Про проект Зміни № 2 ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”

Рішення НТР від 4 грудня 2003 р. № 87

(у робочому порядку)

Розглянувши проект Зміни № 2 ДБН В.2.2-9-99 „Громадські будинки та споруди. Основні положення” щодо уточнення вимог до влаштування тамбурів на входах громадських будинків та споруд, розроблений ВАТ „КиївЗНДІЕП”, науково-технічна рада вирішила:        

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект Зміни № 2 ДБН В.2.2-9-99 „Громадські будинки та споруди. Основні положення” щодо уточнення вимог до влаштування тамбурів на входах громадських будинків та споруд, погоджений Державною інспекцією з енергозбереження.

2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко) у двотижневий строк підготувати наказ про затвердження зазначеної зміни ДБН „Громадські будинки та споруди. Основні положення”.

Голова НТР

В. Череп

*           *           *

Довідка

Проект Зміни № 2 Державних будівельних норм В.2.2-9-99 „Громадські будинки та споруди. Основні положення” (п.3.3) щодо уточнення вимог до влаштування тамбурів на входах громадських будинків і споруд з урахуванням їх призначення, в т.ч. вбудованих у житлові будинки розроблено на доручення Держбуду інститутом ВАТ „КиївЗНДІЕП” за участю Державної інспекції з енергозбереження.

Мета роботи – уточнення вимог щодо влаштування тамбурів на входах громадських будинків і споруд, в т.ч. прибудованих до існуючих громадських і житлових будинків.

Влаштування зазначених приміщень громадського призначення в існуючій забудові в умовах розвитку малого і середнього бізнесу набуло широкого розповсюдження. Їх розміщення в об’єктах іншого функціонального призначення із конструктивно визначеними архітектурно-планувальними рішеннями не завжди дозволяє виконати вимоги будівельних норм, розрахованих на проектування об’єктів нового будівництва, в т.ч. на обов’язкове влаштування тамбурів на входах у приміщення громадського призначення.

У чинних ДБН В.2.2-9-99 „Громадські будинки та споруди. Основні положення” (п.3.3) не в повній мірі враховані особливості практики розміщення вказаних об’єктів та забезпечення вимог щодо теплового і вітрового захисту на їх входах. Таке положення на місцях викликає розбіжності у трактуванні вимог до влаштування тамбурів, про що свідчать неодноразові звернення підприємців, зокрема м.Запоріжжя, у різні державні органи щодо спрощення технічних рішень входів у об’єкти малої місткості. Запропоновані даною роботою зміни до п.3.3 зазначених будівельних норм передбачають застосування компенсуючих технічних заходів замість влаштування тамбурів з двома дверима на входах у приміщення малої місткості (повітряної або повітряно-теплової завіси тощо), що дозволить збільшити робочу площу та вдосконалити архітектурно-планувальні та технологічні рішення вказаних об‘єктів.

Очікувані результати: застосування вимог, які передбачені зміною № 2 до ДБН „Громадські будинки та споруди. Основні положення” (п.3.3), дозволить підвищити ефективність розроблення проектів реконструкції житлових будинків та громадських будинків з метою розміщення у них вбудованих об’єктів торгівлі й обслуговування населення з дотриманням вимог чинних будівельних норм та вимог енергозбереження, що сприятиме подальшому розвитку сфери малого і середнього бізнесу в Україні.

Проект зазначеної Зміни погоджено Державною інспекцією з енергозбереження.

Проект розглянуто на засіданні секції „Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд” і рекомендовано до розгляду науково-технічною радою Держбуду.

Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення

О.Авдієнко