ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 14/51 від 23.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05.02.2001 р.

за N 110/5301Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської

діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування

засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки

протипожежного стану об'єктів і Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну

небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,

виробів і обладнання, а також пожежної техніки,

пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного

призначення на відповідність встановленим вимогамНа виконання Закону України "Про ліцензування певних видів

господарської діяльності" та постанови Кабінету

Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про

затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити:

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з

проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів

протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного

стану об'єктів, що додаються.

1.2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з

проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,

будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної

техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного

призначення на відповідність встановленим вимогам, що додаються.


2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності

Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України

(Єфремов О.В.), ГУДПО (Рева Г.В.) МВС України в установленому

порядку забезпечити подання перелічених у пунктах 1.1, 1.2

Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції

України.

3. ГУДПО (Рева Г.В.) МВС України забезпечити публікацію

Ліцензійних умов у засобах масової інформації.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

4.1. Наказ МВС України від 29.03.95 N 189 "Про

затвердження Інструкції про порядок здійснення ліцензування

виробництва пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання

послуг і виконання робіт протипожежного призначення",

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.08.95 за

N 226/762.

4.2. Наказ Ліцензійної палати України та Головного управління

Державної пожежної охорони МВС України від 14.12.98 N 107/89

"Про затвердження Інструкції про умови і правила

провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та

контроль за їх дотриманням", зареєстрований Міністерством юстиції

України 28.12.98 за N 828/3268.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника

Міністра внутрішніх справ України Харламова О.В.


Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва О.В. Кужель


Міністр внутрішніх справ

України Ю.Ф. Кравченко


Затверджено

Наказ Державного комітету України

з питань регуляторної політики та

підприємництва і МВС України

23.01.2001 N 14/51


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05.02.2001 р.

за N 110/5301


Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з

проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів

протипожежного захисту та систем опалення, оцінки

протипожежного стану об'єктів


НАПБ Б.07.016-2001


1. Терміни та визначення, які вживаються у цьому нормативному

акті

Підрозділ - дільниця суб'єкта господарювання, яка самостійно

виконує послуги і роботи протипожежного призначення.

Керівник робіт - штатний співробітник суб'єкта

господарювання, керівник окремого підрозділу (директор, начальник

дільниці, бригадир тощо).

Виконавець робіт - штатний співробітник суб'єкта

господарювання, спеціаліст з відповідною кваліфікацією, який

залежно від посадових функцій здійснює конкретну роботу в складі

підрозділу (проектант, електромонтажник, зварювальник тощо).

Спеціальні курси навчання - підготовка, перепідготовка,

підвищення кваліфікації на базі пожежно-технічних навчальних

закладів МВС України та інших навчальних підрозділів Державної

пожежної охорони за навчальними планами та програмами,

затвердженими в установленому порядку, з метою набуття спеціальних

знань у галузі відповідної господарської діяльності.

Послуги і роботи протипожежного призначення - вид

господарської діяльності, який визначений п. 40 статті 9 Закону

України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Орган ліцензування діяльності протипожежного призначення -

Головне управління Державної пожежної охорони МВС України.


2. Послуги і роботи протипожежного призначення

Господарська діяльність з проектування, монтажу, технічного

обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,

оцінки протипожежного стану об'єктів уключає в себе такі послуги і

види робіт:

1. Проектування установок пожежогасіння, пожежної

сигналізації, протидимного захисту, систем оповіщення та

управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження,

пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та

вогнезахисту конструкцій.

2. Монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння

(водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне).

3. Монтаж, технічне обслуговування установок пожежної

сигналізації.

4. Монтаж, технічне обслуговування систем оповіщення та

управління евакуацією людей при пожежі.

5. Монтаж, технічне обслуговування установок протидимного

захисту.

6. Технічне обслуговування вогнегасників.

7. Монтаж, технічне обслуговування систем пожежного

спостереження.

8. Монтаж, технічне обслуговування пристроїв для захисту

будинків і споруд від розрядів блискавки.

9. Монтаж протипожежних воріт, дверей, димових люків,

вогнезатримувальних пристроїв.

10. Глибоке просочення деревини вогнезахисними розчинами.

11. Поверхнева вогнезахисна обробка деревини та тканин.

12. Вогнезахисна обробка кабельної продукції.

13. Захист вогнезахисними матеріалами металевих та інших

конструкцій.

14. Мурування, ремонт і очищення печей, камінів, димоходів

(димарів).

15. Оцінка протипожежного стану об'єктів.

16. Дослідження обставин та причин виникнення пожеж.


3. Загальні умови провадження господарської діяльності щодо

виконання послуг і робіт протипожежного призначення


Діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного

призначення здійснюється спеціалізованими організаціями або

спеціалізованими підрозділами в складі суб'єкта господарювання.

Суб'єкти господарювання повинні мати потрібну матеріально-технічну

базу та штатну чисельність кваліфікованих фахівців.

Матеріально-технічна база повинна знаходитись у власності

та/або користуванні суб'єкта господарювання, що підтверджується

відповідними документами. Технологічне обладнання, пристрої,

інструмент та засоби вимірювання мають проходити своєчасне

технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах (за

потребою) та утримуватися у справному технічному стані.

Керівники та виконавці робіт повинні працювати у суб'єкта

господарювання (ліцензіата) відповідно до вимог чинного

законодавства, пройти спеціальні курси навчання (один раз на три

роки).

При наданні послуг і виконанні робіт протипожежного

призначення суб'єкти господарювання зобов'язані дотримуватись

чинних законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють даний

вид діяльності. У своїй роботі використовувати засоби

протипожежного захисту, що мають сертифікат відповідності Системи

УкрСЕПРО або інший сертифікат, визнаний в Україні в установленому

порядку, дотримуватись екологічних та протипожежних вимог.


4. Ліцензійні умови


4.1. Проектування установок пожежогасіння, пожежної

сигналізації, протидимного захисту, систем оповіщення та

управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження,

пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та

вогнезахисту конструкцій


Кваліфікація спеціалістів


Керівники робіт:

вища технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним напрямком діяльності

не менше 3-х років;

спеціальні курси навчання з проектування засобів

протипожежного захисту;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт:

вища технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший

спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр);

спеціальні курси навчання з проектування засобів

протипожежного захисту;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.


Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація


Закон України "Про пожежну безпеку" ;

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.07.007-94 Порядок проведення експертизи проектної та

іншої документації щодо пожежної безпеки ;

НАПБ Б.02.014-98 Положення про порядок узгодження з органами

державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не

встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від

обов'язкових вимог нормативних документів;

НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів,

які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння

та пожежної сигналізації;

ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по

взрывопожарной и пожарной опасности";

ДСТУ 2272-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна

безпека. Терміни та визначення;

ДСТУ 2273-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна

техніка. Терміни та визначення;

СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы";

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та

споруди. Основні положення.

ПУЭ-85 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)";

ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование.

Обозначения условные графические";

ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки

пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные

графические";

РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий

и сооружений";

технічна документація заводів-виробників на засоби

протипожежного захисту, що проектуються.


Вимоги щодо якості робіт


Проектна документація повинна відповідати вимогам діючих норм

проектування, що засвідчується відповідним записом керівника

проекту (головним інженером проекту) в матеріалах проекту.

Проектна документація має пройти обов'язкову експертизу щодо

пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду.


4.2. Монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння

(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні)


Кваліфікація спеціалістів


Керівники робіт:

вища технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший

спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр;

спеціальні курси навчання з монтажу, технічного

обслуговування установок пожежогасіння;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт:

спеціальні курси навчання з монтажу, технічного

обслуговування установок пожежогасіння;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Для здійснення монтажу, технічного обслуговування установок

пожежогасіння, залежно від типу установки, суб'єкт господарювання

у своєму штаті повинен мати:

1. Водяне, пінне пожежогасіння:

газозварника не нижче 5-го розряду;

електрозварника ручного зварювання не нижче 5-го розряду;

слюсаря-монтажника приладового устаткування не нижче 5-го

розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го

розряду.

2. Газове, порошкове пожежогасіння:

газозварника не нижче 5-го розряду;

електрозварника ручного зварювання не нижче 5-го розряду;

слюсаря-монтажника приладового устаткування не нижче 5-го

розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го

розряду.

3. Аерозольне пожежогасіння:

слюсаря - монтажника приладового устаткування не нижче 5-го

розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го

розряду.


Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація


Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів,

які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння

та пожежної сигналізації;

ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по

взрывопожарной и пожарной опасности";

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та

споруди. Основні положення;

ПУЭ-85 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)";

ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование.

Обозначения условные графические";