кожух від "землі", будівельних конструкцій, анодних блюмсів і металевих конструкцій електролізерів;

пакет катодних шин від домкрата механізму підйому катода.

 1. Газовідсосний трубопровід повинен бути ізольований від будівельних конструкцій і металоконструкцій електролізера, для чого необхідно ізолювати:
 • металоконструкції електролізера від опорних стійок газовідсосного трубопроводу;
 • газозбірний ковпак від патрубка газовідсосного трубопроводу.
 1. На газовідсосному трубопроводі повинні бути електроізоляційні розриви, що розділяють секції газовідсосного трубопроводу, розташовані над сусідніми електролізерами.
 2. У корпусі електролітичного рафінування алюмінію металеві будівельні конструкції та обладнання повинні бути захищені від корозії.
 3. Виливання катодного металу, заливання алюмінію-сирцю, підливання електроліту, обслуговування катодного господарства, обрубка гарнісажу та обслуговування ванни-матки повинні бути механізовані.
 4. Шахти і завантажувальні кишені електролізерів необхідно щільно закривати кришками. Кришки повинні бути у справному стані.
 5. Забороняється завантажувати в ванну-матку солі, вологість яких перевищує норми, передбачені технологічною інструкцією.
 6. Матеріали, що завантажуються в електролізер, повинні бути прогріті відповідно до технологічної інструкції, затвердженої у встановленому порядку.
 7. Установки рафінування алюмінію і алюмінієвих сплавів від неметалевих включень, водню і лужних металів хлоргазовою сумішшю повинні відповідати вимогам Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12 березня 2010 року № 56, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 квітня 2010 року за № 264/17559 (НПАОП 0.00-1.23-10).
 8. Вимоги охорони праці під час флотації та регенерації кріоліту
 9. Розташування трубопроводів біля агрегатів повинно бути безпечним для обслуговування працівниками.
 10. Аспіраційні установки від технологічного обладнання у відділенні флотації та регенерації кріоліту повинні бути зблоковані з електроприводом цього обладнання.
 11. Сушильні установки повинні бути обладнані місцевими відсмоктува- чами.
 12. Біля завантажувального отвору бункера для пилу повинен бути передбачений пристрій, який виключає попадання пилу в повітря приміщення.
 13. При розташуванні поверхні робочого майданчика дробарки на рівні відкритого завантажувального отвору останній повинен бути огороджений щитом висотою 1 м.
 14. Пуск дробарки в роботу за наявності в ній сторонніх предметів забороняється.
 15. Шурування і проштовхування матеріалу під час роботи дробарки забороняється.
 16. Ширина проходу між кульовими млинами, розташованими паралельно, повинна бути не менше 3 м.
 17. Відстань між найбільш виступаючими частинами кульового млина і класифікатором сусіднього млина повинна бути не менше 2 м.
 18. Робочі майданчики млинів повинні бути огороджені поручнями з зовнішнього боку і щитом або частою сіткою з боку млинів висотою не менше 0,9 м.
 19. У млинів повинні бути огороджені:

• привід - кожухом;

 • торцеві кришки - сіткою на металевому каркасі;
 • з'єднувальні муфти - знімними або відкидними кожухами;
 • блок живлення - кожухом, міцно прикріпленим до фундаменту або рами млина.
 1. Футерувальні болти, які випали, повинні бути негайно замінені. Заміна болтів пробками забороняється.
 2. Під час спуску працівників до млинів діаметром більше 1,5 м повинні застосовуватися сходи.
 3. Проходити під млином, що працює, забороняється.
 4. За наявності на барабанних фільтрах пристроїв для змиву осаду повинні бути встановлені екрани, що захищають працівників від бризок.
 5. Згущувачі реактора варіння регенерованого кріоліту повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією.
 6. Підлога в місцях обслуговування флотаційних машин повинна бути покрита дерев'яними ґратчастими настилами.
 7. Приводи вала імпелера і піногонів флотаційних машин повинні бути огороджені.
 8. Розміщення і конструкція конвеєрів повинні відповідати ГОСТ 12.2.022-80 "ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности".
 9. Вимоги охорони праці під час підготовки подової маси та подрібненняшамоту
 10. Змішувальні машини у відділенні підготовки подової маси повинні бути обладнані витяжною вентиляцією. Вентиляційне повітря перед викидом в атмосферу повинно піддаватися очищенню від шкідливих речовин відповідно до вимог санітарних норм.
 11. Пуск змішувальних машин і апаратів для розігріву подової маси повинен здійснюватися після подачі пари в сорочку машини.
 12. Відбір проб із змішувальних машин повинен проводитися після повної їх зупинки.

Директор Департаменту фізичного захисту,промислової

безпеки та охорони праціО. М. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України