МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Науково-технічна рада Р І Ш Е Н Н Я 26.02.2009 N 19 Про проект ДБН Б.1.1-... "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів" Розглянувши проект ДБН Б.1.1-... "Склад, зміст, порядокрозроблення, погодження та затвердження генеральних планівсільських населених пунктів", розроблений Українськимнауково-дослідним і проектним інститутом цивільного сільськогобудівництва "УкрНДІПроцивільсільбуд", науково-технічна радаВ И Р І Ш И Л А: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження ДБН Б.1.1-..."Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердженнягенеральних планів сільських населених пунктів". 2. Управлінню планування забудови територій (Сіленко М.В.) таУправлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.)підготувати наказ про затвердження зазначених державнихбудівельних норм та сформувати справу нормативного документа вустановленому порядку. Заступник голови науково-технічної ради А.В.Беркут