МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

27.11.2008 N 160


Про проекти національних стандартів комплексу
"Добавки для бетонів та бетони"


Розглянувши проекти нижченаведених національних стандартів:
- проект ДСТУ Б В.2.7___ "Будівельні матеріали. Добавки для
бетонів і будівельних розчинів. Аналіз методом інфрачервоної
спектроскопії (EN 480-6:1996, NEQ)";
- проект ДСТУ Б В.2.7___ "Будівельні матеріали. Добавки для
бетонів і будівельних розчинів. Визначення вмісту водорозчинного
хлориду (EN 480-10:1996, NEQ)";
- проект ДСТУ Б В.2.7___ "Будівельні матеріали. Добавки для
бетонів і будівельних розчинів. Визначення вмісту лугів у добавках
(EN 480-12:1996, NEQ)";
- проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон.
Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)";
- проект ДСТУ-Н "Настанова щодо застосування хімічних добавок
у бетонах і будівельних розчинах";
- проект ДСТУ "Бетони. Номенклатура показників",
науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття вказані проекти
національних стандартів.

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Барзилович Д.В.) підготувати наказ про прийняття вказаних
національних стандартів та сформувати їх Справи в установленому
порядку.

Заступник голови
науково-технічної ради А.Беркута