Об организации выполнения постановления КМУ от 18.05.2000 N 826 'О мероприятиях по внедрению автоматизированных систем учета электроэнергии'


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 127 від 19.06.2000<br> <br> Про організацію виконання постанови КМУ від<br> 18.05.2000 N 826 "Про заходи щодо впровадження<br> автоматизованих систем обліку електроенергії"<br> <br> На виконання постанови КМУ від 18.05.2000 N 826<br>( <A HREF="68693">826-2000-п</A> ) "Про заходи щодо впровадження автоматизованих<br>систем обліку електроенергії" Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити план заходів щодо впровадження автоматизованих<br>систем обліку електроенергії, що додається.<br> 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету Семчука Г.М.<br> <br> Голова Комітету В.М.Гусаков<br> Додаток<br> План заходів<br> щодо впровадження автоматизованих<br> систем обліку електроенергії<br> <br>-------------------------------------------------------------------------------------<br>|Найменування заходу |Термін виконання|Виконавці за постановою |Виконавці від |<br>| | | |Держбуду |<br>|------------------------+----------------+------------------------+----------------|<br>|1. Розробити порядок |II кв. 2000 р. |Мінпаливенерго, |Кравченко Л.О., |<br>|впровадження систем | |Держпромполітики, |Муляр Л.Х., |<br>|обліку електроенергії | |Держбуд, |Власов В.В., |<br>|для об'єктів енергетики,| |Міносвіти |Лаховський Є.Й.,|<br>|промисловості та сфери | | |Мільнер О.О. |<br>|побуту і послуг | | | |<br>| | | | |<br>|2. Визначити напрямки |до 1 жовтня |Мінпаливенерго, |Кравченко Л.О., |<br>|єдиної технічної |2000 р. |Держпромполітики, |Власов В.В., |<br>|політики щодо | |Держбуд, Держстандарт, |Лаховський Є.Й.,|<br>|уніфікації приладів | |Держкоменергозбереження,|Мільнер О.О., |<br>|обліку електроенергії | |НКРЕ |Тарапата М.А. |<br>| | | | |<br>|3. Проаналізувати |II кв. 2000 р. |Мінпаливенерго, НКРЕ, |Кравченко Л.О., |<br>|функціонування | |Держстандарт, Міносвіти,|Власов В.В., |<br>|існуючих систем обліку | |Держпромполітики, |Лаховський Є.Й.,|<br>|електроенергії та | |Держбуд, |Мільнер О.О., |<br>|прийняти відповідне | |Держкоменергозбереження |Тарапата М.А. |<br>|рішення щодо їх | | | |<br>|удосконалення | | | |<br>-------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 6, 2000 р.<br>