О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96 "Бетони тяжелые. Технические условия"


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 23.02.2006 N 10<br> <br> (в робочому порядку)<br> <br> <br> Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96<br> "Бетони важкі. Технічні умови"<br> <br> <br> Розглянувши проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96 "Бетони<br>важкі. Технічні умови", розроблений Державним науково-дослідним<br>інститутом будівельних конструкцій (НДІБК) , науково-технічна рада<br>В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Схвалити проект Зміни N 1 ДСТУ 2.7-43-96 "Бетони важкі.<br>Технічні умови".<br> <br> 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві<br>(Д.Барзилович) у місячний термін підготувати наказ про надання<br>чинності Зміні N 1 та сформувати Справу нормативного документа у<br>встановленому порядку.<br> <br> 3. Рекомендувати розробнику проекту Зміни N 1 підготувати до<br>перевидання ДСТУ Б В. 2.7-43-96 "Бетони важкі. Технічні умови" з<br>урахуванням проекту Зміни N 1 відповідно до вимог ДСТУ 1.2:2003<br>"Національна стандартизація. Правила розроблення нормативних<br>документів".<br> <br> Голова науково-<br> технічної ради П.Качур</FONT></PRE><br>