розміщення та продаж балонів з горючими газами;

продаж вогнепальної, газової зброї, бойових припасів;

застосовувати саморобні електронагрівальні прилади.


3.11. Кількість в'їздів на територію ринку визначається залежно від площі ринку, але відповідно до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень" їх повинно бути не менше двох.

3.12. Для стоянки автотранспорту передбачаються і відводяться спеціальні майданчики з таким розрахунком, щоб залишалися вільні проїзди до воріт. Ширину воріт визначають за найбільшою шириною автомобілів, що обслуговують ринок, плюс 1,5 м, але не менше 4,5 м.

3.13. Приміщення і будинки ринків оснащуються вогнегасниками відповідно до норм оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння (додаток 1).

3.14. Вимоги пожежної безпеки під час проведення фарбування, вогневих та будівельно-монтажних робіт на території, у будинках та в інших спорудах ринків виконуються відповідно до розділу 8 НАПБ А.01.001-2004.

3.15. Територія, торговельні та інші приміщення ринків повинні постійно утримуватися в чистоті. Сміття, пакувальні матеріали, тара повинні своєчасно видалятися. Проходи, виходи, коридори і тамбури не повинні захаращуватися. Дороги, під'їзди до будинків ринку, пожежних гідрантів та резервуарів (водойм) мають бути вільними, а зимової пори очищатися від снігу та льоду.

3.16. На шляхах евакуації та в інших проходах встановлюються знаки пожежної безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76* "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".


4. Вимоги пожежної безпеки до ринків, розміщених у будинках

4.1. Ринки допускається розміщувати в будинках I, II, III та IIIа ступенів вогнестійкості згідно з вимогами будівельних норм з проектування цих будинків та на підставі узгодженої та затвердженої проектної документації. Будинки, у яких розміщуються торговельні зали ринку, повинні відповідати протипожежним вимогам.

4.2. Організація тимчасових ринків (ярмарків), а також їх розміщення в пристосованих приміщеннях, допускаються відповідно до вимог будівельних норм та за умови узгодження з місцевими, територіальними або центральним органами державного пожежного нагляду. При цьому схема розміщення торговельних рядів, кіосків, павільйонів, палаток, магазинів повинна бути подана на розгляд до органів державного пожежного нагляду, як правило, не пізніше як за 20 календарних днів до початку робіт з облаштування ринку (ярмарку).

4.3. Торговельні зали та будинки ринків повинні мати розрахункову кількість розосереджених евакуаційних виходів, але не менше двох. Розміри евакуаційних виходів та довжина шляхів евакуації повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва" та ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення".

4.4. Торговельні прилавки розміщаються так, щоб не перешкоджати евакуації людей і щоб проходи між ними були не менше 2,0 м.

4.5. Евакуаційні виходи з приміщень торговельних залів ринку обладнуються покажчиками "Вихід".

4.6. На кожному поверсі на видимих місцях вивішуються плани евакуації людей на випадок виникнення пожежі.

4.7. У будинках ринків забороняється:

встановлювати балони з горючими газами. Допускається встановлення одного балона з горючим газом біля зовнішньої стіни торговельного закладу, в якому здійснюється приготування їжі, у металевій шафі або в прибудові з негорючих матеріалів;

застосовувати горючі матеріали для опорядження торговельних залів та шляхів евакуації.


4.8. Забороняється проводити перепланування приміщень ринку без розробленої та узгодженої з органами державного пожежного нагляду в установленому порядку проектної документації.

4.9. Приміщення ринку, за винятком санітарно-гігієнічних, обладнуються автоматичною пожежною сигналізацією з виведенням сигналу від неї в приміщення з цілодобовим перебуванням персоналу охорони ринку або на пульт центрального пожежного спостереження, а також системою оповіщення про пожежу відповідно до розділу 6 цих Правил.


5. Вимоги пожежної безпеки на ринках, які розміщаються на відкритих територіях

5.1. Вимоги пожежної безпеки до торговельних рядів, улаштованих із кіосків (павільйонів) та контейнерів

5.1.1. Ступінь вогнестійкості кіосків (павільйонів) та контейнерів необхідно встановлювати відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва".

5.1.2. Кіоски (павільйони) та контейнери на відкритих територіях можуть розміщуватися без протипожежних розривів на площі:

2500 м2 – для кіосків (павільйонів) та контейнерів I, II ступенів вогнестійкості;

1000 м2 – для кіосків (павільйонів) III ступеня вогнестійкості;

800 м2 – для кіосків (павільйонів) IIIб ступеня вогнестійкості;

500 м2 – для кіосків (павільйонів) IIIа, IV, IVа, та V ступенів вогнестійкості.

5.1.3. Якщо на площі сумісно розташовані кіоски (павільйони) I, II, III, IIIа та IIIб, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості, цю площу слід приймати як для кіосків (павільйонів) IIIа, IV, IVа та V ступенів вогнестійкості.

5.1.4. На вказаних у пункті 5.1.2 площах кіоски (павільйони) та контейнери повинні розміщатися групами.

Кількість кіосків (павільйонів) та контейнерів в одній групі двосмугового торговельного ряду не повинна перевищувати 20 одиниць, а в односмуговому – 10 одиниць.

5.1.5. На вказаних територіях між групами кіосків (павільйонів) повинні передбачатися поздовжні та поперечні проходи (проїзди) завширшки не менше 4 м у просвіті з урахуванням відкритих дверей.

5.1.6. Кіоски, що розміщуються в групі, та павільйони слід обладнувати автоматичною пожежною сигналізацією згідно з розділом 6 цих Правил.


5.2. Протипожежні вимоги до об'ємно-планувальних та конструктивних рішень кіосків (павільйонів)

5.2.1. Загальна площа кіоску повинна бути не більше 30 м2, павільйону – не більше 300 м2.

5.2.2. Кіоски (павільйони) допускається виконувати з горючих матеріалів. При цьому матеріали не повинні бути легкозаймистими, з високою димоутворювальною здатністю, надзвичайно та високонебезпечними за токсичністю продуктів горіння.

5.2.3. Внутрішнє опорядження і підлога павільйонів, а також кіосків, призначених для розміщення всередині будинків, повинні виконуватися з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1 та Г2.

5.2.4. У разі застосування у конструкціях кіоску (павільйону) горючого утеплювача наявність пустот не допускається.

5.2.5. Ширина дверей у чистоті повинна бути не менше:

кіосків – 0,6 м;

павільйонів – 0,8 м.

5.2.6. Двері павільйонів мають відчинятися у напрямку виходу.

5.2.7. Відстань від найвіддаленішого місця торговельного залу павільйону до найближчого евакуаційного виходу не повинна перевищувати зазначену в будівельних нормах.

5.2.8. У павільйонах загальною площею більше 60 м2 повинно бути не менше двох розосереджених евакуаційних виходів.

5.2.9. У разі обладнання павільйонів дверима з електричним або пневматичним приводом механізмів відчинення і зачинення в усіх випадках повинна бути забезпечена можливість відчинення їх уручну.

5.2.10. У віконних прорізах кіосків (павільйонів) допускається встановлення ґрат та захисних металевих листів, що зачиняються зсередини. На період перебування в кіосках (павільйонах) відвідувачів ґрати (захисні металеві листи) мають бути відчинені.

5.2.11. Запірні пристрої зовнішніх дверей кіосків (павільйонів) повинні відчинятися зсередини без ключа.

5.2.12. За умови виконання вимог пунктів 5.2.1 – 5.2.11 контейнер може бути переобладнаний під кіоск.


5.3. Вимоги пожежної безпеки до торговельних рядів, улаштованих з палаток

5.3.1. Загальна площа торговельної групи, улаштованої з палаток, не повинна перевищувати 250 м2.

5.3.2. Між торговельними групами, улаштованими з палаток, необхідно передбачати повздовжні і поперечні розриви (у просвіті) не менше 4 м.


5.4. Вимоги пожежної безпеки до торговельних рядів, улаштованих з автомобілів, автомобілів з причепами чи лише причепів

5.4.1. На відведеній території кількість автомобілів, автомобілів з причепами чи лише причепів в одному торговельному ряду не повинна перевищувати 10 одиниць. Якщо автомобілі, автомобілі з причепами або причепи розміщені в два ряди, то допускається утримувати в такій торговельній групі до 20 вказаних одиниць.

5.4.2. Відстань для проїзду між односмуговими чи двосмуговими торговельними рядами та між групами автомобілів, автомобілів з причепами чи тільки причепами повинна бути уздовж і впоперек не менше 5 м.


5.5. Вимоги пожежної безпеки на ринках з продажу автомобілів (мотоциклів)

5.5.1. Під час торгівлі автомобілями (мотоциклами) допускається їх розміщення не більш ніж у 2 ряди із забезпеченням можливості самостійної евакуації кожної одиниці автомототранспорту.

5.5.2. Торговельні ряди автомобільних ринків розділяються на групи п'ятиметровими повздовжніми і поперечними проїздами.

5.5.3. У кожній групі автомобілів розміщуються: при однорядному розміщенні – не більше 40, а при дворядному – не більше 80 одиниць.


5.6. Вимоги пожежної безпеки до торговельних рядів з навісами та без них

5.6.1. Відстань між торговельними рядами (з конструкціями, які виступають) повинна бути не менше 2 м (у просвіті), а через кожні 50 м торговельного ряду повинні влаштовуватися поперечні проходи завширшки не менше 2 м.

5.6.2. Після двох сусідніх 50-метрових торговельних рядів слід улаштовувати поперечний прохід (проїзд) завдовжки не менше 4 м (у просвіті).

5.6.3. Торговельні ряди і каркаси навісів (загального навісу) виконуються з негорючих матеріалів.

5.6.4. У разі влаштування на ринках торговельних рядів під загальним тентовим покриттям площею до 500 м2 допускається застосовувати тенти з горючих матеріалів.

5.6.5. Якщо площа тентового покриття більше 500 м2, то застосування тентів з горючих матеріалів забороняється. У такому разі тенти мають бути виконані з вогнезахищеної тканини чи іншого матеріалу, який відповідає вимогам пункту 3.6 ГОСТ 19297-73* "Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия".

5.6.6. У тентових покриттях площею більше 500 м2, які виконані з горючих матеріалів, через кожні 500 м2 площі покриття допускається влаштовувати вставки з вогнезахисних тканин (матеріалів) довжиною 6 м упродовж тентового покриття.


5.7. Вимоги пожежної безпеки до території відкритих ринків

5.7.1. Рух відвідувачів територією ринку здійснюється через проходи, покриття яких має бути рівним, без порогів та інших виступів.

5.7.2. Якщо ринок влаштовано на майданчику з різними відмітками поверхні землі, то перед кожним підйомом або спуском на шляхах евакуації необхідно влаштовувати майданчики, вільні від торгових місць, із розмірами, що дорівнюють подвійній ширині сходин. Кількість сходин має бути не менше трьох.

5.7.3. Відкриті торгові місця (але без палаток) допускається об'єднувати в групи по 60 місць. Відстань між групами повинна бути не менше 2 м, а відстань між цими групами та групами торговельних рядів з наметів повинна бути не менше 4 м.

5.7.4. Зберігання вантажів, упаковок, контейнерів та інших матеріалів у проходах не дозволяється.

5.7.5. На території ринку площею більше 2 га передбачаються проїзди не менше 4 м завширшки, що розділяють територію ринку на ділянки площею до 1 га. Вказані проїзди не повинні захаращуватися.

5.7.6. Ширина під'їздів для пожежної техніки до джерел протипожежного водопостачання повинна бути не менше 4 м. Проїзди влаштовуються кільцевими, наскрізними, а для тупикових проїздів – з майданчиками розміром 12 х 12 м для розвороту пожежних автомобілів.

5.7.7. Протипожежні розриви від найближчого торгового місця до місць для збирання горючих відходів мають бути не менше 15 м.

5.7.8. На території відкритих ринків забороняється:

проводити вогневі та інші пожежовибухонебезпечні роботи під час функціонування ринків;

розводити багаття, палити сміття, використовувати відкритий вогонь.


6. Технічні засоби протипожежного захисту

6.1. Ринки повинні бути забезпечені технічними засобами протипожежного захисту (внутрішнім і зовнішнім протипожежним водопостачанням, автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, системами оповіщення про пожежу і протидимного захисту тощо) відповідно до проектних рішень, вимог будівельних та нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

6.2. Технічні засоби протипожежного захисту ринків утримуються відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004 та інших нормативно-правових актів з цих питань.

6.3. Системи оповіщення про пожежу на ринках, розміщених на відкритих майданчиках, повинні забезпечувати чутність текстів, що передаються, у цілому на всій площі ринку, а за необхідності – послідовно або вибірково окремими секторами (ділянками).

6.4. Магазини, павільйони, групи кіосків та приміщення адміністративного призначення слід обладнувати автоматичними установками пожежної сигналізації незалежно від їхньої площі з виведенням сигналу про пожежу у приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу. У разі відсутності приміщень з цілодобовим перебуванням чергового персоналу сигнали про пожежу від установок пожежної сигналізації слід виводити на світлозвукові оповіщувачі, що встановлюються ззовні приміщень.

У разі страхування кіосків їхніми власниками або орендарями дозволяється не обладнувати кіоски автоматичними установками пожежної сигналізації.

6.5. Камери схову, у яких зберігаються матеріальні цінності (крім приміщень категорій Г, Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою), обладнуються автоматичними установками пожежогасіння (водяного, порошкового, аерозольного, газового) незалежно від площі.

6.6. Контейнери, зібрані в групи, у яких зберігаються товарно-матеріальні цінності, після закінчення роботи ринку та у вихідні дні повинні розглядатися як складські приміщення, що мають бути обладнані автоматичною пожежною сигналізацією. За неможливості обладнання цих контейнерів автоматичною пожежною сигналізацією вони можуть бути обладнані автономними установками пожежогасіння.