ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 223 від 05.10.2000

Про утворення
Державної академії житлово-комунального господарства

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р.
N 1490 ( 1490-2000-п ) прийнято пропозицію Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України про
утворення Державної академії житлово-комунального господарства на
базі Державного інституту житлово-комунального господарства, що
ліквідується, визначено основні її функції.
Академія віднесена до сфери управління Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики.
На виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів України
Н А К А З У Ю:
1. Утворити Державну академію житлово-комунального
господарства на базі Державного інституту житлово-комунального
господарства, що ліквідується.
2. Установити, що Державна академія житлово-комунального
господарства є правонаступником Державного інституту
житлово-комунального господарства, працює на засадах самоокупності
за рахунок виконання замовлень органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб, провадження господарської діяльності, що
передбачена законодавством.
Розмістити Державну академію житлово-комунального
господарства в будинках по вул. Глазунова, 2/4 та вул. і. Кудрі,
31-а у м. Києві.
3. Призначити Короткого Григорія Івановича ректором Державної
академії житлово-комунального господарства, увільнивши його від
обов'язків ректора Державного інституту житлово-комунального
господарства.
4. Ректору Державної академії житлово-комунального
господарства Короткому Г.І.:
4.1. Забезпечити виконання основних функцій Академії,
визначених зазначеною постановою Кабінету Міністрів України, а
саме:
- підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
фахівців для підприємств, установ і організацій
житлово-комунальної сфери;
- проведення наукових досліджень з економічних, технічних та
технологічних питань, а також екологічних проблем
житлово-комунального господарства;
- інформаційне забезпечення підприємств, установ і
організацій галузі.
4.2. Здійснити передачу-приймання майна та майнових
зобов'язань Державного інституту житлово-комунального господарства
на баланс Державної академії житлово-комунального господарства з
усіма активами і пасивами балансу в установленому порядку.
4.3. Розробити проект статуту Державної академії
житлово-комунального господарства і подати його в місячний термін
на затвердження до Комітету.
4.4. Забезпечити продовження навчання студентів Державного
інституту житлово-комунального господарства у Державній академії
житлово-комунального господарства за відповідним
освітньо-кваліфікаційним рівнем та відповідними спеціальностями.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Семчука Г. М.

Голова Комітету В. М. ГусаковНадруковано:
"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 10, 2000 р.