ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада
Р І Ш Е Н Н Я
22.11.2002 N 16

Про проект "Концепції створення корпоративної
інформаційної мережі будівельного комплексу України"

Розглянувши проект "Концепції створення корпоративної
інформаційної мережі будівельного комплексу України", розроблений
Українською державною будівельною корпорацією "Укрбуд" та
Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем в
будівництві з метою створення єдиного інформаційного простору для
всіх учасників інвестиційного процесу у будівництві
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити основні положення та науково-технічні рішення,
представлені в проекті "Концепції створення корпоративної
інформаційної мережі будівельного комплексу України".
2. Враховуючи загальнодержавне значення результатів
реалізації зазначеної Концепції, вважати за доцільне розглянути
техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) створення та впровадження
її основних положень на засіданні колегії Держбуду України.
3. Просити Українську державну будівельну корпорацію "Укрбуд"
та Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у
будівництві розробити зазначене ТЕО і подати його на розгляд
колегії Держбуду України в I кварталі 2003 р.
4. Запропонувати зацікавленим будівельним корпораціям та
об'єднанням, науково-дослідним та проектним організаціям галузі
взяти участь у розробленні та фінансуванні робіт з підготовки ТЕО.

Голова НТР В.Череп

Додаток

Довідка

Розвиток будівельного комплексу, збільшення обсягів
виробництва будівельної продукції неможливі без повного, якісного
і своєчасного забезпечення учасників інвестиційної діяльності
цільовою нормативно-правовою, науково-технічною, економічною та
комерційною інформацією.
Однак висока трудомісткість та вартість формування створення
і підтримки всіх інформаційних ресурсів, необхідних учасникам
інвестиційної діяльності у будівництві, робить цей процес в кожній
окремо взятій організації економічно неможливим і недоцільним.
Розроблена в ініціативному порядку Українською державною
будівельною корпорацією "Укрбуд" та Державним Науково-дослідним
інститутом автоматизованих систем в будівництві і запропонована на
розгляд науково-технічної ради "Концепція створення корпоративної
інформаційної мережі будівельного комплексу України" (далі
- Концепція) передбачає створення на її основі єдиного
інформаційного простору будівельної галузі України, який буде
включати систему баз даних, створених у багатьох
науково-дослідних, проектних та інших організаціях будівельної
галузі, а також забезпечить швидкий доступ до баз даних інших
галузей (пожежні, медико-санітарні, екологічні нормативи,
нормативи з питань енергозбереження і т.д.).
Реалізація положень та основних заходів Концепції дозволить
усім учасникам інвестиційного процесу отримати можливість
своєчасного і якісного інформаційного забезпечення виробничої
діяльності, уникнути значних витрат на формування необхідних
інформаційних ресурсів, заощадити час на пошук потрібних і
найбільш дешевих матеріально-технічних ресурсів, машин, механізмів
і обладнання, своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються на
ринку підрядних робіт та будівельних матеріалів, постійно
підвищувати науково-технічний рівень своїх розробок і продукції, а
також залучити для загального використання інформаційні ресурси,
створені і накопичені в багатьох організаціях, які самі не
спроможні забезпечити їх широке розповсюдження на основі новітніх
технологій.
Основними заходами, передбаченими Концепцією є:
- створення центрального та регіональних вузлів мережі;
- створення системи необхідних баз даних;
- розробка програмного забезпечення мережі;
- забезпечення супроводу мережі та актуалізації баз даних.
Визначено окремі етапи створення мережі, терміни їх
реалізації та необхідні капітальні вкладення.
Концепція розглянута та схвалена радою Української державної
будівельної корпорації "Укрбуд", а також підтримана корпораціями
"Украгропромбуд", "Укрмонтажспецбуд", "Укрбудматеріали",
Холдинговою компанією "Київміськбуд", "Укртрансбуд",
Укрметротунельбуд, "Укрцемент", "Украгрошляхбуд".
У цілому, Концепція розроблена на високому науково-технічному
рівні. Запропоновані рішення можуть бути практично реалізовані і
впроваджені.
Водночас, Концепція потребує більш детального опрацювання
стосовно варіантів і джерел фінансування початкових капітальних
вкладень, включаючи крім бюджетних коштів, залучення коштів
інвесторів, кредитів, консолідованих коштів будівельних
корпорацій, розробку інноваційного проекту.
Враховуючи, що за характером та рівнем вирішуваних завдань
Концепція виходить на загальнодержавний статус, згідно з
установленим порядком вона має бути розглянута на засіданні
колегії Держбуду для прийняття рішення щодо подальшого подання
Кабінетові Міністрів України.

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 12, 2002 р.