________________________________________НАПБ 05.005-2009


НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

ІНСТРУКЦІЯ
ІНСТРУКЦІЯ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
НАПБ 05.005-2009

Видання офіційне
Міністерство палива та енергетики України

Об’єднання енергетичних підприємств

Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”

Київ - 2009

ПЕРЕДМОВА1

РОЗРОБЛЕНО:


Державним науково-дослідним, проектно-вишукувальним, технологічним інститутом з перспектив розвитку енергетики «Енергоперспектива»

2

РОЗРОБНИКИ:


Петров В.С., Косюк В.В. (ДНДПВТI «Енергоперспектива»), Міщенко В.В., Толмачов І.В. (Департамент фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпаливенерго України)

3

ВНЕСЕНО:

Департаментом фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпаливенерго України, П.Іванов

4

УЗГОДЖЕНО:


Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 12.12.08 р. №17–711/172

5

ЗАТВЕРДЖЕНО:НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказом Мінпаливенерго України

за №155 від 20 березня 2009р.


18 червня 2009 р.6НА ЗАМІНУ:
НАПБ 05.005–99 (ГКД 34.03.304–99) Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Міненерго України

7

СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ:2014
Право власності на цей нормативний документ належить ОЕП «ГРІФРЕ».

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до ОЕП «ГРІФРЕ».

© ОЕП «ГРІФРЕ», 2009


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ


HAKАЗ


20.03.2009 р.

м. Київ

№ 155


Про затвердження та надання чинності нормативному документу "Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Мінпаливенерго України"На виконання Закону України "Про пожежну безпеку", та з метою встановлення вимог до проведення протипожежних тренувань на підприємствах Мінпаливенерго України


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити нормативний документ Мінпаливенерго України "Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Мінпаливенерго України" (далі - НД), що додається, та надати йому чинності через 90 днів з дати реєстрації нього наказу.

 2. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Пержинський В.В):

  1. Внести НД до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго в установленому порядку.

  2. Забезпечити видання необхідної кількості примірників НД та їх надходження енергетичним компаніям та державним підприємствам, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України, та господарським товариствам, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави, відповідно до замовлень.

 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства палива та енергетики України від 15 жовтня 1999 року № 290 "Про затвердження нормативного документа "Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Міненерго України" НАПБ 05.005-99 (ГКД 34.03.304-99).

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бугайова О.А.


Міністр

Ю. Продан
Міністерство України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи


ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ РЯТУВАЛЬНИМИ СИЛАМИ

01030, Київ-30, вул. О.Гончара, 55-а, тел. (044)247-30-6112.12.08 р. № 17-711/172

Державний науково-дослідний проектно-вишукувальний технологічний інститут „Енергоперспектива" Міністерства палива та енергетики України


04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 85Про проект ІнструкціїДепартамент управління рятувальними силами МНС України, опрацювавши проект Інструкції з організації протипожежних тренувань на підприємствах Мінпаливенерго України (далі - Інструкція), повідомляє.

Беручи до уваги, що зауваження Департаменту, надані під час проведення робочих нарад з представниками інституту, були враховані в проекті Рекомендацій, даний проект погоджується без зауважень.


Директор ДепартаментуГ.Б.Марченко

ЗМІСТ1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 3

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 3

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 3

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

5 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ 3

6 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ 3

7 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ 3

8 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ГАСІННЯ УМОВНИХ ПОЖЕЖ НА ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПІД НАПРУГОЮ 3

8.1 Загальні відомості 3

8.2 Гасіння умовних пожеж на електроустановках під напругою 3

8.3 Гасіння умовної пожежі у кабельних спорудах 3

8.4 Гасіння умовної пожежі на генераторах і синхронних компенсаторах 3

8.5 Гасіння умовної пожежі на трансформаторах і маслонаповнених реакторах 3

8.6 Правила безпеки праці під час гасіння умовних пожеж на електроустановках під напругою 3


Додаток А Форма журналу обліку протипожежних тренувань 3

Додаток Б Форма допуску на проведення гасіння пожежі 3Затверджено

наказ Міністерства палива

та енергетики України

№ 155 від 20 березня 2009 р.


НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

ІНСТРУКЦІЯ


ІНСТРУКЦІЯ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ


Чинний від 2009–06–181 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Вимоги цього нормативного документа «Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Мінпаливенерго України» (далі – Інструкція) обов'язкові для державних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго та господарських товариств, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.1.002–84 Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості та вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

______________________________________________________

Видання офіційне

ГОСТ 12.1.038–82* ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов (Електробезпека. Гранично допустимі рівні напруг доторкання та струмів)

СНиП 2.04.02–84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

НАПБ В.01.034–2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, введені в дію наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.05 №343 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.10.05 за №1230/11510

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

АВР – автоматичне вмикання резерву;

БЩК – блочний щит керування;

ГЩК – головний щит керування;

ДПД – добровільна пожежна дружина;

ЗРП – закритий розподільчий пристрій;

КГП – керівник гасіння пожежі;

МВ – масляний вимикач;

ППС – пульт пожежної сигналізації;

РПВП – розподільний пристрій власних потреб;

ЦЩК – центральний щит керування.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 У цій Інструкції викладені основні вимоги щодо проведення протипожежних тренувань на підприємствах, що входять до складу Мінпаливенерго.

4.2 Загальне керівництво спільних з пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України (далі – ОРСЦЗ) тренувань покладається на посадову особу пожежно-рятувального підрозділу МНС, що охороняє підприємство, а при відсутності об’єктового підрозділу – на посадову особу гарнізону цивільного захисту.

Відповідальність за дії працівників підприємства при проведенні протипожежних тренувань покладається на посадову особу підприємства.

4.3 Проведення тренувань є одною із основних форм виробничого навчання і підвищення кваліфікації персоналу.

4.4 Головними завданнями проведення з працівниками протипожежних тренувань є:

 • набуття навиків самостійно та швидко приймати правильне рішення щодо організації гасіння пожежі на початковому етапі та зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів;

 • відпрацювання дій щодо запобігання можливим аваріям, пошкодженню обладнання та травмам персоналу під час пожежі;

 • організація негайного виклику Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України при спрацьовуванні автоматичних систем протипожежного захисту, виявленні задимлення або загорання;

 • відпрацювання взаємодії працівників підприємства з особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів у відповідності з оперативним планом пожежогасіння та оперативними картками пожежогасіння;

 • організація рятування та евакуації людей і матеріальних цінностей;

 • визначення правильних методів гасіння пожежі на устаткуванні, особливо в електроустановках, що знаходяться під напругою, та набуття навиків застосування первинних засобів пожежогасіння;

 • набуття навиків чітких та швидких дій з перемикання технологічного обладнання для попередження розвитку пожежі та аварії;

 • перевірка виконання вимог безпеки при спільних діях з пожежно-рятувальними підрозділами у складних умовах пожежі на об’єкті;

 • набуття навиків надання першої долікарняної допомоги потерпілим від пожежі.

4.5 Особи, які беруть участь у тренуваннях, зобов’язані дотримуватися вимог безпеки, правил експлуатації устаткування та вимог виробничих інструкцій.

Забороняється виконувати будь-які операції з устаткуванням, механізмами і апаратурою керування, а також інші дії, які не передбачені програмою протипожежного тренування.

5 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ

5.1 Протипожежні тренування розподіляються на цехові, об’єктові, блочні (на АЕС), спільні та індивідуальні.

5.2 Цехові протипожежні тренування проводяться з персоналом цеху (структурного підрозділу). Всі працівники із числа оперативного, оперативно-ремонтного та виробничого персоналу кожного цеху (структурних підрозділів) не менше одного разу на рік повинні брати участь у цеховому протипожежному тренуванні, у тому числі не менше одного разу на два роки – у тренуванні на полігоні.

5.3 Об’єктові тренування проводяться з персоналом декількох цехів (структурних підрозділів) з періодичністю не менше трьох тренувань на рік з кожною зміною.

5.4 Блочні протипожежні тренування проводяться з оперативним персоналом декількох цехів (структурних підрозділів), що працює на одному енергоблоці. Періодичність таких тренувань має бути не менше трьох на рік з кожною зміною.

5.5 Спільні з пожежно-рятувальними підрозділами протипожежні тренування проводяться за графіками не менше одного разу на рік, на підприємствах, які охороняються за договорами, – не менше одного разу в квартал. У цих тренуваннях беруть участь працівники об’єкта (одного або декількох цехів) та пожежно-рятувальні підрозділи.

5.6 Індивідуальні протипожежні тренування проводять з щойно прийнятими на роботу, при перевірках стану пожежної безпеки підприємства контролюючими організаціями, на об’єктах з малочисельним персоналом, а також з окремими працівниками, які отримали незадовільні оцінки при плановому протипожежному тренуванні.

5.7 Цехові, блочні і об’єктові протипожежні тренування допускається поєднувати з протиаварійними тренуваннями персоналу.

5.8 Кожний працівник із числа оперативного, оперативно-виробничого і виробничого персоналу не менше двох раз на рік повинен брати участь у планових протипожежних тренуваннях (одне цехове і одне об’єктове або спільне).

Диспетчерський персонал повинен проходити одне протипожежне тренування на робочому місці та брати участь в проведенні одного тренування на об’єкті.

За рішенням керівника підприємства один раз на рік до згаданих тренувань можуть залучатися адміністративно-технічні працівники та працівники невиробничих підрозділів.

6 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ

6.1 Графік і тематика цехових і об’єктових протипожежних тренувань складається особами, призначеними керівником підприємства кожного року, погоджуються з посадовою особою об’єктового пожежно-рятувального підрозділу (при його наявності) і затверджуються керівником підприємства.