О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ін"єкторних –рунтових анкеров типа "TITAN"


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р I Ш Е Н Н Я<br> <br> 13.07.2007 N 29<br> <br> (у робочому порядку)<br> <br> <br> Про видачу технічного свідоцтва<br> підтвердження придатності для застосування<br> в будівництві ін'єкторних ґрунтових<br> анкерів типу "TITAN"<br> <br> <br> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від<br>1 березня 2006 р. N 240 ( <A HREF="240715">240-2006-п</A> ) "Про затвердження Правил<br>підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для<br>застосування" та наказу Міністерства будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р.<br>N 69 ( <A HREF="250181">z0577-06</A> ) "Про затвердження Порядку проведення роботи з<br>підтвердження придатності нових будівельних виробів для<br>застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів,<br>що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для<br>застосування в будівництві", зареєстрованого у Міністерстві<br>юстиції 18 травня 2006 року за N 577/12451, розглянувши заявку<br>Закритого акціонерного товариства "Аеробуд" з урахуванням<br>позитивного висновку Науково-дослідного інституту будівельного<br>виробництва, науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:<br> <br> 1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для<br>застосування в будівництві на виріб: "Iн'єкторні фунтові анкери<br>типу "TITAN".<br> <br> 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві<br>(Барзилович Д.В.) протягом п'яти днів підготувати до видачі<br>заявникові технічне свідоцтво.<br> <br> Заступник голови<br> науково-технічної ради М.Сорок</FONT></PRE><br>