____________________________________________НАПБ 05.024-2009НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

ІНСТРУКЦІЯ

ІНСТРУКЦІЯ

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
НАПБ 05.024-2009
Видання офіційне

Міністерство палива та енергетики України

Об’єднання енергетичних підприємств

„Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”

Київ -2009

ПЕРЕДМОВА


1

РОЗРОБЛЕНО:


Державним науково-дослідним, проектно-вишукувальним, технологічним інститутом з перспектив розвитку енергетики «Енергоперспектива»


2

РОЗРОБНИКИ:


Петров В.С., Косюк В.В., (ДНДПВТI «Енергоперспектива»), Міщенко В.В., Толмачов І.В. (Департамент фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпаливенерго України),

Євсеєнко О.О., Дубінський Г.А. (Державний департамент пожежної безпеки МНС України).


3

ВНЕСЕНО:

Департаментом фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпаливенерго України

П.Іванов

4

УЗГОДЖЕНО:

Державним департаментом пожежної безпеки МНС України 29 грудня 2008 року №31/4/8950


5

ЗАТВЕРДЖЕНО:


НАДАНО ЧИННОСТІ:


Наказом Мінпаливенерго України

за №171 від 26 березня 2009 р.


24 червня 2009 р.

6

НА ЗАМІНУ:


НАПБ 05.024-2000 (ГКД 343.000.003.001-2000) Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України


7

СТРОК

ПЕРЕВІРЕННЯ:
2014


Право власності на цей нормативний документ належить ОЕП «ГРІФРЕ».

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до ОЕП «ГРІФРЕ».

© ОЕП «ГРІФРЕ», 2009


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ


HAKАЗ


26.03.2009 р.

м. Київ

№ 171


Про затвердження та надання чинності нормативному документу "Інструкція з експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України"На виконання Закону України "Про пожежну безпеку", та з метою встановлення єдиних технічних вимог з експлуатації автоматичної пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити нормативний документ "Інструкція з експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України" (далі - НД), що додається, та надати йому чинності через 90 днів з дати реєстрації цього наказу.

 2. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Пержинський В.В.):

  1. Внести НД до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго в установленому порядку

  2. Забезпечити видання необхідної кількості примірників НД та їх надходження енергетичним компаніям та державним підприємствам шо належать до сфери управління Мінпаливенерго України, та господарським товариствам, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави, відповідно до замовлень.

 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства палива та енергетики України від 07 червня 2000 року № 154 "Про затвердження "Інструкції з питань пожежної безпеки" НАПБ 05.024-2000 (ГКД 343.000.003.001-2000).

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бугайова O.A.


Міністр

Ю. Продан
Міністерство України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ


01024, Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

Тел.. (044) 253-56-32.253-69-05.29 грудня 2008 року № 31/4/8950

на № 045-731 від 10.12.2008 р.

Генеральному директору ДНДПВТІ «Енергоперспектива» Кратенку В.І.

254080, м. Київ. вул. Фрунзе, 85


Повторно розглянувши відкоригований проект «Інструкції з експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України», Державний департамент пожежної безпеки узгоджує її.

Заступник начальника

О.О. Євсеєнко


ЗМІСТ

С.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 3

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 3

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 3

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 3

4.1 Загальні вимоги до систем пожежної сигналізації 3

4.2 Експлуатаційна та технічна документація 3

4.3 Обов’язки обслуговуючого і оперативного (чергового) персоналу 3

5 ПРИЙМАННЯ УСТАНОВОК В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 3

6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ 3

7 РЕМОНТ УСТАНОВОК 3

8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 3

Додаток А План-графік технічного обслуговуваннясистем пожежної сигналізації на _____рік 3

Додаток Б Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) систем пожежної сигналізації 3

Додаток В Журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов, несправностей) систем пожежної сигналізації 3

Додаток Г Рекомендований регламент технічного обслуговування систем пожежної сигналізації 3


Додаток Д Журнал №___ здавання-приймання чергуваньоперативним (черговим) персоналом 3

Додаток Ж Повідомлення про спрацювання системи пожежної сигналізації або її вимкнення 3

Додаток К Акт приймання в експлуатацію системи пожежної сигналізації 3


Затверджено

наказ Міністерства палива

та енергетики України

№ 171 від 26 березня 2009 р.НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

ІНСТРУКЦІЯ
ІНСТРУКЦІЯ

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
Чинний від 2009-06-241 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Вимоги цього нормативного документа «Інструкція з експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України»(далі - Інструкція) обов'язкові для державних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго та господарських товариств, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави і здійснюють експлуатацію автоматичних систем пожежної сигналізації.

1.2 Ця Інструкція встановлює єдині технічні вимоги з експлуатації технологічного обладнання автоматичних систем пожежної сигналізації (далі - АСПС) на об’єктах Міністерства палива та енергетики України.


______________________________________________________

Видання офіційне

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ЕN 54-2-2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні.

ДБН В.2.5-13-98* Пожежна автоматика будинків і споруд, введені в дію наказом Держбуду України від 28.10.98 р. №247.

ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД Эксплуатационные документы

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования. (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.020-76* Электрооборудование взрыво-защищенное. Классификация. Маркировка (Електрообладнання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, введені в дію наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.05 №343 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.10.05 за №1230/11510.

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації
НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, введені в дію наказом Міністерства праці та соціальної політики від 21.06.2001 №272

НПАОП 0.0-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, введені в дію наказом Держнаглядохоронпраці України 09.01.98 №4

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. Державні санітарні правила. 6.177-2005-09-02.

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

АСПС - автоматична система пожежної сигналізації

БЩУ – блоковий щит управління

ГР – горюча рідина

ЗРУ – закрита розподільна установка

ЛЗР – легкозаймиста рідина

ПУЕ – правила улаштування електроустановок

ТО – технічне обслуговування

ЦЩУ – центральний щит управління.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

4.1 Загальні вимоги до систем пожежної сигналізації

4.1.1 Проектувкання та монтаж систем пожежної сигналізації повинен виконуватись згідно з вимогами ДБН В.2.5-13-98*.

4.1.2 Експлуатацію систем пожежної сигналізації слід здійснювати згідно з вимогами НАПБ В.01.034-2005/111 та цієї Інструкції.

4.1.3 Апаратура й обладнання, що входять до складу систем пожежної сигналізації, повинні відповідати чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, а також мати державний сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО або сертифікат, визнаний в Україні в установленому порядку.

4.1.4 У вибухонебезпечних зонах електротехнічні засоби систем пожежної сигналізації повинні мати рівень вибухозахисту або ступінь захисту оболонок, що відповідають класу вибухонебезпечної або пожежонебезпечної зони, а також категорії і групі вибухонебезпечної суміші згідно з вимогами розділів 4 і 5 НПАОП 40.1-1.32-01 та ГОСТ 12.2.020-76.

4.1.5 Перелік приміщень, які підлягають обладнанню пожежною сигналізацією, визначається такими документами:

 • НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.);

 • переліком будинків, приміщень і споруд підприємств, які підлягають устаткуванню системами пожежної сигналізації (додаток 6 НАПБ В.01.034-2005/111);

 • відповідними главами СНиП, державними будівельними нормами ДБН та іншими нормативними документами, у тому числі відомчими.

4.1.6 При проектуванні систем пожежної сигналізації і систем оповіщення при пожежах слід застосовувати устаткування і прилади, що сертифіковані в Україні. Їх вибір визначається надійністю і техніко-економічними розрахунками.

4.1.7 Системи пожежної сигналізації повинні бути справними і утримуватись в постійній готовності.

4.1.8 Несправності, що впливають на їхню працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах.

4.1.9 Шлейфи пожежної сигналізації, лінії керування і зв'язку повинні постійно контролюватися в режимі «Спокою» і піддаватись періодичним випробуванням в режимі «Пожежна тривога» і «Попередження про несправність», режимі «Вимкнення» і «Тестування» відповідно до ДСТУ ЕN 54-2-2003 і плану-графіка.4.1.10 В приміщенні розміщення приймально-контрольних приладів пожежної сигналізації повинна бути вивішена інструкція про порядок дій чергового персоналу у випадку надходження сигналів про пожежу або про несправності в автоматичних системах пожежної сигналізації (АСПС).

4.1.11 Диспетчерські пункти і щити керування повинні бути забезпечені схемою пожежної сигналізації, а також інструкцією про керування установкою і про дії з оповіщення про аварію або пожежу.

4.2 Експлуатаційна та технічна документація

4.2.1 В особи, відповідальної за експлуатацію систем пожежної сигналізації на підприємстві, обов’язково має бути така експлуатаційна та технічна документація:

 • проектна та технічна документація на установку;

 • експертний висновок від органів державного пожежного нагляду;

 • акт приймання-здавання установки до експлуатації;

 • паспорти, копії сертифікатів відповідності та інша експлуатаційна документація на обладнання і прилади, що входять до складу установки;

 • відомість змонтованого обладнання, вузлів, приладів та засобів автоматизації;

 • акти і протоколи ведення монтажних і налагоджувальних робіт;

 • опис алгоритму (порядку) функціонування установки, у складі якої є технічні засоби на базі мікропроцесорних пристроїв, з можливістю перепрограмування їх роботи;

 • копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання приладів і обладнання систем пожежної сигналізації, які видані Державним центром сертифікації МНС України або іншим органом сертифікації, що акредитований у системі УкрСЕПРО;

 • ліцензія на право обслуговування систем пожежної сигналізації власними силами підприємства або договір на технічне обслуговування цих установок спеціалізованою організацією і копія ліцензії на проведення робіт протипожежного призначення, яка видана вказаній організації Державним департаментом пожежної безпеки МНС України.