МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

13.07.2007 N 28

(у робочому порядку)


Про видачу технічного свідоцтва підтвердження
придатності для застосування в будівництві
складу виробів системи фасадного утеплення
з опоряджувальним штукатурним шаром "Сармат-Термо"


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
1 березня 2006 р. N 240 ( 240-2006-п ) "Про затвердження Правил
підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для
застосування" та наказу Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р.
N 69 ( z0577-06 ) "Про затвердження Порядку проведення роботи з
підтвердження придатності нових будівельних виробів для
застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів,
що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для
застосування в будівництві", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції 18 травня 2006 року за N 577/12451, розглянувши заявку
Товариства з обмеженою відповідальністю "Сармат-Термо" з
урахуванням позитивного висновку Державного науково-дослідного
інституту будівельних конструкцій, науково-технічна рада
В И Р I Ш И Л А:

1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для
застосування в будівництві на склад виробів системи фасадного
утеплення з опоряджувальним штукатурним шаром "Сармат-Термо".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) протягом п'яти днів підготувати до видачі
заявникові технічне свідоцтво.

Заступник голови
науково-технічної ради М.Сорок