1. Загальні вимоги

 1. Організація технологічних процесів повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности".
 2. Технологічне обладнання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.00391 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.064-81 "ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности", ДСТУ 7234:2011 "Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки".
 3. Розбирання кладки печей і прибирання сміття в місцях значного виділення пилу необхідно супроводжувати зрошенням водою.
 4. Під час проведення гарячого ремонту (без припинення підведення теплової енергії в робочий простір печі) піч необхідно зупинити.
 5. Ремонт шпурових отворів дозволяється проводити після охолодження шпурової плити.
 6. Під час охолодження водою шлаку, що залишився в печі, необхідно виключити можливість контакту води з електричним живленням печі.
 7. Видалення застиглих настилей (шлакових наростів) має бути механізованим.
 8. Ремонт та заміну кесонів необхідно проводити після попереднього обстеження їх стану на предмет виявлення небезпечних місць та з дотриманням вимог інструкції з охорони праці, розробленої відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98.
 9. Забороняється проводити демонтаж балок, газоходів обваленням. Спуск їх повинен проводитися на тросах за допомогою вантажопідйомних механізмів.
 10. Експлуатація димових труб дозволяється при справному стані стовбура та футеровки.
 11. Перевірку стану димових труб необхідно проводити через кожні два місяці. Виявлені несправності повинні бути усунуті.
 12. Знос цапфів ковшів у всіх вимірах не повинен перевищувати 10 % від початкових розмірів. За станом цапфів повинно здійснюватися постійне спостереження. Відповідно до вимог Правил охорони праці у сталеплавильному виробництві, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15 жовтня 2009 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2009 року за № 1038/17054, стан цапфів ковшів повинен перевірятися не рідше одного разу на рік методом неруйнівного контролю. Результати перевірки повинні оформлятися актом.
 13. В процесі експлуатації не рідше одного разу на шість місяців ковші і траверси повинні підлягати ретельному огляду.
 14. Забороняється застосовувати ковші, що мають у стінках тріщини довжиною більше 0,2 м, раковини, вм'ятини, тріщини в місцях кріплення цапфів, а також ковші, що втратили форму внаслідок деформації або мають хитання цапфів у тілі ковша.

Експлуатація ковшів, що мають тріщини довжиною менше 0,2 м, без попереднього проварювання тріщин забороняється.

 1. Забороняється нарощування ковша для збільшення його ємності.
 2. Зливні носики ковша не повинні мати прогарів.
 3. Ковші необхідно встановлювати тільки на спеціально відведених майданчиках. Поверхня майданчиків для установлення ковшів повинна бути рівною, а ківш повинен спиратися на неї всією площиною днища.

Забороняється підкладати під ковші сторонні предмети.

 1. Невикористані ковші необхідно встановлювати на підлозі виробничого приміщення в спеціально відведених місцях.
 2. Ремонт ковшів необхідно проводити в спеціально відведених місцях.
 3. Не дозволяється експлуатувати совки, які не промарковані із зазначенням номера, вантажопідйомності і власної маси.
 4. Площа перетину вихідного отвору совка не повинна бути менше площі перетину тіла совка.

Внутрішня поверхня совка повинна бути гладкою і забезпечувати вивантаження матеріалів при нахилі совка.

 1. Совки повинні мати упори, що забезпечують стійкість їх при установці на підлогу.
 2. Сережка на задній стінці совка повинна бути надійно закріплена і мати розміри, що дозволяють піднімати совок крюком.
 3. Забороняється завантаження совка вище бортів. Завантажувати матеріал необхідно нижче кромки не менше ніж на 0,2 м.
 4. Забороняється користуватися совками з налиплими до днища або бортів шматками шлаку.
 5. Нахил совка при розвантаженні необхідно створювати по його поздовжній осі за рахунок підйому торцевої сторони допоміжним гаком крана. Забороняється відчіплювати бічні ланцюгові стропи. При розвантаженні носик совка не повинен мати упору. При розвантаженні совка працівники повинні перебувати на безпечній відстані від нього.
 6. Не дозволяється експлуатувати кюбелі (вантажний пристрій для переміщення сипучих вантажів), які не пройшли випробування та не промарковані із зазначенням номера, дати випробування і максимальної вантажопідйомності.
 7. Кюбелі для транспортування продуктів рафінування та матеріалів, що утворюють пил, повинні мати герметичні затвори в нижній частині і щільно прилеглі кришки, забезпечені патрубками для приєднання до аспіраційної системи.
 8. Допускається завантаження і збереження в кюбелі різних типів знімань (проміжних продуктів рафінування), якщо вони зберігаються, транспортуються та в подальшому переробляються як небезпечні матеріали (із вмістом сполук миш'яку, вісмуту, сірки, сурми, свинцю).
 9. Вимоги охорони праці під час дроблення, подрібнення, згущення ісушіння матеріалів
  1. У виробничих приміщеннях необхідно передбачати зволоження матеріалів, герметизацію обладнання, аспірацію місць виділення пилу, гідрознепи- лення і систематичне мокре прибирання.
  2. Пускові пристрої дробарки повинні бути зблоковані з пусковим пристроєм живильника і конвеєра.
  3. Згущувач повинен бути огороджений, якщо верхня кромка його борту знаходиться на висоті менше 1 м від рівня робочої зони.

Закритий зверху вздовж борту згущувач, у якого отвори, ремонтні лази і люки закриті кришками, дозволяється не огороджувати. Кришки необхідно періодично оглядати.

 1. На згущувачах, що не мають кришок, необхідно встановлювати перехідні містки та обслуговувальні майданчики, що забезпечують доступ до приводу, механізму підйому, пультів управління, насосів, живильної воронки і зливних жолобів згущувача. Містки і майданчики повинні мати огородження.
  1. На розвантажувальній воронці згущувача необхідно встановлювати запірну засувку.

При розташуванні зливного борта згущувача на висоті 1 м і більше від рівня підлоги навколо згущувача повинен бути влаштований майданчик, огороджений перилами.

 1. Забороняється ходити по бортах згущувачів.
  1. Забороняється ставати на кільцевий жолоб і заходити за огорожу майданчика ферми під час вимірювання щільності пульпи і відбору проб.
  2. Місця з'єднання обертового барабана з топковими камерами печей повинні бути герметизовані. Тягодуттєві пристрої повинні забезпечувати розрідження в порожнині сушильного барабана.
  3. Місця пилоутворення на ділянках сушильних агрегатів необхідно укривати та обладнувати аспірацією.
  4. Сушильні установки повинні мати автоматичне регулювання температури.
  5. Перед пуском в експлуатацію сушильної установки після монтажу, тривалої зупинки та капітального ремонту необхідно проводити випробування механізмів на холостому ходу при безперервній роботі протягом 12 годин відповідно до технологічної інструкції на цей вид устаткування.
  6. При порушеннях в роботі сушильної установки, в результаті яких створюється підвищена запиленість і загазованість в робочій зоні, її необхідно зупиняти.
 2. Вимоги охорони праці під час випалення концентратів
  1. Будова міжповерхових перекриттів повинна виключати прокидання недогарка і пилу з верхніх поверхів на нижні в місцях примикань до печей.
  2. Для обслуговування печі повинні бути передбачені майданчики, огороджені поруччям із суцільним обшиванням по низу, за винятком передньої частини майданчика. Підлога робочого майданчика біля печі повинна бути покрита електроізолювальним настилом.
  3. Привід перегребного механізму обпалювальної печі необхідно обладнувати дистанційним керуванням, розташованим на кожному поверсі виробничого приміщення. Схема дистанційного управління повинна передбачати пуск печі тільки після подачі відповідного звукового сигналу.
  4. Приводний механізм печі необхідно обладнувати запобіжним пристроєм, що відключає піч при перевантаженні.
  5. Для заміни рукояток перегребного механізму необхідно використовувати пристрої, призначені для цього виду робіт. Підйом і спуск рукояток повинні бути механізовані.
  6. Місця завантаження шихти в печі, вивантаження недогарка і пилу з випалювальних печей, газоходів і стояків повинні мати аспірацію, що виключає надходження газів і пилу у робочу зону.
  7. Газоходи, шиберні пристрої, бункери і жолоби для вивантаження пилу з газоходів повинні бути герметизовані.
  8. Транспортування недогарка і пилу від випалювальних печей необхідно здійснювати способом, що виключає надходження пилу і газів у робочу зону.
  9. Випалювальні печі повинні мати контрольно-вимірювальні прилади.
 3. Вимоги охорони праці під час виплавки чорнового металу і сплавів
  1. Жолоби для випуску розплаву повинні мати мінімальну довжину і ухил не менше 6 %. Жолоби повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами, що виключають надходження газів в атмосферу приміщення.

Над ковшами повинні бути встановлені укриття з аспірацією газів.

 1. Відкривання льотки електропропалювальним або кисневим пропалюванням повинно проводитися двома працівниками, один з яких повинен перебувати біля кисневого вентиля або пускового пристрою пульта.
  1. Перед зливом розплаву компонентів плавки внутрішня поверхня ковша повинна бути покрита шаром шлаку.

Забороняється зливати розплав у непросушений і непрогрітий ківш.

Сушку ковшів необхідно проводити в установках з відводом продуктів згоряння з робочої зони.

 1. При випуску розплаву в ківш і переливу його з ковша в ківш працівники повинні знаходитись на безпечній від ковшів відстані.
  1. Забороняється проводити злив розплаву з ковша за наявності на поверхні намороженої кірки, ставати на борт ковша, ходити по застиглій кірці, розбивати кірку з майданчиків, що знаходяться вище ковша.

Перед зливом розплаву працівник повинен пробити кірку, знаходячись на спеціальному майданчику.

 1. Транспортування розплавів до місця заливки і повернення порожніх ковшів необхідно проводити за встановленими маршрутами, визначеними технологічним процесом виплавки чорнового металу і сплавів.
  1. Розплави необхідно заливати в просушені і ошлаковані ковші або ванни по футерованих або ошлакованих жолобах.
  2. Очищення жолобів плавильних агрегатів і ковшів від корок необхідно проводити після повного затвердіння розплаву.
  3. При виявленні ознаки виливу розплаву плавильний агрегат необхідно зупинити.
  4. Видалення розплаву із шлакових ям та приямків необхідно проводити після його повного затвердіння.
  5. Для вивантаження корок з ковшів у робочій зоні необхідно передбачати спеціальне місце.
  6. Забороняється перебування працівників проти льоток і шпурових отворів під час їх відкривання і закривання.
  7. Розбивку великих шматків оборотних матеріалів необхідно проводити механізованим способом на спеціально обладнаній території, яка повинна бути огороджена. Міцність огорожі повинна виключати можливість її руйнування шматками розбитого матеріалу. Забороняється доступ сторонніх осіб на цю територію.
  8. Під час розбивання великих шматків матеріалів "грушею" механізм її підйому необхідно забезпечити пристосуванням, що виключає можливість передчасного падіння "груші".

Під час підйому "груші" працівники повинні знаходитись на безпечній відстані.

Перед скиданням "груші" необхідно подавати попереджувальний сигнал.

 1. Завантаження матеріалів у відбивні печі повинне бути механізованим. Місця можливого утворення пилу і газів повинні бути максимально ущільнені таким чином, щоб виключити можливість надходження газу і пилу в робочу зону завантажувального майданчика та забезпечити спостереження за станом укосів печі.
  1. Забороняється розташування будь-яких допоміжних приміщень у безпосередній близькості від печей, за винятком приміщень для розміщення контрольно-вимірювальних приладів.
  2. Відстань між склепінням печі і нижньою частиною завантажувального майданчика повинна бути не менше 2 м. Стан кладки печі необхідно регулярно перевіряти. Аварійний запас інструменту та матеріалів необхідно зберігати у спеціально відведеному місці.
  3. Рівень розплаву в печі не повинен перевищувати встановленої межі. Випуск шлаку повинен унеможливлювати потрапляння розплаву в шлак.
  4. При зупинці печі більш ніж на одну добу в міру її охолодження необхідно регулярно проводити підтягування поперечних і поздовжніх тяг печі для уникнення обвалу склепіння.
  5. Подача та завантаження матеріалів у печі повинні бути механізовані. Завантажувальні пристрої повинні бути закритого типу.
  6. Завантажувальні майданчики печей повинні мати не менше двох виходів.
  7. Перед кожною плавкою необхідно перевіряти стан стін, склепіння, по- дини і електродів печі. Перевірку необхідно проводити при відключеній печі.
  8. Роботи з перепуску, зміни та нарощування електродів необхідно проводити при відключеній напрузі.
  9. Включення печі необхідно проводити при піднятих від подини електродах. Необхідно переконатися, що подача напруги не загрожує працівникам.
  10. При роботі з частковим зняттям напруги струмопровідні частини, що залишилися під напругою і доступні випадковому дотику, повинні бути огороджені.
  11. Під час капітального ремонту приводу підйому електродів їх необхідно опустити на подину печі або підвісити та надійно закріпити.

Забороняється закріплення електродів лише стрічками.

 1. Дозволяється спирати захисний кожух електрода (мантель) тільки на подину печі.
  1. Ремонт склепіння електропечі необхідно проводити після повного випуску розплаву.
  2. Забороняється перебування працівників на верхньому та нижньому майданчиках печі при заливанні в піч гарячого шлаку.
  3. Забороняється набирати шлак вище рівня шлакового поясу при роботі печі.
  4. Вторинну сировину, що подається для завантаження на подину печі, вільну від розплаву, необхідно піддавати спеціальній підготовці. Вологість вторинної сировини не повинна перевищувати 15 %, а розмір кусків повинен бути не більше 0,2 м.
  5. Об'єм приймальної ванни має бути достатнім для того, щоб кількість олова і феросиліцію, що утворилася під час плавки, при випуску з печі вмістилася в приймальну ванну.
  6. Нарощування електродів необхідно проводити на спеціальному стенді.
  7. Забороняється робота печі з охолоджуваним склепінням, яке супроводжується протіканням води із системи охолодження печі. Стан кесонів необхідно перевіряти щодня.
  8. Підведення і відведення охолоджувальної води до кесонів повинні бути розташовані в місцях, що виключають потрапляння на них розплаву і шлаку. Злив води з кесонів повинен бути видимим. Вода повинна надходити в кесони під тиском. Температура вихідної води повинна бути нижче температури випадіння осаду тимчасової жорсткості.
  9. Для контролю за температурою і тиском охолоджувальної води необхідно встановлювати контрольно-вимірювальні прилади, зблоковані з сигналізацією. Сигналізація повинна спрацьовувати при підвищенні температури води, яка виходить з кесонів, понад передбачену, а також при зниженні тиску і раптовому припиненні циркуляції води.
  10. Кожен кесон, що знову встановлюється, повинен піддаватися гідравлічному випробуванню на щільність під тиском 1,5 P, де P - робочий тиск води в підвідному водопроводі, зазначений у технологічній документації кесона.
  11. При утворенні пари в кесоні необхідно вжити заходів щодо усунення неполадок. У разі неможливості їх усунення піч необхідно негайно зупинити.
  12. Кожух електропечі повинен бути заземлений.
  13. На електропечах необхідно передбачати світлову сигналізацію, що попереджає працівників про знаходження печі під напругою.
  14. Перед включенням печі працівники повинні бути попереджені звуковим сигналом на всіх виробничих майданчиках.
  15. Механізм підйому і спуску електродів необхідно забезпечити обмежувачами ходу, які автоматично спрацьовують при підйомі та спуску до гранично встановленого рівня.
  16. Струмоведучі шини електропечі повинні мати огорожу, що виключає можливість випадкового дотику до шин.
  17. Металеві інструменти для роботи в електропечі повинні бути заземлені. Працівники повинні знаходитись на ізолювальних підставках.