених частин у стилі і характері оригіналу).

1.1.7 Нормами групи 2 передбачено покриття однотипних кахлів більш 25 штук. При покритті однотипних кахлів менш 25 одиниць до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1.

ДБН Д.2.5-11-2001 С.2

1.1.8. Нормами груп 3 і 5 передбачений випал кахлів в однокамерній печі; при випалі в двокамерної печі до цим нормам застосовувати коефіцієнти по таблиці 1.

1.1.9. Нормами групи 6 передбачена установка виробів в одному місці менш 5 штук .При установці кахлів більш 5 в одному місці застосовувати коефіцієнти таблиці 1.

1.1.10. При установці кахлів із приставних сход і колисок до норм витрат праці робітників-будівельників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1.

1.1.11. Нормами групи 6 передбачена установка багатобарвних кахлів. При установці одноколірних виробів до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1.

1.2. Правила обчислення обсягів робіт

1.2.1 Обсяги робіт визначаються в дм 2 розгорнутої лицьової поверхні виробів:

- для І категорії складності - висота лицьовий поверхні по вигібу, помножена на довжину

- для II категорії складності - площа лицьової частини виробу, помножена на коефіцієнт розгорнення, рівний 1,15-1,3.

- для III категорії складності - площа лицьової частини виробу, помножена на коефіцієнт 1,5

- для IV і V категорій складності: при висоті рельєфу від 1,5 до 2 мм площа лицьової частини збільшується на коефіцієнт 2,3. Зазначена висота повинна бути по всій довжині виробу

1.2.2 З однієї моделі припустимо знімати до 6 форм з обов'язковим ремонтом моделі після кожного зняття форми

1.2.3 З однієї форми припустимо відливати до 7 виробів.

1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосуванняНомер груп (норм)


Коефіцієнти до норм


витрат праці робітників


1


2


3


1.3.1 Покриття однотипних кахлів менш 25 одиниць


2


1,2


1.3.2 Випал у двокамерній печі з завантаженням обох камер


3,5


0,4


1.3.3 Установка кахлів більш 5 од. в одному місці


6 (1-4)


0,7


1.3.4 Установка кахлів із приставних чи сход колисок


6


1,25


1.3.5 Установка глазурованих одноколірних гладких кахлів


6


0,82 НОРМИ

Група 1. Виготовлення кахлів, плиток і черепиці (без покриття емаллю)

Склад роботи:

1. Готування глиняної маси

2. Формування кахлі в готових формах

3. Первинний випал кахлів, цегли, плиток і черепиці

Вимірник: 1 штука


Шифр

ресурсу
Найменування ресурсуОдиниця

виміру1-а категорія складності


Вага кахлі в кг:


До 0,5


до 1,0


до 1,5


до 2,0


11-1-1


11-1-2


11-1-3


11-1-4


1


2


3


4


5


6


7


1


Витрати праці робітників


люд.-год.


0,74


1,04


1,36


1,75


2


Середній розряд робіт
3,5


3,5


3,5


3,5
Матеріали
1115-2809


Глина вогнетривка мелена


кг


0,0003


0,0006


0,0009


0,0012


1115-2825


Шамотний порошок


кг


0,17


0,33


0,50


0,66


112-243


Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, сосна,

вільхам30,010,020,030,04


142-10-2


Вода


м3


0,01


0,01


0,01


0,01ДБН Д.2.5-11-2001 С.3

Продовження групи 1 (норми з 5 по 7)


Шифр

ресурсуНайменування ресурсу
Одиниця1-а категорія складності


вага кахлі в кг:

елі в кг:


на кожні 0,5 кг

понад 3 кг додавати


до 2,5


До 3,0


11-1-5


11-1-6


11-1-7


1


2


3


4


5


6


1


Витрати праці робітників


люд.-год.


2,17


2,93


0,68


2


Середній розряд робіт
3,5


3,5


3,5
Матеріали


1115-2809


Глина вогнетривка мелена


кг


0,0015


0,0018


0,0003


1115-2825


Порошок шамотний


кг


0,83


0,99


0,17


112-243


Дрова оброблені, довжина

1,5-2 м, сосна, вільха


м3


0,05


0,06


0,01


142-10-2


Вода


м3


0,01


0,01


0,01


Продовження групи 1 (норми з 8 по 11)


Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

ресурсу
ІІ-га категорія складності

зія складності
Вага кахлі в кг:
До 0,5


до 1,0


До 1,5


до 2,0


11-1-8


11-1-9


11-1-10


11-1-11


1


2


3


4


5


6


7


1


Витрати праці робітників


люд.-год.


0,82


1,16


1,52


1,93


2


Середній розряд робіт
3,5


3,5


3,5


3,5
Матеріали
1115-2809


Глина вогнетривка мелена


кг


0,0003


0,0006


0,0009


0,0012


1115-2825


Порошок шамотний


кг


0,17


0,33


0,50


0,66


112-243


Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, сосна, вільха


м3


0,01


0,02


0,03


0,04


142-10-2


Вода


м3


0,01


0,01


0,01


0,01