ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

17.12.2003 N 95


Про проект НАПБ "Правила облаштування та застосування
ліфтів для транспортування пожежних підрозділів
у будинках та спорудах"


Розглянувши проект Нормативного акта з питань пожежної
безпеки (НАПБ) "Правила облаштування та застосування ліфтів для
транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах",
розроблений УкрНДІПБ МНС України за участю технічного комітету з
стандартизації ТК-104 "Ліфти" та Держпожбезлеки МНС України,
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити проект НАПБ "Правила облаштування та застосування
ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та
спорудах" та рекомендувати його для затвердження МНС України
в установленому порядку.

2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
(О.Авдієнко) разом з УкрНДІПБ МНС України протягом місяця після
затвердження зазначених Правил розробити пропозиції щодо внесення
змін в чинні нормативні документи з проектування будинків і
споруд, пов'язані з їх введенням.

3. Рекомендувати Держпожбезпеки МНС України з введенням
зазначеного документа довести до служб замовників, проектних
організацій будівельної галузі необхідну інформацію та роз'яснення
щодо застосування Правил при проектуванні та будівництві будинків
і споруд.

4. Наказом про затвердження Правил встановити, що будинки і
споруди, які розпочаті будівництвом, або документація яких
прийнята до виробництва до введення в дію Правил допускається
вводити в експлуатацію без коригування документації на
відповідність вимогам Правил.

Голова НТР В.Череп