КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2005 N 81


Про хід виконання Указу Президента України
"Про деякі заходи щодо забезпечення здіснення
державної регуляторної політики"
від 01.06.05 N 901/2005


Заслухавши інформацію начальника Управління науково-технічної
політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловича
про хід виконання Указу Президента України "Про деякі заходи щодо
забезпечення здійснення державної регуляторної політики" від
01.06.05 N 901/2005 ( 901/2005 ), колегія зазначає, що на сьогодні
Держбудом у цілому виконуються положення Указу Президента України
стосовно прискореного перегляду регуляторних актів щодо їх
відповідності принципам державної регуляторної політики. Для
організації роботи з виконання зазначеного указу Комітетом були
видані накази: від 10 червня 2005 року N 93 ( v0093667-05 ), від
22 липня 2005 р. N 118 ( v0118667-05 ), від 8 серпня 2005 р.
N 126, від 9 серпня 2005 р. N 129.
Із 77 регуляторних актів Держбуду України, які були внесені
до переліків регуляторних актів, які потребують першочергового
перегляду:
8 регуляторних актів скасовано;
29 регуляторних актів визнані такими, які відповідають
принципам державної регуляторної політики;
у 22 регуляторні акти внесені зміни;
у 18 - визнана відсутність питань регуляторного впливу.
Таким чином, завдання Указу Президента України щодо перегляду
власних регуляторних актів Держбудом України виконано у повному
обсязі.
Постанови Кабінету Міністрів України, розробниками проектів
яких був Держбуд України і до яких необхідно вносити зміни,
знаходяться на особливому контролі керівництва Комітету.
Обговоривши інформацію начальника Управління
науково-технічної політики та інформаційних технологій у
будівництві Д.Барзиловича про хід виконання Указу Президента
України "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної
регуляторної політики" від 01.06.05 N 901/2005 ( 901/2005 ),
колегія В И Р І Ш И Л А:

1. Взяти до відома інформацію начальника Управління
науково-технічної політики та інформаційних технологій у
будівництві Д.Барзиловича про хід виконання Указу Президента
України "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної
регуляторної політики" від 01.06.05 N 901/2005 ( 901/2005 ).

2. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних
підрозділів:
забезпечити неухильне виконання вимог закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" та Указу Президента України від 1 червня 2005 року
N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи щодо забезпечення
здійснення державної регуляторної політики" при підготовці
нормативно-правових актів та нормативних документів, що носять
регуляторний характер;
забезпечити супровід проходження проектів постанов Уряду щодо
внесення змін до регуляторних актів Кабінету Міністрів України,
розробниками проектів яких був Держбуд України і які потребують
перегляду.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Голови Комітету О.Бондаренка.

Член Колегії,
головуючий на засіданні Ю.Казмірук