Примірна інструкція 3 охорони праці для дверевого


2.7 Дверевий не повинен ставати до роботи, якщо умови її виконаннясуперечать вимогам ціеї інструкції, інструкпії з пожежної безпеки, а також безодержання відповідних інструктажів.

3. Вимоги безпеки під час робот

3.1 Дверевий зобов'язаний пам'ятати, що площадки, які він обслуговує якз машинної, так і з коксової сторони коксової батареї, знаходяться на висоті більшяк 4 м від нижньої відмітки, не мають огорожей за умов експлуатації, і що йогоробота пов'язана з роботою коксовиштовхувача з машинної сторони ідверезнімної машини та електровоза з гасильним вагоном, що транспортує кокспід гасильну башту,- з коксової сторони, тому він повинен поводиться уважно таобережно.

3.2 Дверевий зобов'язаний стежити за роботою коксових машин (коксовиштовхувача і дверезнімної машини), уважно сприймати попереджувальні сигнали, підтримувати постійний оперативний зв'язок і погоджувати свої дії з діями машиніста.

3.3 Під час зняття дверей дверевий повинен стежити за надійністю захватадверей і положениям ригелей і при відведенні дверей знаходитися на безпечнійвідстані, відходячи вбік тому, що можливі обвали розжареного коксу з печі абопадіння кусків коксу чи цегли футерівки з головки дверей, які відводяться.

 1. Після відведення дверей за межі гаків дверевий повинен негайно відійти від печі для запобігання опіків.
 2. За необхідністю виведення або заведения ригелей вручну необхідно використовувати спеціальний ломик.
 3. Під час очищения дверей і армувальних рам за допомогою механізмів, а також розвороті дверезнімного пристрою дверевий повинен знаходиться у безпечному місці.

3.7 Під час ручного очищения дверей і рам необхідно користуватисяспеціальними довгими пристосуваннями (ломиком, скребком, лопатою) і знаходиться на відстані 1-1,5 м для запобігання обвалень розжареного коксу. Рами коксових печей очищуються від смоли і нагару після видачі коксу з печі.

 1. Якщо дверовий очищує двері одночасно з машиністом, необхідно, щоб вони поділили місця роботи: один - верхній - очищує правий бік дверей, другий -нижній - лівий бік або навпаки.
 2. Проводити одночасне очищения механізмами і вручну не допускається.
 3. Після очищения рам дверевий зобов'язаний прийти на площадку коксової машини, дати команду машиністові на встановлення дверей і знаходитися на площадці машини до під'їзду її до печі.
 4. Проходити під виштовхувальною штангою, між пресом штанги і відкритою піччю при зворотньому ході штанги не дозволяється.
 5. Під час прибирания розжареного коксу "кінців”, що просипався, і зачищення порога необхідно користуватися захисними окулярами або захисним наголовним щитком з прозорим екраном. При цьому дверевий повинен знаходитися з навітряного боку, ближче до анкерної колонн.
 6. Команду на встановлення дверей після видачі коксу з печі дверевий може подати лише після закінчення онерацій щодо очищения дверей рам і прибирання "кінців".

3.14 Під час встановлення дверей дверевий повинен «находиться набезпечній відстані, в полі зору машиніста, і стежити за правильностювстановлення та надійним закрінленням їх ригелей в гаки. В разі, якщо ригелі незаводяться у гаки (в умовах дії гідравліки), підкладати будь-які предмети міжнасадкою і ригельним болтом не допускається, тому, що під час стисненняпредмет може випасти і травмувати.

В цьому випадку дозволясться подовжити насадку, вкинувши усередину її додаткове кільце. В інших випадках дверевий підправляє ригель за допомогою ломика або чистелки.

3.15 Не допускається встановлення неочищених дверей на привалковуповерхню (дзеркало) рами, що теж не очищена тому, що це призводить догазування та загоряння дверей під час завантаження печі.

 1. Ущільнення верхньої части дверей необхідно виконувати з ліфтового підйомника коксовиштовхувача або дверезнімної машини, або з площадок, що знаходяться на машинах, з обов'язковим повідомленням про це машиністові коксової машини.
 2. В разі загоряння дверей необхідно розпочати їх гасіння й ущільнення, використовуючи для цього стиснене повітря і шихту.

3.18 Під час гасіння дверей, які зайнялися, стисненим повітрям відкомпресора коксовиштовхувача необхідно користуватися захисними окулярами,ставати збоку і направляти струмінь повітря від себе.

Гумовий шланг повинен бути справний, надійно приєднаний до повітряної мережі і мати на кінці металеву трубку.

3.19 Під час завантаження печі шихтою виконувати будь-які роботи здверями дверевому не дозволясться. Ущільнення дверей здійснюється лише післятого, як шихта буде складована в печі, а планірний лючок і система інжекціїзакриті.

 1. Для запобігання опіків горячою смолою не дозволяється проходити або виконувати будь-які роботи на дверях печі, яка завантажується, під час відкриття планірного лючка.
 2. Під час переїзду на видачу коксу з іншої печі або на іншу серію печей, для заміни дверей в гаражі, встановлення машини в гараж для ремонту та іншіх переїздах вздовж батареї дверевий повинен знаходитися на площадці кінцевого вимикача ВК-4 контролю знаходження (положения) дверевого, дивитися вперед за ходом руху машини, стежити за коліями її, за обслуговуючою площадкою і за необхідністі подавати голосом команду машиністу - "Стій!", якщо на коліях або площадці з'являться люди або будь-які предмета.
 3. Входити і сходити з машини під час її руху, сідати та спиратися ліктем на її конструкції не дозволяється.
 4. За відсутністю огорож пересуватися з краю обслуговуточих площадок не дозволяється. В умовах поганої видимості під час пересування необхідно торкатися анкерних колон.
 5. Під час видачі коксу з камер коксування дверевий, який працюе на коксовій стороні, повинен знаходитися на обслуговуючій площадні.
 6. Робочу (обслуговуючу) площадку необхідно постійно утрімувати чистою. Недопустимо розкидати інструмент на коліях руху машини. Його. а також інші пристосування для робота, необхідио зберігати у встановленому місці таким чином, щоб вони не захаращували проходи і не заважали руху машини.
 7. Під час руху електровоза з розжареним коксом в гасильному вагоні дверевий повинен знаходитися або на дверезнімній машині, або, відвернувшись до колон, на площадці ближче до колон батареї.

3.27 Заходити у приміщення скіпового підйомника за огорожі йогопривода під час автоматичної його роботи не дозволяється. Для прибиранняскіпової ями необхідно зафіксувати скіп у положенні, зручному для прибиранняями.

3.28 Під час циклічної зупинки дверевий повинен виконувати роботу наколіях гасильного вагона, коксовиштовхувача або інших закріплених місцях завказівкою і під керівництвом майстра. Виходити на колії без дозволу майстра недозволяється.

 1. Під час виходу на колії необхідно переконатися у відсутності коксових машин, які наближаються.
 2. Дверевому в процесі роботи для запобігання нещасного випадку не дозволяється:

- притулятися і спиратися ліктем на анкерні колони і двері;

- братися за ригель поблизу гаків під час зняття і встановлення дверей;

- ставати на колії пересування дверезнімної машини або на відбортовку козирка тролей електровоза;

- проходити через коксонапрямну ванну дверезнімної машини під час її руху і встановлення ванни в піч;

- стояти проти коксового "пирога" під час його підрубання, розбурювання печі;

- залишати незакріпленою з'єднувальну штангу ригелей; ставати на ригель, лазити по кронштейнах дверей під час ущшьнення печі, що газує, а також під час очищения номерків на дверях камер коксування;

- проходити під виштовхувальною штангою під час ЇЇ пересування в піч або з печі, між відкритою камерою та головкою виштовхувальної штанги;

- стояти під планірною штангою під час підняття або опускания планірної дверки;

- ставати на грати скіпової ями;

- піднімати або підв'язувати захисну огорожу на коксовиштовхувачі;

- торкатися механізмів машини, які рухаються або обертаються;

- заходити за огорожі працюючих механізмів;

- підв'язувати або виводити з ладу протинаїзний пристрій з боку кошеля коксонапрямної на дверезнімній машині;

- торкатися до струмовідних частин, до тролей коксових машин під час заміни електроламп на працюючій або резервній машині;

- використовувати елементи дверей і анкераж печей як сходові марші для обтягування шпильок і болтів на дверях або їх ущільнення;

- знімати будь-які огорожі з механізмів машин, а також будь-які попереджувальні та забороняючі плакати;

- виходити на колії гасильного вагона або заходити під гасильну башту при напрузі на тролеях - електровоза або електродвигуна насосів гасильної башти без дозволу і особистої присутності майстра або старшого майстра зміни;

- заходити або перелазити через огорожі шламових відстійників гасильної башти і виходити на колії гасильного вагона через працюючий або резервний електровоз;

- керувати коксовою машиною без свідоцтва на право керування;

закладати лом для підвішування серги дозувального жолоба (вона закріплюється за допомогою специального пристосування);

- зачищати площадку скіпової ями за відсутністі майстра при не опущеному скіпі і незнятій напрузі;

- працювати на несправному заточувальному верстаті, без ключа-бирки, без відповідного інструменту.

3.31 Дверевий повинен дотримуватися всіх вимог електробезпеки:

- не торкатися електропроводів, тролей, рубильників, арматури освітлення та інших деталей електрообладнання;

- не наближатися до обірваного електричного проводу на відстань не менш як 10 м;

- не ремонтувати пошкоджене електрообладнання; не заходити в приміщення електричних щитків, кабіни контакторних панелей, не відчиняти двері електророзподільної шафи.

 1. Дверевий повинен постійно перебувати у полі зору машиніста. Під час відсутності з будь-якої причини на своему робочому місці він зобов'язаний повідомити машиніста.
 2. Порядок очищения щіток від смоли на пристрої механічного способу очищения рам і дверей містить наступні операції:
 • щітки необхідно очищати лише після остигання смоли;
 • очищения щіток проводити ударом "чистилки", довжиною не менш як 1,5 м з боку машини і не менш як 2 м - з боку батареї, зверху вниз;
 • в разі сильного обсмолення спочатку слід оббити великі шматки смоли. Удари по брудній щітці необхідно наносити несильно, але точно.

Роботи виконувати в захисних окулярах (щитках).

3.34 Під час порушення технологи виробництва: припиненнявідсмоктування коксового газу машинним залом, пошкодження механічного аботехнологічного устаткування, великих зливів, щоб уникнути нещасного випадку,дверевий зобов'язаний припинити роботу і доповісти майстру або старшомумайстру зміни.

4. Вимоги безпеки праці по закінченні роботи

4.1. Після закінчення робочої зміни і виконання усіх робіт дверевий повинен:

4.1.1 Прибрати робоче місце - обслуговуючу площадку здати у чистомустані. Там не повинно бути дверей, які виділяють газ.

 1. Довести до відома змінника про всі недоліки і порушення в роботі.
 2. Про здачу зміни повідомити майстру виробничої дільниці
 3. За встановленим маршрутом пройти у побутовий комбінат і прийняти душ.
 4. В лазні - бути уважним і обережним, щоб уникнути опіків від гарячої води або пари та травми на слизькій підлозі.

5.Вимоги безпеки під час аварійної ситуації

 1. Кожний дверевий повинен бути ознайомлений з планом ліквідації аварій у коксовому цеху і чітко виконувати положения його оперативної частини під час виникнення аварійних ситуацій.
 2. Аварійні ситуації на робочому місці дверевого можуть виникнути внаслідок:
 • припинення відсмоктування газу;
 • пошкодження механічного або технологичного устаткування.

5.3 Під час припинення відсмоктування газу і наповнення робочої зонигазом дверевий повинен покинути батарею і відійти на кшцеву або міжбатарейнуплощадку, враховуючи напрям вітру, або супроводжувати коксову машину,перебуваючи на передній площадці по ходу руху машини.

 1. Під час ліквідації аварійної ситуації дверевий зобов'язаний діяти спільно з машиністом коксової машини, виконуючи всі його вказівки і погоджуючи свої дії з його діями.
 2. В усіх аварійних випадках дверевий зобов'язаний одержати цільовий інструктаж від майстра виробничої дІльниці.
 3. Дверевий не повинен без дозволу майстра під час ліквідації аварії або її наслідків залишати відповідне місце.
 4. Ущільнення дверей після припинення витоку газу можна починати лише після встановлення нормального тиску газу на газозбірнику (13-14 мм рт. ст.)
 5. Про всі виникнення будь-яких передаварійних або аварійних ситуацій дверевий повинен негайно інформувати керівництво зміни.
 6. Перша допомога постраждалому

Під час нещасних випадків необхідно викликати швидкі медичну допомогу і повідомити безпосереднього керівника.

5.9.1 При ударах, переломах і травмах.

 1. Необхідно вивести (винести) постраждалого з місця події в безпечне місце.
 2. Оглянути ушкодження постраждалого, визначити його стан.

5.9.1.3 При ударах перша допомога полягає в застосуванні та накладеннітугої пов'язки. На забите місце кладуть "холод" (гумовий пузир з льодом, снігомабо з холодною водою). Якщо немає льоду чи снігу на забите місце кладутьскладену в декілька шарів марлю, тканину або хустину, змочені в холодній воді.Використавши "холод" протягом 15-20 хвилин забите місце слід тугозабинтувати. Поверх пов'язки можна знову покласти "холод" на 1-1,5 години.

При ударах голови - постраждалий може втратити свідомість, що вказує на струе мозку. До прибуття лікаря постраждалий повинен знаходитися в лежачому положенні. Для того, щоб постраждалий не задихнувся, необхідно повернути його голову вбік і пальцем, обмотаним марлёю чи рушником, звільнити порожнину рота.

5.9.1.4 При переломах необхідно забезпечити нерухомість місця перелому,щоб зменшити біль і запобігти подальшому зміщенню кісток. Це досягаєтьсянакладенням на ушкоджену частину тіла шини та пов'язки, чим забезпечуєтьсянерухомість. Для цього використовують готові стандарты шини або підручнийматеріал (палку, дошку, кусок фанери, лінійку).